ZO werk ik

Werk in uitvoering

ZOwonen wil graag wijken met een goede mix van koop- en huurwoningen en voldoende voorzieningen in de buurt. Hiervoor knappen we onze woningen en gebouwen planmatig op. Soms is het nodig om oude woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen die beter aansluiten bij de wensen van bewoners en de eisen die aan woningen worden gesteld.

ZO werken aan een betere buurt voor jou:

Amstenrade - De Gijselaar

In Amstenrade is de gemeente samen met Innovo (schoolbestuur), Cicerco (zorgcentrum) en ZOwonen bezig met de ontwikkeling van het gebied De Gijselaar.

De 33 woningen naast het zorgcomplex zijn helemaal leeg. Het gebouw wordt in 2021 gesloopt. Alle bewoners hebben een nieuwe (tijdelijke) woning gevonden.

Wat terug komt op deze plek is nog niet bekend.

Geleen - Geleen-zuid

De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen hebben samen een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis ontwikkeld, in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging uit deze wijken. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad Sittard-Geleen met deze visie ingestemd.

In het Wijkontwikkelingsplan hebben gemeente en ZOwonen beschreven wat ze in de periode 2016-2030 willen gaan doen in de wijk voor een leefbare toekomst in tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing. Hierin staan de veranderingen ook op een kaart aangegeven en in een planning per straat. Wanneer we klaar zijn met de uitwerking van plannen voor sloop of renovatie, horen de bewoners die in deze woningen wonen dit altijd als eerste van ZOwonen.

Tot 2030 is een hele lange periode, waarin uitgangspunten kunnen veranderen en we plannen mogelijk moeten bijstellen. Daarom hebben gemeente en ZOwonen afgesproken elke twee jaar te bekijken of ze de plannen volgens planning verder kunnen uitvoeren of dat ze op onderdelen moeten bijstellen.

Hier vind je de actuele planning.

Sittard - Hof van Serviam

Aan de Odasingel in Sittard staat nu een woonzorgcomplex met 114 woonzorgappartementen, 5 groepswoningen en ruimte voor zorgverlening. Het hele gebouw is verhuurd aan Zuyderland. Zij verhuren de woonzorgappartementen aan mensen met een zorgindicatie. Neem voor meer informatie over indicatiestelling en verhuur contact op met Zuyderland via 088-4588814.

Op 23 oktober is het gebouw opgeleverd en heeft Zuyderland de sleutels gekregen. In februari verhuizen de eerste bewoners naar hun nieuwe woning in Hof van Serviam.

Sittard - Rembrandtstraat


De 2 op 1 woningen aan de Rembrandtstraat zijn in 2020 gesloopt. In Februari 2021 zijn we gestart met de nieuwbouw van 26 eengezinswoningen en 12 patiowoningen. Deze woningen zijn medio 2022 helemaal klaar voor de nieuwe bewoners. Zodra informatie bekend is over deze nieuwe woningen, zoals indeling, huurprijzen en wanneer deze gepubliceerd worden bij het woningaanbod, vind je dat hier.

Voorbeeld van patiobungalows:

Voorbeeld eensgezinswoningen:

Sittard - Eisenhowerstraat - flat 3

In het voorjaar van 2017 nam ZOwonen het besluit om de galerijflat aan de Eisenhowerstraat in het Limbrichterveld te gaan slopen. Deze flat bestaat uit 12 verdiepingen met 120 appartementen. Na de bekendmaking zijn de bewoners begeleid naar een nieuwe woning.

Juni 2020 was de flat helemaal leeg en is begonnen met de voorbereidingen van de sloop. Dit is nu in volle gang.
Volgorde van werkzaamheden:

  • Asbestsanering aan de buitenzijde van het gebouw.
  • Asbestverwijdering aan de buitengevel bij de Montgomerystraat, januari 2021. Om uw veiligheid te waarborgen, sluiten we tijdens de werkzaamheden de straat met de doorgang naar de tunnel richting Hoogveld af. Verkeer wordt in die periode omgeleid.
  • Na de winterperiode start de sloop van het gebouw.
  • Daarna asfalteren we het terrein.

In juni 2021 is het terrein helemaal leeg. Meer informatie hierover volgt later.

Wat als mijn woning wordt gesloopt?

De rechten en plichten van huurders bij het slopen van woningen zijn in goed overleg met de huurdersbelangenorganisaties in het Sociaal Plan vastgelegd.

Sociaal Plan

Het Sociaal Plan geldt voor alle woningen van ZOwonen die worden gesloopt of planmatig en ingrijpend opgeknapt. De afspraken gaan over:

  • Hulp bij het vinden van tijdelijke en/of andere woonruimte
  • Vergoedingen/tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en verhuizen
  • Onderhoud van de woning dat door blijft gaan
  • Het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving