Overlijden

Een overleden familielid of medehuurder

Bij het overlijden van een huurder, kun je als familielid of medehuurder vragen hebben. Kies hieronder welke situatie van toepassing is.

Ik ben getrouwd/geregistreerd partner/samenlevingscontract met overleden huurder, maar de huurovereenkomst staat niet op mijn naam

Je bent wettelijk medehuurder en wij zetten jouw naam op de huurovereenkomst. Wij vragen dan om formulier huurovereenkomst wijzigen vanwege overlijden in te vullen en de volgende gegevens per post of e-mail of op ons kantoor af te geven:

  • een kopie van de overlijdensakte
  • een kopie van je legitimatiebewijs
  • bankrekeningnummer (als dit wijzigt)

Ik ben medehuurder van overleden huurder en ik wil dat de correspondentie op mijn naam komt te staan

Je staat geregistreerd als medehuurder en bent ook woonachtig in de woning. Wij zorgen ervoor dat de correspondentie op jouw naam komt te staan. Wij vragen dan om formulier huurovereenkomst wijzigen vanwege overlijden in te vullen en de volgende gegevens per post of e-mail of op ons kantoor af te geven:

  • een kopie van de overlijdensakte
  • een kopie van je legitimatiebewijs
  • bankrekeningnummer (als dit wijzigt)

Ik ben inwonend bij de overleden huurder, maar ik ben niet geregistreerd als medehuurder

Je kunt de huur opzeggen met het formulier huuropzegging in verband met overlijden. Je hebt helaas geen recht op de woning.

Mijn vader/moeder is overleden, kan ik in de woning blijven wonen?

Je kunt de huur opzeggen met het formulier huuropzegging in verband met overlijden. De relatie tussen ouders en (klein)kind wordt niet gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De uitzondering hierop is als het samenwonen van ouder en kind een permanent karakter had. Je kunt dan telefonisch contact met ons opnemen.

Ik wil de huur opzeggen voor iemand die is overleden en bij ZOwonen huurde

Je kunt de huur opzeggen met het formulier huuropzegging in verband met overlijden. Stuur deze naar ons toe met een kopie van de overlijdensakte.