Oplevering 22 levensloopbestendige woningen in Schinnen

Bewoners Vonderstraat betrekken hun nieuwe woning

De bewoners van de Vonderstraat in Schinnen betrekken, na een periode van sloop en nieuwbouw, hun nieuwe levensloopbestendige woningen in dezelfde straat.

Levensloopbestendig wonen
ZOwonen bouwde 12 patiowoningen, geheel gelijkvloers, specifiek voor ouderen en 10 hybridewoningen, met basisvoorzieningen en 1 slaapkamer gelijkvloers en een 1e verdieping met extra ruimte. Geschikt voor ouderen, alleenstaanden, kleine gezinnen en mensen met een fysieke beperking. Alle 22 woningen zijn levensloopbestendig en bestemd voor sociale verhuur.

Doorontwikkelen Vonderstraat
In maart 2019 start de sloop van de woningen aan de overzijde van de Vonderstraat en in oktober 2019 bouwt ZOwonen 25 nieuwe gezinswoningen op de plek. Hierin keren nog eens 5 bewoners van de Vonderstraat terug. De oplevering van deze woningen is gepland voor het voorjaar van 2020. Ook deze woningen zijn bestemd voor sociale verhuur.
Er is, gedurende het project, intensief contact en overleg met de bewoners.

Investering
De totale investering voor de sloop en nieuwbouw van deze 47 sociale huurwoningen is ruim 8 miljoen euro.