Uit elkaar gaan

Als je samen huurt en uit elkaar gaat, kan het zijn dat een van jullie in het huurhuis blijft. Om van alle rechten en plichten als huurder af te zijn, moet je dan voor een deel de huurovereenkomst opzeggen. Wij stellen daarna de huurovereenkomst op naam van de huurder die in de woning achterblijft.

Huur opzeggen

Hoe zeg je de huur op? Je kunt de huur opzeggen als je huurder of medehuurder bent met het formulier. Je kunt dit formulier ook ophalen op ons kantoor. Je vult dit formulier in geeft het daarna af op ons kantoor samen met een kopie van de uitschrijving bij de gemeente op het adres.

Opzegtermijn 

De datum van uitschrijving bij de gemeente houden we aan als datum waarop de huurovereenkomst overgaat van 2 personen naar 1 persoon. Als jij of je partner zich niet kan laten uitschrijven bij de gemeente (om wat voor reden dan ook) dan houden we een opzegtermijn van 1 maand aan.

Vooropname

Wij adviseren een vooropname door ons te laten uitvoeren in de woning. Voor deze kosten ben je namelijk nog beiden hoofdelijk aansprakelijk. Met deze vooropname maken wij voor jullie inzichtelijk welke kosten zijn gemoeid met het terugbrengen van de woning in de oorspronkelijke staat. Neem contact met ons op als je een vooropname wilt.

Betaalachterstand?

Je bent beiden hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele achterstand tot de datum van uitschrijving. Heb je op het moment dat je de huurovereenkomst wilt wijzigen een betaalachterstand, dan vragen wij jullie deze achterstand per direct te betalen.

Lees meer over Huurachterstand