Geldzaken

Huurverhoging

Volgens de wet mogen wij de huur ieder jaar per 1 juli verhogen. Het ministerie bepaalt de maximale huurverhoging. In april krijg je een brief met het nieuwe bedrag.

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in 2022?

Sociale huurwoningen
De huurprijzen van onze sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot € 763,47 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen de 0% en 2,3% (gemiddelde inflatie december 2021). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de streefhuur van jouw woning.
De streefhuur is de door ons vastgestelde huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning.

  • Ligt de huidige huurprijs boven de streefhuur, dan wordt jouw huurprijs niet verhoogd.
  • Ligt de huidige huurprijs onder de streefhuur, dan verhogen wij met maximaal 2,3%.

Heeft je woning een energielabel E, F of G? Dan krijg je geen huurverhoging. Dit om je tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Bewoners die niet hebben meegedaan aan het verduurzamen van de woning, krijgen wel huurverhoging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De huurprijzen van een sociale huurwoning waarin huishoudens met een hoger inkomen wonen, verhogen wij met maximaal 6,3%. Dit is lager dan de wettelijk maximaal toegestane huurverhoging. De streefhuur van de woning bepaalt hoeveel wij de huurprijs verhogen. De streefhuur is de door ons vastgestelde huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning.

Wanneer krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als jouw huishoudinkomen behoort tot de inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2022:

InkomenHuurverhoging
Eenpersoonshuishouden€ 47.948 - € 56.257Maximaal € 50
EenpersoonshuishoudenHoger dan € 56.257Maximaal € 100
Meerpersoonshuishouden

€ 55.486 - € 75.369

Maximaal € 50
MeerpersoonshuishoudenHoger dan € 75.369Maximaal € 100


Vrije sector woningen (geliberaliseerde woningen)
De huurprijzen van onze vrije sector huurwoningen (woningen met een huurprijs hoger dan € 763,47 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen 0% en 2,3% (gemiddelde inflatie december 2021). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de markthuur van jouw woning.

Huursombenadering

Vanaf 2017 geldt de huursombenadering waarbinnen een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. Daarnaast moeten wij rekening houden met de huursombenadering. In onderstaand filmpje wordt de huursombenadering toegelicht.

Veel gestelde vragen

Hoe en wanneer krijg ik informatie over huurverhoging?

In april ontvang je van ons een brief met de nieuwe huur en een verdere toelichting op de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hoe wordt het huurverhogingspercentage bepaald?

ZOwonen bepaalt de huurverhoging per woning via het huurprijsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat woningen betaalbaar blijven, daarom betaal je als huurder in de meeste gevallen niet de maximale huur die wij voor de woning mogen vragen. Bij sociale huurwoningen hangt de precieze verhoging af van het verschil tussen de nettohuur en de streefhuur. Hoe dichter je huidige huur bij de streefhuur ligt, hoe lager het huurverhogingspercentage.

Krijgt iedereen dezelfde huurverhoging?

Nee. De huurverhoging is niet voor iedereen gelijk, omdat niet iedereen evenveel huur betaalt. Dit kan verschillen als de woningen anders zijn. Of als iemand al heel lang in een woning woont kan het zijn dat hij nog niet betaalt wat de woning nu waard is. We bekijken de verhoging dus per woning.

Wordt de huur van een parkeerruimte ook verhoogd?

Ja, we verhogen de huur van parkeerplaatsen en garages ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen vastgestelde percentages vanuit het ministerie. De huurprijzen van onze parkeerruimtes verhogen wij per 1 juli tussen 0% en 2,3% (gemiddelde inflatie december 2021). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de markthuur van jouw parkeerruimte.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de verhoging?

Je kunt, onder bepaalde voorwaarden, bezwaar maken tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor eventueel het voorbeeld van de Huurcommissie. Dit formulier vind je op huurcommissie.nl. Mail het formulier uiterlijk 30 juni naar ons of stuur het per post.

Worden in de huurverhoging ook de servicekosten meegenomen?

Op het overzicht van je nieuwe huur staan ook de servicekosten. Als wij het voorschot van de servicekosten per 1 juli aanpassen, krijg je daarvan een aparte brief.

Krijg ik door de huurverhoging ook meer huurtoeslag?

Je ontvangt huurtoeslag van de Belastingdienst over 1 januari t/m 31 december. Deze verrekent dit na afloop van het jaar met je. We geven het nieuwe huurbedrag per 1 juli alvast door aan de Belastingdienst.

Heb je het antwoord op je vraag hier niet gevonden? Neem dan contact met ons op. Of wij bellen jou binnen 2 dagen. Laat dan je gegevens achter.