ZO werk ik

Werk in uitvoering

ZOwonen wil graag wijken met een goede mix van koop- en huurwoningen en voldoende voorzieningen in de buurt. Hiervoor knappen we onze woningen en gebouwen planmatig op. Soms is het nodig om oude woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen die beter aansluiten bij de wensen van bewoners en de eisen die aan woningen worden gesteld.

ZO werken aan een betere buurt voor jou:

Amstenrade - De Gijselaar

In Amstenrade is de gemeente samen met Innovo (schoolbestuur), Cicerco (zorgcentrum) en ZOwonen bezig met de ontwikkeling van het gebied De Gijselaar.

ZOwonen heeft daarom in mei 2018 een leegstandsbesluit genomen voor de 33 corridorwoningen in het gebied. Dat betekent dat de woningen bij leegstand niet opnieuw verhuurd worden. De bewoners begeleiden we op dit moment naar nieuwe huisvesting.

Op termijn wil ZOwonen deze woningen slopen en nieuwe woningen bouwen. Meer informatie is hierover op dit moment nog niet bekend.

Geleen -Lindenheuvel

Aan de Seringenlaan/Kastanjelaan in de wijk Lindenheuvel in Geleen slopen wij in totaal 60 woningen.

Er komen 32 nieuwe woningen voor terug: 4 patiowoningen, 20 levensloopbestendige woningen en 8 eengezinswoningen.
De 4 patiowoningen en 16 levensloopbestendige woningen zijn inmiddels bewoond door de nieuwe huurders.
Medio november 2020 verwachten we deze laatste 12 woningen (4 levensloopbestendige woningen en de 8 eengezinswoningen) te kunnen verhuren aan nieuwe bewoners. De verhuur van deze woningen is nu gestart. Je vindt de woningen tussen ons woningaanbod. Bekijk hier alvast de brochure.

Geleen - Geleen-zuid

De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen hebben samen een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis ontwikkeld, in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging uit deze wijken. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad Sittard-Geleen met deze visie ingestemd.

In het Wijkontwikkelingsplan hebben gemeente en ZOwonen beschreven wat ze in de periode 2016-2030 willen gaan doen in de wijk voor een leefbare toekomst in tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing. Hierin staan de veranderingen ook op een kaart aangegeven en in een planning per straat. Wanneer we klaar zijn met de uitwerking van plannen voor sloop of renovatie, horen de bewoners die in deze woningen wonen dit altijd als eerste van ZOwonen.

Tot 2030 is een hele lange periode, waarin uitgangspunten kunnen veranderen en we plannen mogelijk moeten bijstellen. Daarom hebben gemeente en ZOwonen afgesproken elke twee jaar te bekijken of ze de plannen volgens planning verder kunnen uitvoeren of dat ze op onderdelen moeten bijstellen.

Hier vind je de actuele planning.

Schinnen - Vonderstraat

Aan de Vonderstraat in Schinnen zijn in 2017/2018 47 woningen gesloopt. Wij bouwen hier weer 47 nieuwe woningen terug. De eerste 22 woningen (12 patiowoningen en 10 levensloopbestendige woningen) zijn inmiddels verhuurd.

In het najaar van 2020 zijn de laatste 25 eengezinswoningen klaar.

Sittard - Hof van Serviam

Aan de Odasingel in Sittard staat nu een woonzorgcomplex met 114 woonzorgappartementen, 5 groepswoningen en ruimte voor zorgverlening. Het hele gebouw is verhuurd aan Zuyderland. Zij verhuren de woonzorgappartementen aan mensen met een zorgindicatie. Neem voor meer informatie over indicatiestelling en verhuur contact op met Zuyderland via 088-4588814.

Op 23 oktober is het gebouw opgeleverd en heeft Zuyderland de sleutels gekregen. In februari verhuizen de eerste bewoners naar hun nieuwe woning in Hof van Serviam.

Sittard - Rembrandtstraat

De bewoners van de 60 2-op-1 woningen zijn allemaal verhuisd. Op dit moment bereiden we de sloop van deze woningen voor. Zodra informatie beschikbaar is over nieuwbouwplannen vindt je deze hier.

Sittard - Eisenhowerstraat - flat 3

In het voorjaar van 2017 nam ZOwonen het besluit om de galerijflat aan de Eisenhowerstraat in het Limbrichterveld te gaan slopen. Deze flat bestaat uit 12 verdiepingen met 120 appartementen. Na de bekendmaking zijn de bewoners begeleid naar een nieuwe woning.

Juni 2020, drie jaar later, is de flat helemaal leeg en klaar voor de voorbereidingen op de sloop.
Volgorde van werkzaamheden:

  • Asbestsanering in het gebouw
  • Binnenzijde van de woningen kaal maken. Deze werkzaamheden zijn gepland tot en met oktober 2020.
  • Asbestsanering aan de buitenzijde van het gebouw.
  • Asbestverwijdering aan de buitengevel bij de Montgomerystraat, januari 2021. Om uw veiligheid te waarborgen, sluiten we tijdens de werkzaamheden de straat met de doorgang naar de tunnel richting Hoogveld af. Verkeer wordt in die periode omgeleid.
  • Na de winterperiode start de sloop van het gebouw.
  • Daarna asfalteren we het terrein.

In juni 2021 is het terrein helemaal leeg. Meer informatie hierover volgt later.

Wat als mijn woning wordt gesloopt?

De rechten en plichten van huurders bij het slopen van woningen zijn in goed overleg met de huurdersbelangenorganisaties in het Sociaal Plan vastgelegd.

Sociaal Plan

Het Sociaal Plan geldt voor alle woningen van ZOwonen die worden gesloopt of planmatig en ingrijpend opgeknapt. De afspraken gaan over:

  • Hulp bij het vinden van tijdelijke en/of andere woonruimte
  • Vergoedingen/tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en verhuizen
  • Onderhoud van de woning dat door blijft gaan
  • Het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving