Geldzaken

Huurbeleid

Sociale huurwoningen (t/m € 879,66)

Het vertrekpunt voor de huurverhoging is de maximale huur. Omdat we onze woningen betaalbaar wil houden, hanteren wij niet de maximale huur die door de overheid is bepaald. Wij maken gebruik van de streefhuur. Dit is een berekend percentage van de maximale huur.

Door wetgeving (Passend Toewijzen) worden sommige streefhuren verlaagd naar de eerste of tweede aftoppingsgrens.

Vrije sector woningen (vanaf € 879,66)

Het vertrekpunt voor de huurverhoging is de markthuur. Deze bepalen wij en baseren we op de taxatiewaarde van de woning.

Hoe kan het dat mijn buurman minder huur betaalt dan ik?

Dit heeft te maken met de ingangsdatum van het huurcontract van de woning en de streefhuur van dat moment. Dit noemen wij de instapstreefhuur.
Daarnaast heeft de jaarlijkse huurverhoging invloed. Uiteindelijk groeien de huren naar elkaar toe door ons huurverhogingsbeleid. Om zo de prijs en kwaliteit van de woning in evenwicht te brengen en te houden. Zie het voorbeeld hieronder.

Bekijk hier ons huurbeleid.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy