Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld het licht in de hal of het schoonmaken van de trappen. Je betaalt deze kosten samen met je huur. Je betaalt elke maand de bruto huur, deze bestaat uit netto huur en servicekosten. Niet elke woning heeft servicekosten.

Welke servicekosten betaal ik?

Het bedrag voor servicekosten verschilt per woning en is onderdeel van je totale huur. Het actuele bedrag aan servicekosten staat in Mijn ZOwonen en in de laatste brief met de jaarlijkse huurverhoging. Je betaalt bijvoorbeeld voor:

  • schoonmaken algemene ruimtes
  • ramen wassen (buitenkant)
  • huismeester
  • stookkosten
  • groen onderhoud

Waar vind ik mijn huurspecificatie?

De huurspecificatie vind je na het inloggen in Mijn ZOwonen.

Wanneer wijzigt het bedrag voor de servicekosten?

De servicekosten worden jaarlijks bekeken. Het kan zijn dat het onderhoud duurder wordt of we passen bijvoorbeeld  het voorschotbedrag van de stookkosten aan. Als je servicekosten veranderen, krijg je daarover vóór 1 juli bericht.

Wanneer ontvang ik de afrekening voor de servicekosten?

Tussen april en juni ontvang je de jaarafrekening van het voorgaande jaar. Dus voor 1 juli 2018 wordt het jaar 2017 verrekend.

Op de afrekening van je servicekosten staan de volgende bedragen:

Kosten

het totaalbedrag dat ZOwonen heeft betaald

Uw aandeel

dit zijn de werkelijke kosten die jij betaalt voor de periode waarin je in de woning hebt gewoond

Al in rekening gebracht

wat je al betaald hebt (je voorschot)

Saldo

het verschil tussen de werkelijke kosten, de administratiekosten en de voorschotbedragen

Als je moet bijbetalen dan krijg je daarvan een aparte rekening. Kun je dit niet in een keer betalen, stel dan een betalingsregeling voor. 

Krijg je geld terug dan maken wij dit over op jouw bankrekening. Behalve als je nog een betaalachterstand hebt, dan verrekenen we dat hiermee.

Hoe worden de servicekosten verrekend als ik mijn huur heb opgezegd?

Ook als je je huur hebt opgezegd, worden de servicekosten verrekend. Dit gebeurt voor eind juni.

Meer weten over Huur opzeggen

Hoe krijg ik inzicht in de afrekening van de servicekosten?

Heb je vragen over de afrekening van de servicekosten, neem dan contact met ons op. We kunnen je laten zien hoe we de berekening hebben gemaakt. Ben je het er dan nog niet mee eens, dan kun je bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Tellen de servicekosten mee voor de huurtoeslag?

Een deel van de servicekosten telt mee bij de berekening van de huurtoeslag. Dit noemen we de subsidiabele servicekosten. Het gaat om:

  • gemeenschappelijke voorziening elektriciteit
  • schoonmaak gemeenschappelijke ruimte
  • huismeester

Deze mag je ieder voor maximaal € 12,- per maand meenemen in de berekening van de huurtoeslag. Dit kan dus in totaal maximaal € 36,- per maand zijn.
Wij geven maandelijks jouw huurgegevens door aan de Belastingdienst. Deze gegevens gebruikt de Belastingdienst voor de jaarafrekening. Wil je het maandelijks voorschot huurtoeslag laten aanpassen omdat de servicekosten hoger zijn? Kijk op www.toeslagen.nl hoe je dit zelf kunt doen.