Huur opzegging bij beëindiging samenwoning

Vertrekkende huurder

De datum van uitschrijving bij de gemeente is de datum waarop het huurcontract overgaat van 2 personen naar 1 persoon. Als je je niet kunt laten uitschrijven (om wat voor reden dan ook), dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huurder die in de woning achterblijft

Adres na verhuizing

* Dit is een verplicht item