Voorwoord

Een bewogen jaar

"Als ik kijk naar wat we in 2023 gedaan hebben, dan ben ik tevreden"

Voor mij, als bestuurder van een woningcorporatie, geen tekort aan uitdagingen afgelopen jaar. Immers, de wereld heeft last van crisissen, wij dus ook. In Nederland leed bijna iedereen onder ofwel de koopkrachtcrisis, de asielcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis, de wooncrisis, de klimaatcrisis, de oorlogscrisis, óf - nog steeds - de toeslagenaffaire. Onze bewoners behoren helaas tot de groep mensen die door meer dan één crisis keihard geraakt wordt. Dat maakte dat we begin 2023 onze strategische koers hebben herijkt. Onze bewoners staan op één. En de noodzaak om ‘het goede te doen’, voelen wij nu dieper dan ooit.

Overigens, ook onze eigen financiële situatie vroeg hierom. Ons investeringsvolume moest kritisch bekeken worden als gevolg van de stijgende bouwprijzen van de aannemers en rentes. Minstens zo belangrijk, want als wij niet financieel gezond zijn, heeft dit direct invloed op onze bewoners.

Dus begin 2023 stelden we onze koers opnieuw vast. Vernieuwden we onze portefeuillestrategie, bepaalden we ons risicoprofiel en -bereidheid opnieuw en stroopten we daarna gedreven onze mouwen op om ervoor te zorgen dat al die mooie plannen werkelijkheid werden. Want met alleen kaders en beleid komen we er niet. Het gaat om wat je dóet!

Eigenlijk gun ik me geen tijd om terug te blikken, maar als ik tóch even kijk naar wat we in 2023 gedaan hebben, dan ben ik tevreden. We leverden 102 nieuwe woningen op, startten met de bouw van 228 woningen, hebben 728 woningen verduurzaamd, 763 woningen voorzien van zonnepanelen, 149 woningen gerenoveerd en (de laatste) 217 woningen in rap tempo van dubbelglas voorzien. Naast wat we in bouw en renovatie uitgevoerd hebben, was het zetten van onze handtekening onder de Woondeal Limburg een belangrijk moment in 2023. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen samenwerken een einde kan maken aan de wooncrisis en daarom tekenden we mee. 

Ook in onze dienstverlening hebben we meters gemaakt. En niet zonder succes. Onze bewonerstevredenheid scoorde voor het eerst gemiddeld boven een acht! Een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn.

Op het gebied van leefbaarheid deden we ook van alles. Onze collega’s in de wijk gingen op zoek naar nog meer betrokken bewoners die als ogen en oren wilden dienen in de buurt, voor het project Bewonerskrachten. In samenwerking met gemeente Sittard-Geleen startten we het jongerenproject Schuldenvrij en omdat we ons de groeiende eenzaamheid onder bewoners aantrekken, hebben we ingezet op een uitbreiding van ontmoetingsruimtes bij onze complexen. Ook zochten we nóg meer de samenwerking met maatschappelijke partners op het gebied van housing. Daarover meer verderop in dit magazine. 

Verder hielpen we maar liefs 207 gezinnen te verhuizen van een woning die we op korte termijn gaan slopen naar een ander fijn(er) (t)huis. Een intensief proces dat de nodige emoties met zich meebrengt voor bewoners. En waarvan we ons realiseren dat we heel veel van mensen vragen. Als ode aan al die mensen van wie wij hun vertrouwde thuis gaan slopen, vroegen we Theatergezelschap Het Laagland om samen met bewoners, collega’s en betrokkenen een theatervoorstelling te maken over twee grote sloopflats in Geleen-Zuid. Het werd een inspirerende en zeer rake afsluiting van 2023. Die theatertocht, daar kwam voor mij alles in samen. Daar werd duidelijk dat we geen huizen verhuren, maar dat onze woningen een basis bieden aan de levens van mensen. Met alle geluksmomenten, maar ook momenten van pijn en verdriet, die daarbij horen.

Door te investeren in wonen, onderhoud, verduurzaming, leefbaarheid, samen wonen en leefbaarheid op zó’n manier dat onze bewoners zich echt gehoord voelen, willen we als ZOwonen bijdragen aan méér geluksmomenten. Een belangrijke en onmisbare taak die voldoening geeft. Ook in 2024 gaan we hiervoor!

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy