Onderhoud door huurder

Onderstaande onderhoudswerkzaamheden doe je als huurder zelf.

Klusjes in huis

Schilderwerk

Onderstaande onderhoudswerkzaamheden doe je als huurder zelf:

 • schilderen van binnenmuren en plafonds
 • schilderen van het houtwerk binnen
 • behangen van binnenmuren
 • de voorbereidende werkzaamheden, zoals plamuren, het opvullen van gaatjes en deuken en het dichten van geringe (krimp)scheuren (minder dan 2 mm). 

ZOwonen levert muren behangklaar op. Dit betekent dat de muren geschikt zijn om te behangen, dus niet om over te schilderen.

Vastzetten en vastschroeven

Je bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen, zoals:

 • trapleuningen
 • deurklinken
 • drempels van de binnendeuren (let op met boren in verband met eventuele leidingen in de vloer)
 • elektrische (licht)schakelaars
 • wandcontactdozen
 • deurbellen
 • vloerroosters
 • plafondroosters

Onderdelen vervangen

Je bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het vervangen en vernieuwen van (onderdelen van):

 • plafond- en wandroosters van bijvoorbeeld de ventilatie
 • sleutels van binnensloten en buitensloten
 • onderdelen doucheruimte (glijstang, scharnierstuk, doucheslang, douchekop, spiegel, planchet en zeepbakje)
 • onderdelen toiletruimte (toiletbril en toiletrolhouder)
 • elektrische schakelaars en wandcontactdozen
 • deurbel van je eigen voordeur
 • kabel-, telefoon-, computer- en internetaansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken
 • deurklinken
 • sloten/hang- en sluitwerk van binnendeuren (niet van de buitendeuren en -ramen)

Scharnieren en sloten

Als huurder moet je zelf scharnieren en sloten werkend houden. Dat doe je door het regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen zoals (dak)ramen en deuren.

Kranen en leidingen

Wij verwachten dat je als huurder zelf voorkomt dat kranen bevriezen, door bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie om de leidingen en het op temperatuur houden van de ruimten. Ook het ontkalken van kranen doe je als huurder zelf.

 

Onderdelen aanbrengen en/of vervangen binnen

Ruiten en ingebouwde spiegels

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het vervangen van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels.

Technische installaties

Als huurder moet je zelf:

 • de cv-installatie ontluchten en bijvullen
 • de cv-installatie opnieuw opstarten na uitval
 • filters vervangen en roosters schoonhouden

voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis nodig is.

Tochtwering

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn.

Onderdelen aanbrengen en/of vervangen buiten

Onderdelen buiten

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor:

 • vervanging van lampen aan de buitenzijde van de woning
 • vervanging en vernieuwing van onderdelen van de eigen brievenbus, carport en vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn

Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor:

 • aanleg tuin of erf (bij eerste bewoning)
 • egaliseren van de tuin en opbrengen van teelaarde
 • regelmatig gras maaien
 • vervangen gebroken tegels
 • regelmatig snoeien heggen, hagen en opschietende bomen
 • vervangen beplanting die is doodgegaan
 • vervangen kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen
 • rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen
 • regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen
 • regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden en terrassen horende bij de woning 

Lees ook onze tips voor tuinonderhoud.

Schoonmaak

Goten en regenafvoeren

Als huurder van een eengezinswoning wordt van je verwacht dat je regelmatig de goten en regenafvoer schoonmaakt.

Graffiti

Na beoordeling van de buurtbeheerder verwijderen voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voor zover voor huurder bereikbaar 

Ongedierte

Als bewoner moet je zelf (voorzorgs)maatregelen nemen en indien nodig bestrijding (laten) uitvoeren. Wil je meer informatie over ongediertebestrijding klik hier.

Voor het melden van rattenoverlast klik hier.

Voor het melden van kakkerlakken klik hier.

Ramen en houtwerk

wassen en schoonhouden van binnen- en buitenzijde van ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover voor de huurder bereikbaar

Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen

schoonmaken, vegen en ontstoppen voor zover deze bereikbaar is

Riool

schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool: tot het aansluitpunt op het gemeenteriool of het hoofdriool voor zover de riolering bereikbaar is en mits geen sprake is van bouwkundige gebreken

Zwerfvuil

Wij verwachten dat huurders zelf regelmatig zwerfvuil rondom hun woning opruimen.

Gemeenschappelijke ruimtes

Vuilstortkoker, vuilniscontainerruimte

Wij verwachten dat je als bewoner de vuilstortkoker en vuilniscontainerruimte (voor zover bereikbaar) netjes en schoon houdt.

Woonruimtegedeelte en gemeenschappelijke ruimte

Als bewoner wordt van je verwacht dat je zelf je woning en gemeenschappelijke ruimtes netjes en schoon houdt.

Reparatie aanvragen

Bovenstaande klussen vallen onder het huurdersonderhoud. Vind je jouw onderhoudsvraag niet in bovenstaande lijst? Kijk dan verder bij reparaties.