Betaalbaar wonen

Sociaal Huurakkoord nog niet van kracht

Eind 2018 is het Sociaal Huurakkoord tot stand gekomen. Hierin spreken corporaties en de Woonbond af dat de gemiddelde huurprijs met maximaal inflatie stijgt. Daarnaast kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

De Woonbond en Aedes hebben in januari 2019 de minister schriftelijk gevraagd de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zo snel mogelijk in wet- en regelgeving te verankeren. Dat is echter niet mogelijk voor 1 mei 2019. Dit betekent dat corporaties het onderdeel huurbevriezing-/verlaging in 2019 nog niet kunnen toepassen.

Eerder heeft Aedes in de handreiking Wat betekent het Sociaal Huurakkoord in 2019? op een rijtje gezet hoe de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zich verhouden tot de huidige wet- en regelgeving. Daarin staat wat wettelijk wel en niet mogelijk is.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen.

Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is echter nu wettelijk nog niet mogelijk. Het is toegestaan de huur te bevriezen of te verlagen, maar dat kan dan niet op een later tijdstip weer worden gewijzigd (bijvoorbeeld als het inkomen van de huurder is toegenomen en het recht op huurbevriezing of -verlaging is vervallen). Een landelijke regeling moet nog worden uitgewerkt.

In 2019 past ZOwonen geen huurprijsbevriezing of huurprijsverlaging toe. Het sociaal huurakkoord is namelijk nog niet verwerkt in de wetgeving. Zodra dit wel het geval is, verwerk en wij dit in ons huurbeleid en geldt deze regel voor al onze bewoners.