Nieuwe urgentieregeling woningzoekenden

29 februari 2016

De urgentieregeling is sinds 1 maart aangepast.

Aanleiding hiervoor is meerledig. Wat sociale urgenties betreft, bestaat sinds eind vorig jaar de mogelijkheid om snel een woning te krijgen via Direct te huur. Hiervoor is inschrijfduur niet van belang, maar wie het eerst komt, het eerst maalt. Wil je snel verhuizen omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt in deze regio of omdat je gaat scheiden, dan is deze vorm uitermate geschikt om snel een woning te vinden. De nieuwe urgentieregeling richt zich enkel nog op accute noodsituaties zoals dakloosheid vanwege brand of stormschade, huiselijk geweld of te hoge woonlasten die verplichten tot verhuizen.

De regeling rondom medische urgenties is aangepast omdat er een intensievere samenwerking met de gemeentes gaat plaatsvinden op het gebied van WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Snelle en betere schakeling tussen de corporaties en de gemeentes moet ervoor gaan zorgen dat klanten die vanwege medische problemen niet meer in hun huidige woning kunnen wonen, sneller een urgentie krijgen voor een andere, beter passende, woning.

Meer weten over Direct huren