Over ZOwonen

Op zoek naar het ongemak

Volgens voormalig Directeur Vastgoed Joeri Voorn slagen we er steeds beter in om te bouwen op de individuele expertises van de medewerkers en partners.

"We durven ongemak op te zoeken en nieuwe dingen te ervaren."

Wat doe je bij ZOwonen?

Als directeur vastgoed en inkoop, is het mijn opgave om een goed thuis voor onze bewoners te realiseren en in stand houden. Ik moet dit binnen de organisatie met medewerkers én met externe partners waarmaken. Dat doen we vanuit onze strategische visie. En onze visie is veel groter dan alleen een vastgoedvraagstuk. Onze ambities liggen op maatschappelijk gebied. We willen onder meer de kansgelijkheid en arbeidsparticipatie vergroten.

Wat zijn jouw drijfveren om iedere dag aan de slag te zijn bij ZOwonen?

Ik ben ontzettend gedreven om het altijd beter te willen doen. Voor mezelf en voor ZOwonen en dus voor onze bewoners. Een belangrijke motivatie zijn de mensen waarvoor we het doen. Ik vind het belangrijk om zelf veel verantwoordelijkheid nemen en te geven zodat we met z’n allen een goed thuis kunnen bieden. Een goed thuis is de basis, maar de ambitie ligt veel hoger. Ik wil in de eerste plaats onze bewoners, maar daarnaast ook iedereen met wie ik samenwerk, verder laten groeien in hun mogelijkheden.

Wat versta je onder een goed thuis?

Als ik de vraag vanuit mezelf probeer te beantwoorden, zou ik zeggen: een plek waar je altijd veilig bent en je jezelf kan zijn. Een goed thuis helpt je om fysiek en mentaal gezond te blijven. Als je op vakantie bent, moet je er heimwee naar hebben en als je weer thuis bent, moet je blij zijn om er weer te zijn.

Voor onze bewoners trek ik die lijn door. Uiteraard moet de basis goed zijn: betaalbaar, comfortabel, veilig en goed onderhouden. Wat hierbij de ondergrens is, willen we steeds weer naar boven verleggen. Maar een goed thuis gaat over veel meer dan alleen de technische staat van het gebouw waar mensen in wonen. Ook de omgeving is zeer bepalend. Is het er veilig? Is het er inspirerend of troosteloos? Heb je betrokken buurtbewoners? Kunnen mensen zichzelf ontwikkelen? Wij zien het als onze taak om te helpen de barrières die de ontwikkeling van bewoners in de weg staan, weg te nemen.

"Een goed thuis gaat over veel meer dan alleen de technische staat van het gebouw waar mensen in wonen. Ook de omgeving is zeer bepalend."

Wat heeft ZOwonen in 2021 gedaan om bewoners een goed thuis te geven?

We hebben afgelopen jaar onder andere gestuurd op de kwaliteit van onze eigen dienstverlening. Dat begon met het beter in kaart krijgen van problemen en vraagstukken die op dit moment spelen. Hoe beter we weten wat er goed gaat en waar het fout gaat, des te beter we kunnen bijleren en bijsturen. Het verbeteren van die dienstverlening is een continu proces; het is nooit af. We zijn er ons van bewust dat het soms beter gaat en soms minder. Zeker omdat we niet bang zijn om te experimenteren.

Dat een woningcorporatie zich met maatschappelijk thema’s bezighoudt, deed tot een tijdje geleden de wenkbrauwen regelmatig fronsen. Maar onze ambitie wordt langzaam maar zeker door meer mensen geaccepteerd en gedragen. Die brede verantwoordelijke rol heeft ons veel gebracht. Ook dit jaar zijn we weer samenwerkingen aangegaan met partijen die niet vanzelfsprekend zijn voor een woningcorporatie. We nemen actief deel aan gesprekstafels die gaan over toekomstvisie van de stad en op gebied van participatie. Hierin durven we ook de initiator te zijn. Op gebied van kans gelijkheid zijn we met Vidar (sociale werkvoorziening) een project gestart waarbij Vidar onderhoudsklussen uitvoert in de wijk.

Hoe bepaal je wat en waar je wilt bouwen?

Voor we ergens bouwen, moeten we nadenken over de lange termijn verwachting. Hoe gaat de samenleving de komende 50 jaar evolueren? Hebben we te maken met vergrijzing? Lopen de dorpen leeg? En welke invloed hebben wij hier zelf op? Als je alleen maar woningen voor ouderen gaat bouwen, met het oog op die vergrijzing, trek je natuurlijk ook alleen maar ouderen aan.

Maar we proberen vooral te kijken hoe we flexibel om kunnen gaan met onze bouwprojecten. Kunnen we door minimale ingrepen de functie ervan aanpassen aan de veranderende behoeftes? Kun je bijvoorbeeld makkelijk een lift installeren als na een tijd blijkt dat het merendeel van de bewoners geen gezinnen maar ouderen blijken te zijn?

Hoe werk je samen met partners?

We betrekken onze partners in een vroegtijdig stadium. Vaak nog voor we weten wat we willen bouwen. We doen dat vanuit openheid en transparantie. We investeren aan de voorkant veel tijd in het wederzijds vertrouwen met onze partners. We hebben begrip voor hun belangen en weten wat ieders intenties zijn. Liever zie ik de mensen met wie we samenwerken als een bonus-collega’s dan als leverancier.

Waar ben je het meest trots op geweest in 2021?

Bij alles wat we doen, hebben we het totaalplaatje steeds beter voor ogen. In de manier waarop we werken komt ook steeds meer ruimte om ongemak op te zoeken en nieuwe dingen te ervaren. We slagen er beter in om te bouwen op de individuele expertises die onze collega’s hebben. We zien wat dat kan opleveren en hoe dat nieuwe inzichten met zich meebrengt. En het lukt het steeds beter om ook anderen daarin mee te krijgen.

Als project ben ik ook erg trots op de toekomstige ontwikkeling aan de President Kennedysingel in Sittard die we afgelopen jaar hebben voorbereid. Hierin laten we zien dat we daadwerkelijk willen en kunnen stadmaken. In samenwerking met gemeente Sittard-Geleen, Wonen Limburg en de markt hebben we invulling weten te geven aan een groot gebied nabij het centrum. De complexiteit en hoeveelheid aan belangen op transparante en constructieve wijze managen is supergaaf en heeft naar tevredenheid van partijen tot resultaat geleid. We zijn er nog niet, er moet nog gebouwd worden, maar tot dusver een waardevol traject.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy