Gebiedsvisie Geleen-Zuid

De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen hebben samen een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis ontwikkeld, in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging uit deze wijken. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad Sittard-Geleen met deze visie ingestemd.

In het Wijkontwikkelingsplan hebben gemeente en ZOwonen beschreven wat ze in de periode 2016-2030 willen gaan doen in de wijk voor een leefbare toekomst in tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing. Hierin staan de veranderingen ook op een kaart aangegeven en in een planning per straat. Wanneer we klaar zijn met de uitwerking van plannen voor sloop of renovatie, horen de bewoners die in deze woningen wonen dit altijd als eerste van ZOwonen.

Tot 2030 is een hele lange periode, waarin uitgangspunten kunnen veranderen en we plannen mogelijk moeten bijstellen. Daarom hebben gemeente en ZOwonen afgesproken elke twee jaar te bekijken of ze de plannen volgens planning verder kunnen uitvoeren of dat ze op onderdelen moeten bijstellen.

De actuele planning vind je in het onderstaande overzicht.