Financiële keuzes in crisistijd

Hoe stel je een meerjarenbegroting op in een jaar dat bijna alle toekomstplannen worden ingehaald door een nieuwe financiële realiteit? We vroegen het Britt Derks, Medewerker Financieel Beleid. Britt is, samen met haar collega’s, verantwoordelijk voor de begroting en andere financiële stukken zoals de jaarrekening. Ze verzamelt informatie, stelt begrotingen op en rekent alles door. Als accountmanager, houdt ze zich specifiek bezig met het toetsen van gemaakte onderhoudskosten en ze is de financiële sparringpartner voor team Onderhoud.

WELKE FACTOREN HADDEN IN 2022 DE MEESTE IMPACT OP DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN ZOWONEN?

Op de eerste plaats prijsstijgingen. We zagen de kosten voor bouwmaterialen dit jaar echt de pan uit rijzen. Het begon al in 2021, nam een vlucht in 2022 en volgens mij is het einde nog niet in zicht. Ten tweede merken we dat onze bewoners minder te besteden hebben. Onze bewoners hebben het vaak al niet zo breed en op een kleinere beurs is de impact van de inflatie en de hogere energielasten gewoon een stuk hoger. Een groeiend aantal bewoners kan steeds minder goed aan de huurverplichting voldoen en we zien achterstanden oplopen. Huuropbrengsten zijn onze voornaamste inkomstenbron, dus dit is iets dat we écht in de gaten houden.

HOE STELLEN JULLIE – IN GROTE LIJNEN – DE BEGROTING OP?

Ieder jaar stellen we een begroting op voor het volgende jaar, en kijken we alvast vooruit naar de jaren daarna. Hierbij proberen we onze opbrengsten en kosten zo goed mogelijk in te schatten. Bij de kosten begroten we de reguliere bedrijfskosten, maar ook de onderhoudskosten voor ons bezit. Daarnaast kijken we ook naar de investeringen die we aan ons bezit willen doen. Wat het lastig maakt, is dat we niet altijd zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van die kosten. En als we zien dat onze inkomsten onder druk staan en onze kosten stijgen, dan hebben we een uitdaging bij het opstellen van de begroting.

HOE KUN JE HIEROP INSPELEN?

We hebben in 2022 niet veel geschrapt in het investeringsprogramma, omdat we wisten dat we onze portefeuille in 2023 opnieuw tegen het licht zouden houden. Een van de knoppen waar we aan hebben gedraaid heeft betrekking op de verkoopopbrengsten. Die hebben we hoger ingerekend, al hebben we maar een beperkte bewegingsruimte in verband met prestatieafspraken met de gemeenten. Maar de opschaling ervan geeft toch net iets meer financiële ademruimte.

We kijken ook goed naar onderhoudskosten. Het planmatig onderhoud is opgeschaald en daarmee verwachten we in de toekomst minder onvoorziene reparaties te hoeven uitvoeren. Nu iets meer investeren om later kosten de drukken. Doordat we het planmatig onderhoud beter uitvoeren, hebben we een taakstellende bezuiniging in onze kosten voor reparaties opgenomen in de begroting.

Als corporatie zijn we altijd op zoek naar kansen. Daarom namen we in het verleden altijd ruimte in de begroting op om in te spelen op kansen die zich voordoen op het gebied van projectontwikkeling. Dat zijn dan projecten waar we nu nog niet mee bezig zijn. Deze investeringen hebben we afgelopen begrotingsronde echter niet opgenomen. Voor onze bewoners heeft dat geen negatieve gevolgen omdat we met deze ingreep geen "echte" projecten on hold hoeven te zetten.

WAT GAAN WE HIER OP KORTE EN LANGE TERMIJN VAN MERKEN?

Op korte termijn zijn de gevolgen vrij beperkt. Dit jaar doen we gewoon wat we ons hebben voorgenomen. Voor de begroting van volgend jaar en de jaren erna moeten we wel duidelijke prioriteiten stellen. Simpel gesteld: we kunnen minder doen met hetzelfde geld. Wat we tot nu toe vanzelfsprekend vonden, zullen we kritisch heroverwegen.

LEVERT DIT STRESS OP?

Nee, vooralsnog niet, want we zijn financieel gezond. Maar we weten dat we bij het opstellen van de begroting voor 2024 en de daaropvolgende jaren keuzes moeten gaan maken. Om die bewust en goed te kunnen maken, herijken we dus nu onze koers en stellen we een hele nieuwe portefeuillestrategie op.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy