Duidelijkheid voor bewoners Lienaertstraat en omgeving

7 april 2016

Duidelijkheid voor bewoners Lienaertstraat en omgeving Op woensdagavond 6 april 2016 informeerden we onze huurders in dit gebied, waar als eerste woningen worden gesloopt, over het definitieve sloopbesluit en het sociaal plan waar ze nu gebruik van kunnen maken.

Hiermee hebben we de eerste stap gezet in de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan Geleen-Zuid en Kluis dat met gemeente en een vertegenwoordiging van bewoners uit de wijk is opgesteld.

Al in het voorjaar 2015 informeerden we al onze huurders in Geleen-Zuid over de plannen voor het gebied en wat dit voor hun woning betekent. Het formele sloopbesluit was dus geen verrassing. Het sociaal plan houdt in grote lijnen in dat bewoners een verhuiskostenvergoeding van ca. 6.000,-- ontvangen en met voorrang kunnen reageren op andere vrijkomende woningen in het bezit van ZOwonen.

Met de renovatie, sloop en nieuwbouw in dit gebied zorgen we voor woningen die beter aansluiten op woonwensen en levensfases van mensen in dit vergrijzende en krimpende gebied.

Lees meer over wijkvernieuwing