Over ZOwonen

Opvallen en lef tonen

Hoe betrek je partners bij je ambitie om meer te zijn dan een partij die stenen gebouwen neerzet? Hoe ga je om met kritische belanghouders en hoe helpt onze koers om nieuwe samenwerkingen aan te gaan? We vroegen het Communicatieprofessional Mayke Timmermans en Conceptontwikkelaar Janneke Wolfs.

"Ik ben er trots op dat er dit jaar meer initiatieven vanuit de organisatie en vanuit de bewoners zijn ontstaan. We hebben daardoor meer verhalen in de wijk op kunnen halen."

Wat doe jij voor ZOwonen?

Janneke: Een goede woning kan bijdragen aan gelukkig zijn, maar geluk zit in veel meer dan stenen alleen. Met wie je samenwoont en op welke plek is vaak vele malen belangrijker. Het gaat ook om het gevoel dat je ertoe doe en dat je gezien wordt. Ik draag graag mijn steentje bij aan het woongeluk van onze bewoners, door mij te verbinden met hun uiteenlopende behoeftes. Het is mijn taak om deze behoeftes, onze woonmogelijkheden en onze maatschappelijke partners aan elkaar te koppelen.

Mayke: Ik doe elke dag mijn best om intern en extern zo goed mogelijk te laten zien wat we doen en waarom. Waar we voor staan en wat onze drijfveren zijn als organisatie en als mensen. Waarom? Om onze bewoners goed te kunnen dienen, hebben we het vertrouwen nodig van zowel onze eigen medewerkers, als van partners, belanghouders en natuurlijk van de bewoners zelf. Zonder wederzijds vertrouwen ben je nergens.

Wat zijn jouw drijfveren om iedere dag aan de slag te zijn bij ZOwonen?

Janneke: Ik stel mezelf geregeld de vraag “zou ik mijn ouders daar zien wonen, zou mijn kind zich in dit woonidee veilig voelen?”. Ik haal energie uit mijn werk als ik waarde toevoeg, als ik een echt verschil kan maken voor onze bewoners maar ook voor ZOwonen. Mijn dag is goed als we een mooi woonidee of een maatschappelijke connectie maken waardoor we bewoners meer zien. Ik ben in de gelukkige gelegenheid dat ik veel contacten mag aanboren om op een oplossingsgerichte manier samen te werken.

Mayke: Ik maak graag het verschil in onze manier van communiceren. Dat begint bij begrijpelijke taal en passende communicatiemiddelen voor onze bewoners. Zorgen dat we opvallen door onze keuzes, worstelingen en successen. Dat mensen ervan doordrongen worden wat onze visie op ons werk is. Niet zozeer intern, maar vooral extern. Opvallen, lef tonen, verantwoordelijkheid pakken en je nek uitsteken. Daarmee anderen inspireren. Dat past wel bij mij als persoon, maar vanuit mijn functie wil ik dat ook vanuit de organisatie uitdragen. Verder ben ik trots op mijn collega’s. Iedereen steekt zijn nek uit en gaat ervoor. We zoeken elkaar op en dat vind ik belangrijk.

Hoe heeft de visie van ZOwonen het afgelopen jaar voor betere samenwerkingen gezorgd?

Janneke: Voor mijn gevoel zitten we nog midden in het afpellen van die mooie woorden om tot de essentie te komen. Dat merk ik omdat we vaak nog verrassend en vooral vragend aangekeken worden door partners. Ook bij het aannemen van nieuwe collega’s komt de vraag over wat die maatschappelijke koers in onze functie nou precies inhoudt, bovendrijven. We staan er nog af en toe bij stil, maar komen er wel steeds meer achter hoe die visie vertaald kan worden naar ons specifieke vakgebied en waar onze invloedssfeer precies ligt.

Mayke: We slagen er steeds beter in om de juiste mensen aan te trekken. Dat kunnen collega’s zijn die ons team komen versterken, maar ook maatschappelijk partners die onze ambities delen en die juist daarom met ons samen willen werken. Zij komen naar ons toe omdat we steeds beter laten zien welke impact onze visie kan hebben. Hoe wij, door samen te werken, het verschil kunnen maken voor onze bewoners en in onze wijken en complexen. Dat uit zich ook in onze communicatie.

Wat heeft dat opgeleverd?

Janneke: Het actief uitdragen van onze visie zorgt ervoor dat deze bij meer mensen en organisaties bekend is geraakt. Er zijn al verrassende, niet voor de hand liggende samenwerkingen uit voort gekomen. Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk om als corporatie aan te kloppen bij een zorg-financierder of bij sociale werkplaatsen. Maar dat levert wel waardevolle samenwerkingen op met veel potentie. We hebben door onze aanpak een koploperspositie in maatschappelijk kwesties gekregen. We hebben een voortrekkersrol die anderen stimuleert om aan te haken. Concreet kun je denken aan projecten als Bouwmensen, SAM&ZO of projecten die arbeidsparticipatie bevorderen.

Mayke: We staan in de kijker. Triggeren anderen en hopen ze te inspireren. Dit jaar hebben we een aantal documentaires gemaakt die raken en die inspireren. We laten daarin een eerlijk verhaal zien, zonder opsmuk. Daarmee willen we laten zien hoe wij naar de wereld kijken, hoe het ‘anders’ kan, waarom dat nodig is en wat dat kan opleveren.

Tegen welke obstakels ben je aangelopen?

Mayke: In gesprek komen en vervolgens in contact blijven met onze bewoners was in 2021 door corona een van de grootste uitdagingen. Afgelopen zomer hebben we ‘ZOMAAR in de buurt festivals’ georganiseerd. Gewoon om weer in gesprek te komen en voor wat reuring en interactie te zorgen in de wijk. Een ander mooi experiment is de samenwerking met het Laagland theater in Geleen-Zuid. De theatermakers hebben de stem van onze bewoners kunnen laten horen. Dat helpt ons om te achterhalen wat er speelt en waar de behoeftes liggen.

Janneke: Ik heb nog scepsis ervaren bij medewerkers over onze maatschappelijke rol. Dat is ook logisch. We zijn een vastgoedorganisatie en nu vragen we plots aan medewerkers om heel anders na te denken over wat ze doen. We vragen mensen en afdelingen om de financiële kaders, harde cijfers en feiten te combineren met zachtere waarden.

Mayke: Omdat we zoveel relevante maatschappelijke projecten hebben,
is het soms lastig om in communicatie de juiste balans te vinden tussen die bijzondere projecten en alles dat met vastgoed te maken heeft. Per slot van rekening blijft dat laatste onze kerntaak en is dat wel waar we
op worden afgerekend.

"We hebben door onze aanpak een koploperspositie in maatschappelijke kwesties Gekregen."

Wat wil je nog bereiken met onze belanghouders?

Mayke: Belanghouders moeten op z’n minst vertrouwen hebben in onze visie. Maar het liefst zou ik zien dat ze overnemen hoe we naar de wereld kijken. Met onze positieve impact wil ik van ZOwonen de meest besproken woningcorporatie van Nederland maken!

Janneke: Door flink te rammelen aan wat mogelijk is in Zuid-Limburg en door de ego’s van verschillende organisaties weg te laten vallen, wil ik de werkloosheidscijfers in de regio flink laten dalen. Van partners verwacht ik dat ze gaan ontschotten; dat ze over de grenzen van hun eigen bevoegdheden kunnen kijken, dat ze organisatie-overstijgend durven te denken en dat ze minder in hokjes denken.

Wat was jouw belangrijkste winst in 2021?

Janneke: Ik heb mijn eigen huis verbouwd en ben op werk in de juiste flow beland. Met de juiste mensen om me heen die zorgen voor kruisbestuiving en motivatie. Daarnaast heb ik samen met mijn collega Lars Gärtener een mooie duurzame zorgvisie mogen schrijven, waardoor we onze stakeholders hebben aangespoord om op dit onderwerp standpunt in te nemen en samen toe te werken naar een woonzorgomgeving waarin iedere bewoner een onderdeel van onze maatschappij is.

Mayke: Ik ben er trots op dat er dit jaar meer initiatieven vanuit de organisatie en vanuit de bewoners zijn ontstaan. We hebben daardoor meer verhalen in de wijk op kunnen halen. Die – soms harde en rauwe – realiteit heeft mijn ogen geopend, waardoor ik mijn werk beter kan doen. Ik maakte bijvoorbeeld samen met collega’s mini-docu’s, waarin we door de wijk liepen of bij mensen thuiskwamen. Dat heeft me als communicatieprofessional en mens veel gedaan. Je ziet zoveel meer dan vanachter je computerscherm. Iedereen zou meer de wijk in moeten gaan. Daar maken we juist het verschil.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy