Wijkvernieuwing en renovatie

ZOwonen streeft naar wijken met een goede mix van koop- en huurwoningen en voldoende voorzieningen in de buurt. Hiervoor knappen we onze woningen en complexen planmatig op. Soms is het nodig om oude woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen die beter aansluiten bij de wensen van huurders en de eisen die aan woningen worden gesteld.

Wat als mijn woning wordt gesloopt?

De rechten en plichten van huurders bij het slopen van woningen zijn in goed overleg met de huurdersbelangenorganisaties in het Sociaal Plan vastgelegd. 

Sociaal Plan

Het Sociaal Plan geldt voor alle woningcomplexen van ZOwonen waar woningen worden gesloopt of planmatig en ingrijpend opgeknapt. De afspraken gaan over:

  • Hulp bij het vinden van tijdelijke en/of andere woonruimte
  • Vergoedingen/tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en verhuizen
  • De woning wordt nog steeds onderhouden
  • De woonomgeving schoon, heel en veilig houden
Meer weten? Download het vergoedingen overzicht 2020

Wijken waar ZOwonen werkt aan vernieuwing

In deze wijken werkt ZOwonen aan vernieuwing: