Over ZOwonen

Een goede basis voor kansengelijkheid

Leefbaarheid. We hebben het er vaak over, maar wat verstaan onze twee gebiedsregisseurs eronder? En wat doen ze om de leefbaarheid in de buurten te vergroten?

Wat doe je bij ZOwonen?

Peter: Ik ben de menselijke schakel tussen de ambities die worden uitgezet door de conceptuele denkers bij ZOwonen en onze ‘buiten-mensen’ van het team Leefbaarheid. Het team bestaat op dit moment uit 26 collega’s die zich inzetten voor een fijn thuis voor onze bewoners.

Wendy: We zijn eigenlijk vertalers en verbinders. We vertalen de ambities naar uitvoerbare oplossingen. We verbinden onze collega’s binnen met collega’s buiten en verbinden onze organisatie met de samenwerkingspartners.

Wat verstaan jullie onder ‘leefbaarheid’?

Wendy: Voor mij komt het neer op een fijn thuis in een fijne leefomgeving. Je moet daarbij denken aan zowel de faciliteiten en infrastructuur rondom een woning als de sociale omgeving en veiligheid.

Peter: Voor mij betekent het dat onze bewoners zich goed moeten voelen in hun woning en in de omgeving. Als die basis op orde is, kunnen we ze verder helpen om zelf nieuwe kansen te benutten. Wij proberen dat zo makkelijk mogelijk voor ze te maken.

Wat zijn jouw drijfveren om iedere dag aan de slag te zijn bij ZOwonen?

Peter: Ik ben niet zo van de grootse en meeslepende gebaren. Maar ik wil wel heel graag een extra zetje geven waar dat nodig is. Ik ben eigenlijk ooit min of meer per ongeluk begonnen bij een woningcorporatie. Via die woningcorporatie kwam ik er snel achter dat ik graag iets wil doen voor de gemeenschap. Ik ben zelf opgegroeid in een veilige omgeving. Maar veel van onze bewoners stonden niet vooraan toen de kansen in het leven werden uitgedeeld. Ze staan vaak al met 1-0 achter.

Wendy: Daar waar ik, samen met collega’s en partners, het verschil kan maken, doe ik dat graag. Ik heb een zwak voor mensen voor wie het niet altijd even makkelijk is geweest. Ik word er vrolijk van als ik die mensen een fijn thuis kan bieden.

Peter: Wendy is een collega die écht opkomt voor groepen als jongeren en dak- en thuislozen die het niet gemakkelijk hebben. Dat vind ik sjiek. Ze gelooft echt in iedereen, of ze nu een rugzakje hebben of drie bagagetassen vol meesjouwen.

"Ik heb een zwak voor mensen voor wie het niet altijd even makkelijk is geweest."

Wat waren jouw speerpunten van 2021 en zijn die ook geslaagd?

Peter: Het overlijden van John Dumont, een van onze teammanagers, heeft natuurlijk een grote impact gehad. Daarnaast vond ik 2021 vooral bijzonder vanwege de hele ‘medewerkers-carrousel’. Binnen ons team van 26 man zijn er 10 tot 12 collega’s van rol geswitcht. Sommigen zijn dit jaar in ons team begonnen, anderen hebben een nieuwe rol gekregen binnen het team en een aantal collega’s heeft afscheid genomen. Verder vind ik het super dat we ons dit jaar nooit door corona- of andere beperkingen hebben laten tegenhouden. Ook in de moeilijkste lockdown tijden zijn we er allemaal voor blijven gaan!

Wendy: De samenwerking met gemeente, politie en handhaving en de maatschappelijke partners is veel stabieler geworden. We hebben inzichtelijk gemaakt wat de leefbaarheidsvraagstukken zijn. Wat kan beter, welke problematiek speelt er en welke escalatie helpt op welke momenten?

Peter: Doordat de samenwerkingen zijn verbeterd, kunnen we problemen sneller ‘overleggen en terugleggen’ bij instanties die daarvoor in de wereld zijn geroepen. Wij kunnen wel veel signaleren, maar kunnen niet alles zelf oplossen. Het inroepen van expertise van anderen gaat nu sneller.

