Woningstichting Obbicht Papenhoven en ZOwonen onderzoeken fusie

Intentieovereenkomst ondertekend

Woningstichting Obbicht & Papenhoven en ZOwonen tekenden op 28 februari 2018 een intentieovereenkomst. Beide partijen stemmen in met een traject waarin een fusie onderzocht wordt.

Aanleiding

Aanleiding van de samenwerking is het feit dat Woningstichting Obbicht & Papenhoven constateert dat ze op de langere termijn moeilijk kan voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden. De huidige en toekomstige huurders mogen daar niet de dupe van worden. Om de continuïteit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Obbicht & Papenhoven te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Obbicht & Papenhoven op zoek gegaan naar een partner in de regio die hun belangen kan blijven borgen. In ZOwonen hebben ze deze partner gevonden.

Onderzoek naar haalbaarheid

ZOwonen is betrokken bij de volkshuisvesting in de Westelijke Mijnstreek en financieel gezond. Zij neemt de verantwoordelijkheid op zich om goede en betaalbare woningen voor de mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen en de dienstverlening aan deze doelgroepen in haar werkgebied te garanderen.

Zowel de Raad van Commissarissen van Woningstichting Obbicht & Papenhoven alsook die van ZOwonen gaven goedkeuring voor de ondertekening van de intentieovereenkomst. De komende tijd onderzoeken beide corporaties de haalbaarheid van een fusie medio 2019.