Betaalbaar en goed wonen, ook op de lange termijn

In de media verschenen de afgelopen weken berichten over de hoge winsten die woningcorporaties zouden maken. ZOwonen kan zich voorstellen dat deze berichten vragen oproepen bij onze huurders. Als reactie daarom het volgende.

Wat is onze winst?

Winst betekent simpelweg dat we niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Net zoals in een normaal huishouden is dat goed. ZOwonen is transparant over inkomsten en uitgaven. Jaarlijks publiceren wij op onze website en in de regionale media onze resultaten. Zie de jaarreviews van 2015, 2016 en 2017. In deze overzichten zie je precies hoe de huur is opgebouwd, hoeveel winst wij maken en waar wij de winst aan besteden.

Waarom moeten corporaties winst maken?

Wij vinden het dus juist goed dat er geld overblijft. De hamvraag is: wat doet ZOwonen met dat geld? Wij hebben geen aandeelhouders. Er loopt dus niemand met een zak geld naar buiten. Nee, wij gebruiken deze winst voor grote projecten. Wij snappen dat je wilt weten welke projecten dit zijn. Je kunt denken aan:

  • Duurzaamheidsmaatregelen, die we samen met de huurdersraad hebben afgesproken. Dat merken bewoners in hun beurs, omdat ze minder energielasten betalen dan in een slecht geïsoleerde woning.
  • Groot onderhoud en renovaties: in Vrangendael, Sittard renoveerden wij bijvoorbeeld 64 woningen. En in Beek wordt nu hard gewerkt aan de renovatie van de Carmelflats (328 appartementen). 
  • Zorgwoningen: we maken een groot deel woningen zorggeschikt of bouwen nieuwe woningen bij. Vorige week nog ging de schop de grond in voor een nieuw woonzorgcentrum in Sittard (115 appartementen en 30 zorgunits).
  • Extra renovaties: we vervangen de komende jaren voor € 3,5 miljoen per jaar extra badkamers, toiletten en keukens.

Meer over wijkvernieuwing en renovatie, vind je hier.

Aandacht voor betaalbaarheid

Door de berichtgeving in de media, onstaat er aandacht voor betaalbaarheid. En daar zijn we blij mee. Armoede is een moeilijk probleem. Het heeft niet alleen te maken met uitgaven, maar ook met inkomsten. ZOwonen volgt daarom zorgvuldig de spelregels van de overheid. Dat betekent dat huren bij ons lager zijn dan we zouden mogen vragen. Gemiddeld vragen wij 71% van de maximaal redelijke huur. En in 2017 kreeg 98% van de nieuwe bewoners een woning waarvan de huurprijs past bij het inkomen. Dat heet ‘passend’. Zo doen wij ons best om armoede tegen te gaan en een échte sociale woningbouwer te zijn.