Huurprijsbeleid

Sociale huurwoningen (tot € 737,14)

Het vertrekpunt voor de huurverhoging is de maximaal redelijke huur. Omdat ZOwonen haar woningen betaalbaar wil houden, hanteren wij niet de maximaal redelijke huur die door de overheid is bepaald. Wij maken gebruik van de streefhuur. Dit is een berekend percentage van de maximaal redelijke huur.

Maximaal redelijke huur

<p>De maximaal redelijke huur is de huur die ZOwonen maximaal mag vragen voor een woning. Deze wordt bepaald door de overheid volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS), een puntensysteem dat onder andere kijkt naar oppervlakte, isolatie, voorzieningen en WOZ-waarde.</p>

Streefhuur

<p>De streefhuur is de huur die ZOwonen maximaal vraagt voor een woning. Bij ZOwonen is de streefhuur gemiddeld 79% van de maximale huur. De streefhuur verschilt per woningcomplex en per woningtype en is afhankelijk van de kwaliteit en populariteit van de woning. Het streefhuurpercentage van jouw woning kun je opvragen bij ZOwonen.</p>

Door wetgeving (Passend Toewijzen) worden sommige streefhuren verlaagd naar de eerste of tweede aftoppingsgrens.

Vrije sector woningen (vanaf € 737,14)

Het vertrekpunt voor de huurverhoging is de markthuur. Deze wordt bepaald door ZOwonen en is gebaseerd op de taxatiewaarde van de woning.

Hoe kan het dat mijn buurman minder huur betaalt dan ik?

Dit heeft te maken met de ingangsdatum van het huurcontract van de woning en de streefhuur van dat moment. Dit noemen wij de instapstreefhuur.

Daarnaast heeft de jaarlijkse huurverhoging invloed. Uiteindelijk groeien de huren naar elkaar toe door ons huurverhogingsbeleid. Om zo de prijs en kwaliteit van de woning in evenwicht te brengen en te houden. Zie het voorbeeld hieronder.