Wendy: We hebben dit jaar een goede basis gelegd voor meer kansgelijkheid en participatie in de maatschappij. Onze collega’s zijn zich er meer bewust van wat ze kunnen doen met wat ze ‘achter de voordeur’ zien. We weten steeds beter wat we kunnen en waar we moeten aankloppen om onze bewoners te helpen.

Hoe hebben jullie de samenwerking opgezocht met andere partners?

Wendy: We vinden het belangrijk dat onze bewoners zich veilig voelen als ze hun huis in stappen of als ze door de wijk lopen. Op veiligheidsgebied werken we nauw samen met onder andere de openbare orde- en veiligheidsdiensten van de gemeente, stadsdeelmanagers, politie en handhaving.

Peter: We hebben de samenwerking voor cofinanciering rondom buurtbemiddeling verder uitgebouwd. Door hierop in te zetten, kunnen we met de vrijwillige hulp van buurtbewoners conflicten tussen buren veel sneller oplossen.

We hebben geïnvesteerd in uitleg geven aan de huurdersorganisaties over wat wij doen op gebied van leefbaarheid. Het doel was om meer begrip te kweken bij elkaar. Door elkaar beter te leren kennen zien we allemaal in dat er steeds twee kanten aan een verhaal zijn. Doordat we nu inzien dat beide partijen het beste willen voor de bewoners, is de samenwerking veel constructiever geworden.

Jullie zijn aan de slag gegaan met een gebiedsgerichte aanpak in de wijk. Wat betekent dat en wat heeft het opgeleverd?

Wendy: Een gebiedsgerichte aanpak houdt in dat we inzoomen op een bepaald gebied vanuit verschillende invalshoeken, zoals corporatie, gemeente, veiligheid etc. We baseren ons daarbij op feiten en cijfers maar ook op persoonlijke ervaringen, klachten van bewoners en inzichten van onze collega’s. De uitkomst kan voor ieder gebied erg verschillend zijn en toont aan dat iedere wijk een eigen aanpak nodig heeft. Een voorbeeld is de van Goyenstraat in Geleen, waar we te maken hadden met diverse calamiteiten zoals branden en hennepplantages. Door een intensieve samenwerking met gemeentelijke partners met verschillende disciplines hebben we gezorgd voor een integrale aanpak die boven de afzonderlijke partijen uitstijgt. De leefbaarheid is naar een hoger niveau getild, bewoners praten weer met trots over hun flat.

"“Gelukkig slagen wij er steeds beter in om de systemen te doorbreken en maatwerk te leveren waar we dat willen.”"

Tegen welke obstakels ben je het afgelopen jaar aangelopen?

Peter: We zien een verharding waarbij bewoners steeds vaker uitgaan van hun eigen gelijk en minder bereid zijn te luisteren naar de argumenten van een ander. Ons werk ligt onder een vergrootglas en bewoners geven sneller aan als ze vinden dat

we ons werk niet goed doen.

Wendy: Door corona werden we in het menselijke contact beperkt tot het minimale. Daardoor gaat er belangrijke informatie verloren of komen bepaalde onderwerpen niet eens ter discussie. Ik heb het persoonlijke contact met collega’s, partners en bewoners wel gemist.

Peter: Het is frustrerend als de overheid en andere diensten blijven vasthouden aan bestaande systemen of werkwijzen. Gelukkig slagen wij er steeds beter in om die systemen te doorbreken en maatwerk te leveren waar we dat willen.

Wat was het meest succesvolle project van 2021?

Peter: Het is mooi om te merken dat bewoners ons weten te vinden als ze ideeën hebben om hun buurt te verbeteren. Zij bedenken de projecten en wij helpen ze graag om ze te realiseren. Het zijn initiatieven die worden opgezet vanuit een noodzaak en zijn daardoor over het algemeen succesvoller dan als wij ze bedenken voor ze. Je voelt de passie bij bewoners als ze die kleine projecten oppakken, zoals het omvormen van een tuintje, het oppimpen van een ontmoetingsruimte of het plaatsen van een nieuw bankje waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat vaak om relatief kleine projecten, maar ze kunnen wel stuk voor stuk bijdragen aan het geheel.

Wendy: We zijn er vorig jaar heel goed in geslaagd om onze bijzondere doelgroepen goed te huisvesten. We hadden tal van excuses kunnen geven als het niet gelukt was, maar we hebben ons door niets tegen laten houden.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy