Woonconvenant WMO

1 april 2016

Woonconvenant Wmo: aanpassingen woning sneller en makkelijker geregeld De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein hebben samen met alle woningcorporaties uit de Westelijke Mijnstreek, waaronder ook ZOwonen, een Woonconvenant Wmo vastgesteld. Met de afspraken in het convenant worden inwoners sneller en beter geholpen bij een noodzakelijke woningaanpassing in het kader van de Wmo.

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving is een van de belangrijkste doelen van de Wmo 2015. Gemeenten en de woningcorporaties ZOwonen, Wonen Limburg, Woonpunt, Maaskant Wonen, Woningbeheer Born Grevenbicht, Woningstichting Spaubeek en Woningstichting Obbicht en Papenhoven proberen bewoners met specifieke woonbehoeften te faciliteren zodat zij in staat zijn zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Het wonen in een geschikte woning is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid van  de bewoners, de gemeenten en de woningcorporaties. In het Woonconvenant Wmo staan de afspraken over de manier waarop woningaanpassingen worden uitgevoerd.

Woningaanpassingen worden vanaf nu rechtstreeks geregeld tussen gemeente en aannemer. Doordat er een schakel minder in het standaardproces is kan de woningaanpassing makkelijker en sneller gerealiseerd worden. Als eigenaar van de woning wordt de woningcorporatie wel ge├»nformeerd over de aanpassing en waar nodig levert ze haar inbreng. Dit geldt in principe alleen bij aanpassingen die niet standaard zijn.