ZOwonen verwelkomt 189 nieuwe bewoners uit Obbicht en Papenhoven

Fusie waarborgt sociale woningbouw Westelijke Mijnstreek

Woningstichting Obbicht & Papenhoven en ZOwonen tekenden vandaag, 21 juni, de officiële fusieovereenkomst. Ruim een jaar na het tekenen van de intentie tot fusie is de definitieve fusie een feit. Hiermee is de sociale woningbouw en continuïteit van dienstverlening in Obbicht en Papenhoven gewaarborgd.

Aanleiding van de fusie was het feit dat Woningstichting Obbicht & Papenhoven constateert dat ze op de langere termijn moeilijk kan voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden. Om de continuïteit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Obbicht & Papenhoven te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Obbicht & Papenhoven op zoek gegaan naar een partner in de regio die hun belangen kan blijven borgen. In ZOwonen hebben ze deze partner gevonden. 

ZOwonen neemt met de fusie, als regionaal betrokken en financieel gezonde volkshuisvester, de verantwoordelijkheid om goede en betaalbare woningen voor de mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen en de dienstverlening aan deze doelgroepen in haar werkgebied te garanderen.

Zowel de Raad van Toezicht van Woningstichting Obbicht & Papenhoven alsook de Raad van Commissarissen van ZOwonen gaven goedkeuring voor de fusie. Ook het ministerie en de huurdersorganisaties stemden in met de fusie.