Over ZOwonen

Voorbij het vastgoed

Portefeuillemanager Lars Gärtener schreef de nieuwe woon-zorg visie. De derde alweer. Hoe verhoudt deze zich tot de eerdere woon-zorg visies en waarom waren we toe aan een update?

Wat doet een portefeuillemanager bij ZOwonen?

De vraag die ik mezelf vooral stel is hoe we voor de middellange en lange termijn kunnen zorgen voor betaalbare, goede en duurzame woningen. Zijn onze woningen toekomstbestendig? Dat is belangrijk voor onze bewoners en daarmee voor ons. Ik kijk daarbij onder andere naar de bevolkings-samenstelling van een wijk, regelgeving en de maatschappelijke behoeftes in de toekomst.

Hoe onderscheidt de nieuwe woon-zorg visie zich van de oude?

Dit is de derde zorgvisie die we hebben opgesteld. Waar het eerst ging om ontwikkeling met nadruk op vastgoed, zijn we gaandeweg steeds breder gaan kijken vanuit onze maatschappelijke rol. Deze visie heeft drie pijlers: uiteraard vastgoed, maar ook maatschappelijk en relatie. Dat laatste gaat om de relatie die we hebben met onze partners, waarin we ernaar streven de maatschappelijke opgaven samen op te lossen. Met respect voor elkaars standpunten en liefst vanuit een gedeelde visie.

De vragen van onze bewoners veranderen en de manier waarop wij naar ze kijken verandert mee. We praten niet meer over mensen als doelgroepen, maar als individuen met verschillende eigen behoeftes. Bovendien zijn woningen geen gesloten eenheden, maar wonen er mensen in directe interactie met hun omgeving. Daarbij is de behoefte aan zorg breder en diverser geworden: denk aan de zorg voor minder mobiele ouderen, mensen met psychische uitdagingen, de gehandicaptenzorg, of mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. Die hebben allemaal een ander type zorg of begeleiding nodig, die ze bij voorkeur kunnen krijgen in de directe omgeving van waar ze wonen. Wonen en zorg kun je niet los van elkaar zien.

"“Daar waar de overheid stuurt vanuit cijfers, willen wij mensen meer naar elkaar om laten kijken.”"

Wat zijn de raakvlakken met de algemene visie van ZOwonen?

Onze nieuwe woon-zorg visie komt helemaal voort uit die algemene visie. Een visie waarin perspectiefverbetering en fijn wonen in de wijk centraal staan. Met alleen vastgoed red je het dan niet. Dit zie je terug in de brede benadering van de drie pijlers in onze zorgvisie: vastgoed, maatschappelijk en relatie. Alle drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen gelijke aandacht te krijgen om de opgaven voor de toekomst goed op te kunnen pakken.

Met welke partijen heb je de woon-zorg visie ontwikkeld en hoe ging dat in zijn werk?

Bij het inlezen in de cijfers, actuele regelgeving en toekomstverwachtingen kwamen bij ons vooral veel vragen op. Wat is de toekomstverwachting bij onze partners? Wat zijn de aandachtspunten als we de wijk verder willen ontwikkelen? En wat betekent dat voor de bewoners? Die input hebben we vervolgens bij een zo divers mogelijke groep opgehaald. Denk daarbij aan gemeenten, zorgkantoor en zorgorganisaties zoals Zuyderland, SGL, Cicero en huurdersorganisaties. Hun inzichten, vragen en uitdagingen hebben we meegenomen om onze woon-zorg visie in grove lijnen uit te zetten.

We zijn op dit moment al aan de slag om ons toekomstbeeld van wonen en zorg in verschillende projecten vorm te geven. Zo werken we samen aan het project SAM&ZO. Dat is een woonvorm waarbij we samen met ouders kijken hoe zorgbehoevende jongeren en bewoners die geen specifieke zorg nodig hebben, met elkaar zo zelfstandig mogelijk kunnen laten wonen, leven en werken. Daarnaast kijken we in Geleen-Zuid hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen echt sámen kunnen wonen. In een hofjes-structuur willen we mensen met verschillende achtergronden en skills bij elkaar brengen zodat ze elkaar beter kunnen helpen. Zo maken we echt werk van inclusieve, positieve wijken waar iedereen erbij hoort en mee kan doen.

"We praten niet meer over mensen als doelgroepen, maar als individuen met verschillende eigen behoeftes."

Hoe zijn je eigen drijfveren teruggekomen in de woon-zorg visie?

Mijn grootouders moesten op een gegeven moment hun huis uit. Omdat mijn oma dementerend was en mijn opa mentaal ‘niks mankeerde’ werden ze gescheiden. Vanwege hun andere indicatie konden ze niet langer samenwonen, terwijl ze al meer dan 50 jaar altijd bij elkaar waren geweest. Dat vond ik ontzettend vervelend om mee te maken. Als ZOwonen hebben wij de kans om een oplossing te bieden voor dit soort problemen. Wij geloven erin dat we het beter kunnen maken voor mensen als mijn grootouders. Daar waar de overheid stuurt vanuit cijfers, willen wij mensen meer naar elkaar om laten kijken.

Wat is het mooiste dat je bereikt hebt in 2021 en waarom?

Ten eerste dat de zorgvisie er nu staat. We hebben ons de tijd genomen om breed gesprekken te voeren en daarbij onze eigen visie steeds scherper gekregen. Met als resultaat dat we nu een mooie ambitie hebben waar we veel herkenning op terug krijgen van onze partners. Daar kunnen we nu aan gaan werken.

Daarnaast heb ik een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de aanvraag in het kader van de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds. Ontstaan vanuit het idee dat deze meerwaarde kon leveren voor Geleen-Zuid bleek uiteindelijk dat deze vooral voor initiatieven in particulier bezit bedoeld was. Hoewel ZOwonen of haar bewoners hier dus niet direct van profiteert, heb ik wel de ruimte gekregen om eraan te werken omdat dit wel indirect bijdraagt aan een verbetering van de wijken waar wij actief zijn. En met succes! De gemeente ontvangt 3,6 miljoen euro die ze kan inzetten om de verduurzaming van particulier bezit te versnellen.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy