Over ZOwonen

Torenhoge ambities: razend interessant maar ook heel spannend

Directeur-bestuurder Janine Godderij geniet ervan als ze collega’s ziet groeien in hun rol, als professional en als mens. Waar komt haar motivatie voor een beter thuis voor bewoners vandaan? Waar is ze trots op en en waar liggen de uitdagingen?

"Met zo’n eigenzinnige aanpak ligt je kop wel op het hakblok als het fout gaat."

Wat houdt je functie in?

Als Directeur-bestuurder zorg ik ervoor dat we met ZOwonen de koers houden die we hebben bepaald voor onze bewoners. Ik richt me daarbij onder andere op de organisatieontwikkeling en de externe contacten die daarvoor nodig zijn. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat ZOwonen het verschil maakt.

Wat zijn jouw drijfveren om iedere dag aan de slag te zijn bij ZOwonen?

Ik word enorm gedreven door de energie die ik krijg van de ménsen waarmee ik samenwerk. Ik wil het verschil kunnen maken met mensen, eigenwaarde kunnen toevoegen en de kans op geluk vergroten voor bewoners en medewerkers! Als Directeur-bestuurder van een woningcorporatie wil ik dat uiteraard voor onze bewoners. Maar ik geniet er ook van om mijn eigen collega’s te zien groeien in hun rol, als professional en als mens. Het ontroert me als zij vanuit hun pure gevoel vertellen over de dingen die ze meemaken, of om ze te zien vechten voor verbeteringen in levens van anderen.

Waar komt die motivatie vandaan?

Ik ben opgegroeid in een groot nest, in een beschermde omgeving. Ik was net klaar met mijn studie Internationale Bedrijfskunde en kwam via mijn eerste baan in aanraking met een herstructureringswijk. Met de corporatie waarmee we samenwerkten, kwamen we bij mensen thuis. De mensen van de corporatie probeerden de sociale status van de wijk te verbeteren in de driehoek van vastgoed, financiën en mensen. Die ervaring heeft mijn ogen geopend. Toen heb ik voor het eerst gedacht dat het die kant op moest met mijn leven.

Een andere bron van motivatie is waarschijnlijk dat ik vroeger naar de kunstacademie wilde gaan, maar niet mocht. Het werd me niet expliciet verboden, maar ik groeide op met het idee dat ik mijn eigen koers toch niet helemaal zelf mocht bepalen. Dat gebrek aan eigen identiteitsvorming, draagt eraan bij dat ik nu wil compenseren door anderen wel meer ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. Wat dat betreft wil ik het radicaal anders doen dan hoe ik het zelf ervaren heb.

Wat zijn de belangrijkste elementen van de ontwikkelingen in het beleid in 2021?

Ik vind het ontzettend gaaf dat we intern zijn teruggegaan van 70 functieprofielen naar slechts 5 profielen. Dat betekent dat er veel meer ruimte is gekomen voor werknemers om te doen wat ze goed kunnen en wat bij ze past. Tegenover de vrijheid die we geven, hoort ook de individuele verantwoordelijkheid om de kerntaken en visie van ZOwonen in zijn totaliteit op te pakken en de koers te realiseren. De combinatie van de strategische identiteit die we samen hebben bedacht en de HR-visie die daaruit is voortgevloeid, heeft er ook voor gezorgd dat we afscheid hebben moeten nemen van een aantal mensen. Voor die mensen die andere ambities hebben en die de moed hebben gehad om voor zichzelf te kiezen, heb ik het grootste respect.

Het sociaal plan voor de bewoners van de Wagenaar- en Pijperflat is ingegaan. Omdat een gezamenlijke bewonersbijeenkomst niet mogelijk was door Covid-19 zijn we huis aan huis gegaan om de boodschap persoonlijk mede te delen. De flats zullen eind 2025 of begin 2026 worden gesloopt.

We zijn ook het project ‘Grip op onderhoud’ gestart, waarbij we opvolging geven aan concrete verbeteracties om zo integraal vat te krijgen op onze onderhoudsprocessen en -uitgaven. En we zetten fors in op duurzaamheid; in 2021 hebben we bijvoorbeeld 485 woningen voorzien van PV-panelen.

"Het ontroert me als collega’s gepassioneerd vertellen over de dingen die ze meemaken, of om ze te zien vechten voor verbeteringen in levens van anderen."

Wat zijn jouw mijlpalen van 2021 bij ZOwonen?

We hebben het ambitieplan van Geleen-Zuid, dat er al sinds 2014 ligt, vertaald naar een aanpak waarbij je geen strak vastomlijnd plan hebt. We hebben nauw samengewerkt met de gemeente, en hebben het proces begeleid waarbij we maatschappelijke organisaties hebben uitgedaagd om na te denken over de rol die zij kunnen spelen. Het belangrijkste uitgangspunt was dat de ‘luuj’ zelf Geleen-Zuid maken. Bewoners móeten mee kunnen bepalen.

In de tweede fase hebben we de gemeente, lokale partners en bewoners laten bepalen wat er moet gebeuren om de sociale ambities van de wijk waar te maken. Wat gaat er nu mis en wanneer zijn we tevreden? Een van de grootste uitdagingen was om partners die gewend zijn om concrete plannen te maken te overtuigen om mee te praten over een droom die we gezamenlijk proberen te definiëren. Ik vond dit razend interessant maar ook heel spannend, want met zo’n eigenzinnige aanpak ligt je kop wel op het hakblok als het fout gaat. Dit proces is ook nog zeker niet afgerond.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen voor het komende jaar?

We zijn op de goede weg. Daarvan ben ik overtuigd. Dus we blijven vooral doen wat we in 2021 ook al deden.

Ik wil de grote lijn in ons verhaal en onze visie nog beter overbrengen. We hebben een aantal initiatieven die bewijzen dat de koers werkt. Maar we zijn soms nog te bescheiden. Bijvoorbeeld Hotel Wagenaarzicht of het Klussenproject Geleen Zuid. Het zijn fantastische initiatieven, die we zichtbaarder aan elkaar moeten linken.

Daarnaast gaan we ook kijken naar hoe we omgaan met onderhoud. Het gaat daarbij om € 30 miljoen per jaar en we moeten ons daarbij de vraag stellen of we dat wel slim doen. Houden we voldoende rekening met energiearmoede? De klassieke benadering is om alle technische onderhoud te clusteren en vooral naar kostenefficiëntie te kijken. Uiteraard moeten we ervoor zorgen dat we nog beter in kaart krijgen waar de kansen en problemen liggen. Maar vervolgens wil ik kijken hoe we die behoeftes kunnen verbinden met de maatschappelijke mogelijkheden. We moeten durven uitzonderingen te maken om de impact te maximaliseren. Zo bouwen we aan mensen. Aan bewoners en onze medewerkers.

Tot slot wil ik, samen met onze collega’s, doorpakken op het daadwerkelijk betrekken van bewoners bij wijkontwikkeling en nieuwbouwprojecten. Dat betekent dat we bewoners meenemen in het proces, dat we erachter komen wat zij belangrijk vinden, ze een stem geven en mee laten bepalen hoe hun buurt of woning eruit komt te zien. Hun betrokkenheid is belangrijk, want het zijn uiteindelijk de bewoners die er moeten leven en wonen. Zo ontwikkelen we plannen voor de wijkontwikkeling in Overhoven Sittard, waarbij we bewoners nadrukkelijk een rol willen geven. En ontwikkelen we woningen aan de Lienaertstraat in Geleen, waarbij we bewoners willen laten meedenken en de keuze geven in hoe we de woningen indelen.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy