Over ZOwonen

Gedragen compromis boven een hoofdelijke stemming

Als voorzitter van de Raad van Commissarissen verkiest Louis Vroomen altijd een inhoudelijk gesprek waarin gezocht wordt naar een breed gedragen compromis boven een hoofdelijke stemming.

Wat doe je bij ZOwonen?

Als voorzitter van de Raad van Commissarissen probeer ik zo veel mogelijk verbindingen te maken tussen de leden van de Raad van Commissarissen en Directeur-bestuurder. Het is mijn taak om uitersten bij elkaar te brengen. Als het aan mij ligt zullen we nooit stemmen over voorstellen, maar zullen we altijd naar compromissen zoeken waar iedereen zich in kan vinden. Ik wil dat de feiten waarover we discussies hebben compleet en juist zijn en dat we altijd met open vizier met elkaar in gesprek gaan. Ik neem de tijd om alle argumenten de revue te laten passeren. Dat levert soms pittige gesprekken op maar dat hoort erbij.

"ZOwonen is veel meer een organisatie geworden die het belang van bewoners en medewerkers vooropstelt. Dat is niet alleen de verdienste van het bestuur, maar zeker ook van de mensen die die transitie hebben omarmd."

Wat zijn jouw drijfveren om aan de slag te zijn bij ZOwonen?

Ik heb vanaf mijn 35ste altijd toezichthoudende functies gehad naast mijn werk. Ik vind het belangrijk om mijn kennis breed in te zetten voor de maatschappij op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en wonen. Nu zet ik me in voor deze woningcorporatie omdat ik vind dat iedereen een plek verdient om zich thuis te voelen. Ik wil me inzetten voor mensen en voor hun woongeluk.

Hoe kun je je drijfveren kwijt in je rol?

ZOwonen is een woningcorporatie die meer doet dan alleen maar stenen stapelen. Ze hebben ook oog voor het maatschappelijke aspect van wonen. Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend dat ze in een gezonde en veilige omgeving kunnen wonen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Aan een volwaardig leven met gelijke kansen voor iedereen.

Waar ziet de Raad van Commissarissen concreet op toe?

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:

• Realisatie van de doelstellingen van de corporatie, waaronder de maatschappelijke prestaties maar ook de mate van doelgerichtheid en doeltreffendheid

• Realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven, waarbij betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor onze doelgroepen bepalend zijn

• Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie, waaronder de wijze van opdrachtgeverschap en partnerships in samenwerkingsverbanden

• Opzet, bestaan en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen

• Kwaliteitsbeleid

• Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording

• Financiële verslaggevingsproces

• Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

"Als voorzitter van de Raad van Commissarissen verkiest Louis Vroomen altijd een inhoudelijk gesprek waarin gezocht wordt naar een breed gedragen compromis boven een hoofdelijke stemming."

Waar ben je trots op?

ZOwonen was een organisatie die door processen gestuurd werd. Nu is het veel meer een organisatie geworden die het belang van bewoners en medewerkers vooropstelt. Dat is niet alleen de verdienste van het bestuur, maar zeker ook van de mensen die die transitie hebben omarmd.

Waar kijk je naar uit in 2022?

De grootste uitdaging is om volgend jaar het onderhoudsdossier goed op orde te hebben. Momenteel hebben we onvoldoende inzicht in onvoorziene onderhouds-kosten. Dat is complexer dan we vooraf hadden bedacht. Wat mij betreft is 2022 op dat gebied een succes als we 80% van die kosten inzichtelijk hebben.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy