Leefbaarheidsfonds

Een stimulans voor leefbaarheidsinitiatieven

ZOwonen heeft voor het verbeteren van jouw woonomgeving een Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit fonds, dat sponsoring vervangt, is bedoeld voor het realiseren van eenmalige projecten in jouw woonomgeving.

Fijn wonen in jouw buurt

Het Leefbaarheidsfonds is bestemd voor activiteiten die de leefbaarheid, sociale samenhang en betrokkenheid in jouw buurt of straat vergroten. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds moet de aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Lees hier meer over wat het Leefbaarheidsfonds voor jouw woonomgeving kan betekenen. Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar ons kantoor. We zullen je zo spoedig mogelijk laten weten of jouw initiatief in aanmerking komt. 

Voorwaarden

Wanneer kun je een bijdrage krijgen uit het Leefbaarheidsfonds:

 • Het gaat om een initiatief, van en voor huurders van ZOwonen.
 • De aanvraag is ingediend door een huurder, groepen van huurders of bewonerscommissies.
 • Het initiatief levert een bijdrage aan de leefbaarheid, de sociale samenhang en de betrokkenheid van bewoners in een wijk.
 • Er is een duidelijk verzoek met een begroting van inkomsten en uitgaven, eventueel aangevuld met prijsopgaves.
 • Verder staat het aantal deelnemers aan de activiteit, de geplande datum en locatie vermeld in de aanvraag.
 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor het ingediende initiatief.
 • De gevraagde financiële bijdrage staat in verhouding tot het aantal deelnemers dat gaat deelnemen aan de activiteit.
 • Bij meerdere activiteiten vul je per activiteit een aanvraagformulier in.
 • Jaarlijks terugkerende activiteiten moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Wanneer krijg je geen bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds?

 • De activiteit heeft een commercieel, politiek of religieus doel of karakter.
 • De activiteit is in strijd met de visie en het beleid van ZOwonen.
 • De activiteit is bedoeld voor een individueel persoon.
 • De activiteit is al gefinancierd met reguliere financiële middelen vanuit ZOwonen of de gemeente.

Zo aanvragen

Download het formulier en stuur het naar info@zowonen.com. Per post naar: ZOwonen, t.a.v. Leefbaarheidsfonds, Postbus 13, 6130 AA Sittard. 

Wat te doen na afloop? 

Is je aanvraag goedgekeurd en ontvang je vanuit het Leefbaarheidsfonds een bijdrage, dan verwachten wij één of meerdere digitale foto’s van jouw activiteit. Stuur deze naar info@zowonen.com met een samenvattende tekst van de activiteit. Deze plaatsen wij dan in Woonprikkels of op onze website. 

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact met ons op via info@zowonen.com of (046) 420 96 00.