Algemene informatie

ZOwonen is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling dat mensen met lage inkomens en kwetsbare personen passende woonruimte biedt gelegen in een leefbare woonomgeving.

Missie

ZOwonen hanteert voor haar missie de volgende uitgangspunten.
ZOwonen:

  • is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling
  • richt zich met voorrang op mensen met lage inkomens en kwetsbare personen
  • werkt aan vitale en leefbare wijken en doet dit in samenwerking met belanghouders
  • verbindt zich met en legitimeert zich actief naar haar bewoners, gemeenten en andere belanghouders
  • stuurt op heldere doelen, werkt resultaatgericht en is een betrouwbare partner (afspraak is afspraak)
  • hanteert de kernwaarden: zichtbaar, aanspreekbaar en verbindend
  • werkt vanuit een duidelijk klantvisie en is gericht op tevreden klanten
  • is voorwaardenscheppend vanuit de overtuiging dat mensen zelf de regie over hun eigen leven willen nemen (niet zorgen voor, maar zorgen dat)
  • brengt partijen bij elkaar, organiseert de samenwerking en pakt daarbij de regierol

Visie

ZOwonen maakt aan de voorkant duidelijke keuzes en stuurt scherp op haar middelen zodat deze maximaal ingezet kunnen worden in de volkshuisvesting. Waarbij de nadruk ligt op het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen en kwetsbare personen. We optimaliseren onze bedrijfsvoering om onze maatschappelijke doelstelling waar te maken en hanteren de kernwaarden: zichtbaar, aanspreekbaar en verbindend. Zijn transparant in wat we doen en verantwoorden ons. Voor taken die we niet alleen kunnen uitvoeren pakken we de regie, brengen partijen bij elkaar en organiseren de samenwerking.

Stamgegevens

Stichting ZOwonen
BTW nummer: NL 0025.76.892.B.01
Banknummer: 28.50.43.900
IBAN nummer: NL04 BNGH 0285 0439 00
BIC nummer: BNGHNL2G
KVK nummer: 14021205

Lees onze algemene voorwaarden bij het verstrekken van opdrachten aan derden.

Bereikbaarheid

ZOwonen is bereikbaar via telefoonnummer (046) 420 96 00 en via e-mail info@zowonen.com. Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Adresgegevens

ZOwonen is gevestigd aan de Luxemburgstraat 30 in Sittard-Geleen. Ons postadres is Postbus 13, 6130 AA Sittard.