Ton Mans ontvangt Aedes-onderscheiding ‘Kom binnen’

Ton Mans, vertrekkend directeur-bestuurder bij woningcorporatie ZOwonen, kreeg gisteren bij zijn afscheid de Aedes-onderscheiding ‘Kom binnen’ uitgereikt. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn innovatieve ideeën, zijn werk binnen verschillende commissies van de branchevereniging en zijn jarenlange lidmaatschap van de Ledenraad van Aedes.

De onderscheiding werd uitgereikt door Mohamed Acharki, bestuurslid van Aedes. Acharki: “Binnen Aedes heeft u vooral in de beginperiode van de vereniging een actieve rol gespeeld. Van september 2002 tot de bestuurlijke vernieuwing in 2009 was u actief lid van de Ledenraad van Aedes, als vertegenwoordiger van, en benoemd door de leden uit Kiesplatform Brabant. U heeft daarbij zitting gehad in diverse commissies en uw expertise ingebracht.”

Ook de initiatieven die Mans toonde om samenwerking tussen woningcorporaties te bevorderen waren reden voor het toekennen van de onderscheiding. Voorbeelden daarvan zijn zijn voorzitterschap van het Staverdens Genootschap voor bestuurders van woningcorporaties en het oprichten en voorzitten van C8, een samenwerkingsverband van de acht grootste corporaties in Limburg.

Innovatieve ideeën

Over de innovatieve ideeën van Mans zegt Acharki: "In uw werkzaamheden bij de corporaties waar u heeft gewerkt heeft u innovatieve ideeën ingebracht om projecten te realiseren en is uw volharding kenmerkend. Waar anderen afhaken blijft u optimistisch en blijft u partijen bij elkaar brengen om openingen te forceren. Een voorbeeld is het woonzorgcomplex in het centrum van Sittard (115 vhe). Ook gaat u de maatschappelijke discussie aan en zoekt verbinding met het maatschappelijk veld. Daarin bewandelt u nieuwe wegen, zoals bijvoorbeeld promoten van een herstructureringsproject (gaan logeren bij een bewoner die tegen de ingreep is) tot onderkennen wat de leerpunten van ZOwonen zijn. Tegelijkertijd daagt u bewoners(commissies) uit om vaker zelf de handen uit de mouwen te steken. Het is niet meer 'u vraagt, wij draaien' maar eerder 'voor wat hoort wat'. Op gebied van duurzaamheid heeft ZOwonen onder uw aanvoering een behoorlijke inhaalslag geleverd en wordt daardoor ‘gemiddeld label B’ in 2021 haalbaar."

Onderscheiding

De Aedes-onderscheiding is voor mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de volkshuisvesting en aan het functioneren van de bedrijfstak woningcorporaties. De beslissing om de onderscheiding toe te kennen, neemt het bestuur van Aedes. Het bestuur laat zich hierbij leiden door het advies met zorgvuldig geformuleerde criteria van de Commissie Onderscheidingen.

'Kom binnen'

Kunstenaar Siemen Bolhuis uit Almere heeft de nieuwe Aedes-onderscheiding ontworpen. Het kunstwerk bestaat uit vier in elkaar passende huizen gecentreerd op een bronzen plaat. De naam ervan luidt 'Kom binnen' en is geïnspireerd op de mythe van Hestia, de zuster van Zeus, de godin van de vrijplaats, de haard, de geborgenheid, het thuis.