Eisenhowerflat 3 wordt gesloopt

Sloopbesluit definitief

In 2021 wordt de Eisenhowerflat 3 in de Sittardse wijk Limbrichterveld gesloopt. ZOwonen nam dit besluit vanwege de technische staat van het gebouw en omdat in de toekomst de vraag – als gevolg van bevolkingskrimp – naar dergelijke woningen afneemt. De bewoners van de flat zijn op 24 mei geïnformeerd en krijgen nu 3 tot 4 jaar de gelegenheid om te verhuizen naar een andere woning.

Bewoners geïnformeerd

Al in januari informeerden we de bewoners over het onderzoek naar de toekomst van de flat. Op basis van de resultaten van het onderzoek namen we in april een voorgenomen sloopbesluit. Renovatie zou een miljoeneninvestering betekenen, terwijl de behoefte aan dit soort woningen over een aantal jaren afneemt. De bewoners van Eisenhowerstraat 265-384 ontvingen begin mei een brief over het voorgenomen besluit. Ook vond er een informatiebijeenkomst plaats om alle vragen te beantwoorden. Nadat de huurdersbelangenvereniging Sittard-Munstergeleen (HBSM) en Hoogbouwcommissie een positief advies hadden afgegeven, werd het sloopbesluit definitief genomen.

Sociaal plan

Uiteraard ondersteunen we de bewoners in hun zoektocht en de verhuizing naar een andere woning. Dit doen we door tijdens huisbezoeken woonwensen te inventariseren en alle vragen te beantwoorden. Daarnaast kunnen de bewoners gebruik maken van het sociaal plan. Dit houdt onder andere in dat ze verhuiskostenvergoeding van ruim € 6.000,-- ontvangen. Daarnaast krijgen ze in hun zoektocht naar een andere woning voorrang op de regulier woningzoekenden.