Een dag op pad met

Een dag op pad met Rob

Mijn werkdag

In de ochtend ben ik aanwezig bij een bouwvergadering in Geleen. Samen met een collega begeleiden we met dit project de sloop van in totaal 232 woningen in Geleen, Sittard en Schinnen. Het belang van deze sloopprojecten is groot omdat wij een korting op de verhuurdersheffing ontvangen als wij deze woningen vóór juni 2021 gesloopt hebben. Samen met de aannemer bespreken we de planning en zien we dat we nog steeds op schema liggen. Bij het slopen van woningen zijn er altijd onvoorziene onderdelen; ook bij deze projecten treffen we extra asbest aan die we eerder niet hebben kunnen zien. Deze onderdelen kunnen voor vertraging zorgen omdat deze op een veilige manier verwijderd moeten worden. De aannemer heeft dit meteen al opgepakt zodat dit geen problemen in de planning oplevert.

In de vergadering meld ik ook dat we bij het sloopproject in Schinnen contact hebben met de heemkundevereniging. Zij hadden zich verdiept in de woningen die we daar gaan slopen en zij troffen in een oud krantenartikel uit 1913 aan dat er bij de bouw van dit project indertijd een loden buis met een stichtingsoorkonde is ingemetseld. We wisselen wat ideeën uit over hoe we deze oorkonde kunnen veiligstellen en iedereen heeft zo zijn eigen idee over wat er op de oorkonde zou kunnen staan. We gaan hier iets leuks voor organiseren.

Daarna ga ik naar Schinnen, aan de Vonderstraat hebben we onlangs 25 nieuwbouwwoningen opgeleverd en heb ik een afspraak met een onderaannemer om de groenstroken in het project te laten inzaaien. Bij een bocht in de straat zien we dat men ook door de groenvoorziening rijdt en misschien moeten we hier toch maar grote rivierkeien neerleggen. In de tussentijd heb ik van ons BAC een melding ontvangen van iemand die een vraag heeft over zijn nieuwbouwwoning. Bij de sleuteloverdracht heb ik aan de nieuwe bewoners uitleg gegeven over hun woning, maar dat is altijd wel veel informatie om te onthouden. Omdat ik toch bij deze woning in de buurt ben, ga ik er even langs. De bewoner vraagt mij of het mogelijk is om in de keuken een inbouwvaatwasser te installeren. Gelukkig hebben we daar al rekening mee gehouden tijdens de bouw door de aansluitingen voor de vaatwasser tot in het keukenkastje aan te leggen. We meten het kastje na en dat is 60 centimeter breed plus een paar millimeter. Moet dus wel gaan lukken.

Dit soort meldingen vind ik heel belangrijk. Bij een volgend project probeer ik namelijk mogelijk toekomstige problemen al op te lossen. Als we daarbij weten hoe de bewoners onze woningen bewonen en waar ze tegenaan lopen kunnen we dit bij een volgend project aanpassen.

Inmiddels heb ik een telefoontje ontvangen van de uitvoerder van het project Seringenlaan te Geleen. Hier bouwen we 12 woningen; 8 ééngezinswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. De bouw is in volle gang. De vraag van de uitvoerder is of ik het tegelwerk van de eerste woning wil komen bekijken. Dat ziet er inderdaad netjes uit, in dit project hebben we een klein puntje veranderd ten opzichte van het vorige project. Zo leren we steeds van elkaar.

We stellen de kleur van het kitwerk vast en de aannemer kan weer vooruit. Als we aan de achterzijde van het blok woningen lopen zien we de prefab funderingsplaten liggen van de bergingen en we zien dat de achterweg erg smal lijkt. Hier zullen we binnenkort nog eens naar moeten kijken of dit voor onze bewoners straks wel praktisch is om met de auto in te draaien.

Daarna werk ik vanuit thuis verder en handel ik diverse mails af en werk ik verder aan de opleverbrochure die ik bij de woningen in Geleen ga verstrekken. Ook probeer ik van een ander complex nog een aantal bewoners aan de lijn te krijgen die we al een paar keer hebben proberen te bereiken. We willen namelijk van dit complex de woningen gaan renoveren maar we willen samen met de aannemer altijd even een kijkje achter de voordeur nemen. Dit doen we zodat we zien of er nog verouderde badkamers of keukens zijn en we treffen op een enkele plek zelfs nog gaskachels in de woonkamer aan en een keukengeiser. Die gaan we vervangen door een veilige cv-installatie. Maar ook willen we zien of we extra maatregelen moeten treffen tijdens de uitvoering zoals het afhalen van gordijnen als men nieuwe kozijnen krijgt. Per brief hebben we alle bewoners van dit complex al geïnformeerd maar we hebben met sommige adressen nog geen contact kunnen krijgen. Dat kan zijn doordat de telefoonnummers die in ons systeem vermeld staan, niet meer actief zijn en men inmiddels een nieuw nummer heeft. Soms stuur ik ook wel eens een mail maar daarop wordt soms niet gereageerd. We proberen ter plaatse ook altijd even aan te bellen en een niet-thuis kaart af te leveren. Ook na dit belrondje blijven er toch nog adressen over die nog niet gereageerd hebben en waar we nog geen contact mee hebben kunnen krijgen.

Onze ketenpartners

De aannemers die voor ons de grote renovaties en nieuwbouw uitvoeren, zijn onze vaste partners Van Wijnen en Heijmans. Het fijne van deze aannemers is dat zij heel ervaren zijn in het bouwen en renoveren van woningen. Dat merk je aan de manier waarop zij dit aanpakken. Voor de nieuwbouw maken wij gebruik van een beperkt aantal types standaardwoningen. Deze woningen worden door deze aannemers heel Nederland gebouwd en hierdoor is de foutmarge klein. Doordat Heijmans gebruik maakt van een prefab bouwsysteem merk je dat de bouw heel snel gaat. In Schinnen hebben we in 3,5 week van 25 woningen de bouwmuren en vloeren geplaatst. Dan kan het (prefab) dak erop, kozijnen erin en kan er gemetseld worden en wordt er met de afbouw binnen gestart. Doordat we vaak met dezelfde personen samenwerken raak je op elkaar ingespeeld. Bij het ene project hebben we het op deze manier gedaan, zullen we dat bij dit nieuwe project ook weer zo doen?

"Bij eEn volgeNd project probeer ik mogelijk toekomsTige problEmen te voorkomen"

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy