Uitwerking plannen Geleen-Zuid en Kluis

7 januari 2016

In 2014 en 2015 werkten gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen aan een gebiedsvisie voor Geleen-Zuid en Kluis. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging uit deze wijken. Op 17 december 2015 stemde de gemeenteraad Sittard-Geleen in met de Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis. De plannen worden nu uitgewerkt zodat we in het voorjaar de bewoners hier verder over kunnen informeren.

Bevolkingskrimp en vergrijzing 

De gebiedsvisie laat vooral zien wat er nodig is om een leefbare toekomst voor deze wijken veilig te stellen in tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing. En welke investeringen gemeente en ZOwonen moeten doen om (toekomstige) bewoners aan het gebied te binden.

Gebiedsvisie

Het resultaat van de samenwerking zijn drie documenten: 

  • een Analyserapport (analyse van de huidige situatie) 
  • een Visierapport 
  • een Wijkontwikkelingsplan. Deze documenten vindt u hier

In het Analyserapport is alle beschikbare informatie over de wijken bij elkaar gebracht in verschillende rubrieken. In het Visierapport staat wat het gebied en de wijken nodig hebben voor een leefbare toekomst. Welke ambities en doelstellingen we daarbij hebben, welke keuzes we moeten maken én hoe we deze ambities samen succesvol kunnen realiseren. In het Wijkontwikkelingsplan hebben gemeente en ZOwonen beschreven wat ze in de periode 2016-2030 willen gaan doen in de wijk. Hierin staan de veranderingen ook op een kaart aangegegeven en in een planning per straat. Tot 2030 is een hele lange periode, waarin uitgangspunten kunnen veranderen en we plannen mogelijk moeten bijstellen. Daarom hebben gemeente en ZOwonen afgesproken elke twee jaar te bekijken of ze de plannen volgens planning verder kunnen uitvoeren of dat ze op onderdelen moeten bijstellen.

Hoe nu verder? 

Nu de gemeenteraad het besluit heeft genomen, bereiden gemeente en ZOwonen de plannen verder voor zodat ze de bewoners in het voorjaar 2016 verder kunnen informeren. Via deze website en andere media houden we u op de hoogte. 
Goed om te weten: wanneer we klaar zijn met de uitwerking van plannen voor sloop of renovatie, horen de bewoners die in deze woningen wonen dit altijd als eerste van ZOwonen!