Huurverhoging

Volgens de wet mag ZOwonen de huur ieder jaar per 1 juli verhogen. Het ministerie bepaalt de minimale en de maximale huurverhoging. In april krijg je een brief met het nieuwe bedrag.

Wanneer wordt de huur verhoogd?

Ieder jaar op 1 juli wordt de huur verhoogd.

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in 2019?

De huurprijzen van onze sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot € 720,42 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen de 0,6% en 1,6% (inflatie per 1 december 2018 -1% en inflatie). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de streefhuur van jouw woning.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huishoudens met een jaarinkomen boven de € 42.436,- die in een sociale huurwoning wonen, krijgen per 1 juli een inkomensafhankelijke huurverhoging tussen 0,6% en 5,6% (inflatie per 1 december 2018 - 1%  en inflatie). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de markthuur van jouw woning. Uitgezonderd zijn huishoudens met een AOW’er en huishoudens van 4 of meer personen.

Vrije sector woningen (geliberaliseerde woningen)
De huurprijzen van onze vrije sector huurwoningen (woningen met een huurprijs hoger dan € 720,42 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen 0,6% en 1,6% (inflatie per 1 december 2018 -1% en inflatie). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de markthuur van jouw woning. 

Vanaf 2017 geldt de huursombenadering waarbinnen een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. Daarnaast moet ZOwonen rekening houden met de huursombenadering. In onderstaand filmpje wordt de huursombenadering toegelicht.

Huursombenadering

<p>Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van alle huurprijzen van de corporatie (de huursom).</p>

Hoe wordt het huurverhogingspercentage bepaald?

ZOwonen bepaalt de huurverhoging per woning via het huurprijsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat woningen betaalbaar blijven, daarom betaal je als huurder in de meeste gevallen niet de maximale huur die wij voor de woning mogen vragen. Bij sociale huurwoningen hangt de precieze verhoging af van het verschil tussen de nettohuur en de streefhuur. Hoe dichter je huidige huur bij de streefhuur ligt, hoe lager het huurverhogingspercentage.

Maximale huur

<p>De maximale huur is de huur die ZOwonen maximaal mag vragen voor een woning. Deze wordt bepaald door de overheid volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS), een puntensysteem dat onder andere kijkt naar oppervlakte, isolatie, voorzieningen en WOZ-waarde.</p>

Streefhuur

<p>De streefhuur is de huur die ZOwonen maximaal vraagt voor een woning. Bij ZOwonen is de streefhuur gemiddeld 79% van de maximale huur. De streefhuur verschilt per woningcomplex en per woningtype en is afhankelijk van de kwaliteit en populariteit van de woning. Het streefhuurpercentage van jouw woning kun je opvragen bij ZOwonen.</p>

Nettohuur

<p>De nettohuur is de huurprijs die je nu betaalt. Deze kan hoger of lager zijn dan de streefhuur.</p>

Wordt de huur van een parkeerruimte ook verhoogd?

Ja, ZOwonen verhoogt de huur van parkeerplaatsen en garages ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen vastgestelde percentages vanuit het ministerie.

Hoe en wanneer krijg ik informatie over huurverhoging?

Eind april ontvang je van ons een brief met de nieuwe huur en een verdere toelichting op de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de verhoging?

Je kunt, onder bepaalde voorwaarden, bezwaar maken tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor eventueel het voorbeeld van de Huurcommissie. Mail het formulier uiterlijk 30 juni naar ons of stuur het per post.

Voorbeeld Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging

Krijgt iedereen dezelfde huurverhoging?

Nee. De huurverhoging is niet voor iedereen gelijk, omdat niet iedereen evenveel huur betaalt. Dit kan verschillen als de huizen anders zijn. Of als iemand al heel lang in een huis woont kan het zijn dat hij nog niet betaalt wat de woning nu waard is. We bekijken de verhoging dus per huis.

Worden in de huurverhoging ook de servicekosten meegenomen?

Op het overzicht van je nieuwe huur staan ook de servicekosten. Als wij het voorschot van de servicekosten per 1 juli aanpassen, krijg je daarvan een aparte brief. 

Krijg ik door de huurverhoging ook meer huurtoeslag?

Je ontvangt huurtoeslag van de Belastingdienst over 1 januari t/m 31 december. Deze verrekent dit na afloop van het jaar met je. We geven het nieuwe huurbedrag per 1 juli alvast door aan de Belastingdienst.