ZO werk ik

Werk in uitvoering

ZOwonen wil graag wijken met een goede mix van koop- en huurwoningen en voldoende voorzieningen in de buurt. Hiervoor knappen we onze woningen en gebouwen planmatig op. Soms is het nodig om oude woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen die beter aansluiten bij de wensen van bewoners en de eisen die aan woningen worden gesteld.

ZO werken aan een betere buurt voor jou:

Amstenrade - De Gijselaar

In Amstenrade is de gemeente samen met Innovo (schoolbestuur), Cicerco (zorgcentrum) en ZOwonen bezig met de ontwikkeling van het gebied De Gijselaar.

De gebouw met 33 woningen naast het zorgcomplex is inmiddels gesloopt. Alle bewoners hebben een nieuwe (tijdelijke) woning gevonden. Op dit moment werken we aan de plannen voor de nieuwbouw op deze locatie. Zodra bekend is wat we hier gaan bouwen, vindt je deze informatie op deze pagina.

Geleen - Geleen-zuid

De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen hebben samen een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis ontwikkeld, in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging uit deze wijken. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad Sittard-Geleen met deze visie ingestemd.

In het Wijkontwikkelingsplan hebben gemeente en ZOwonen beschreven wat ze in de periode 2016-2030 willen gaan doen in de wijk voor een leefbare toekomst in tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing. Hierin staan de veranderingen ook op een kaart aangegeven en in een planning per straat. Wanneer we klaar zijn met de uitwerking van plannen voor sloop of renovatie, horen de bewoners die in deze woningen wonen dit altijd als eerste van ZOwonen.

Tot 2030 is een hele lange periode, waarin uitgangspunten kunnen veranderen en we plannen mogelijk moeten bijstellen. Daarom hebben gemeente en ZOwonen afgesproken elke twee jaar te bekijken of ze de plannen volgens planning verder kunnen uitvoeren of dat ze op onderdelen moeten bijstellen.

Hier vind je de actuele planning.

Sittard - Rembrandtstraat


De 2 op 1 woningen aan de Rembrandtstraat zijn in 2020 gesloopt. In Februari 2021 zijn we gestart met de nieuwbouw van 26 eengezinswoningen en 12 patiowoningen. Deze woningen zijn medio 2022 helemaal klaar voor de nieuwe bewoners. Zodra informatie bekend is over deze nieuwe woningen, zoals indeling, huurprijzen en wanneer deze gepubliceerd worden bij het woningaanbod, vind je dat hier.

Voorbeeld van patiobungalows:

Voorbeeld eensgezinswoningen:

Geleen-zuid Nieuwbouw 75 appartementen

We gaan beginnen met de eerste nieuwbouw in Geleen-Zuid!

75 Appartementen Geleen-zuid

Na een lang traject (start wijkontwikkelingsplan in 2015) gaat nu eindelijk de schop in de grond voor de eerste 75 appartementen.

De bewoners van Geleen-Zuid zien na een jaar van sloop en renovatie (Van Goyen flat) dat er echt iets gaat gebeuren in hun wijk. Deze appartementen zijn de start van een reeks nieuwbouwprojecten van het wijkontwikkelingsplan. Dit project gaat10 jaar in beslag en ongeveer 110 miljoen euro kosten.

Anders dan anders
De appartementen zijn qua opstelling al anders dan de andere hoogbouw complexen. In plaats van één gebouw voor alle 75 woningen zijn de woningen verdeeld over 3 gebouwen. Aparte ingangen en ieder gebouw heeft een eigen lift. De gebouwen zijn aan elkaar verbonden door op de verdiepingen de galerij door te laten lopen naar de andere gebouwen.

Veilig gevoel
Op de begane grond liggen de bergingen en een aantal appartementen. Doordat er wordt geleefd en er beweging is, geeft dit een prettig gevoel aan bewoners en omwonenden.

"Geveltuinen"
Om het groene karakter van Geleen-Zuid te behouden, hebben we de omwonenden gevraagd om mee te denken. Met als resultaat een groene gevelaankleding. Dit zie je op de foto’s.

Start en oplevering
De bouw door aannemer Van Wijnen start na de bouwvak. Eind 2022 leveren we de 75 appartementen op aan de nieuwe bewoners.

Dr. Nolenslaan Sittard verduurzaming 98 portieketagewoningen, oplevering februari 2022
Dr. Nolenslaan

In dit project aan de Dr. Nolenslaan zijn een aantal werkzaamheden gecombineerd:

  • Nieuwe dakbedekking met hoogwaardige isolatie
  • Zonnepanelen (4 per woning)
  • LED verlichting in de trappenhuizen
  • Mechanische ventilatie én ventilatie in de trappenhuizen
  • Nieuwe veilige balkonheken
  • Aanleg nieuwe tuin waarbij veiligheid voorop staat.
Van Gas naar restwarmte
De verwarmingsinstallatie die eerst op gas was aangesloten, sluiten we nu aan op Het Groene Net.
Dit betekent dat de bewoners hun woning gaan verwarmen met de restwarmte van de naftatraker van Sabic en de Biomassa Energiecentrale in Sittard.


Al deze verbeteringen leveren een bijdrage aan het fijner wonen en aan lagere energiekosten voor de bewoners.

Wat als mijn woning wordt gesloopt?

Dat is vervelend nieuws. Wij proberen jou zo goed mogelijk te begeleiden bij het zoeken naar een andere woning en de verhuizing. In deze video leggen we uit wat je van ons kunt verwachten.

Sociaal Plan

De rechten en plichten van huurders bij het slopen van woningen zijn in goed overleg met de huurdersbelangenorganisaties in het Sociaal Plan vastgelegd. Het Sociaal Plan geldt voor alle woningen van ZOwonen die worden gesloopt of planmatig en ingrijpend opgeknapt. De afspraken gaan over:

  • Hulp bij het vinden van tijdelijke en/of andere woonruimte
  • Vergoedingen/tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en verhuizen
  • Onderhoud van de woning dat door blijft gaan
  • Het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving