Bouw 26 patiowoningen Mijn Zuid

4 februari 2016

De bouw van de 26 patiowoningen op de schoollocatie in Mijn Zuid Sittard is van start gaan.

De Raad van State heeft deze week groen licht gegeven om met de bouw van de 26 woningen op de schoollocatie aan de slag te gaan. De bezwaren die een tweetal omwonenden ingediend hadden tegen de plannen zijn ongegrond verklaard. Zo heeft de Raad van State aangegeven dat de behoefte van deze woningen in voldoende mate is aangetoond. Er is door partijen op de juiste wijze gekeken naar deze ruimtelijke invulling zodat omwonenden niet in hun privacy worden geschaad. Tenslotte hebben alle onderzoeken aangetoond dat geen van de genoemde beschermde diersoorten in hun habitat wordt bedreigd. De Raad van State geeft wel aan dat aanduiding voor het gebied van de beoogde MFA dient te vervallen. De MFA (multifunctionele accomodatie) wordt tenslotte in de bestaande Gemma kerk ondergebracht.

Met deze uitspraak is nu voor ZOwonen de weg vrij om met de bouw van 26 patiowoningen te gaan starten. De bouwwegen zijn inmiddels gerealiseerd en aannemers bedrijf van Wijnen kan in maart starten met de bouw van deze huurwoningen. Met het bouwen van de woningen krijgen de toekomstige bewoners de bevestiging dat deze woningen er ook gaan komen. Het biedt voor zowel de huidige bewoners uit Achtbunder en Sanderbout alsook voor nieuwe bewoners perspectief en kansen om in Sanderbout te wonen. Met de start van de bouw wordt invulling gegeven aan het laatste gebied in Mijn Zuid waar partijen aan de slag zijn.