Geldzaken

Huurverhoging

Volgens de wet mag ZOwonen de huur ieder jaar per 1 juli verhogen. Het ministerie bepaalt de minimale en de maximale huurverhoging. In april krijg je een brief met het nieuwe bedrag.

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in 2020?

De huurprijzen van onze sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot € 737,14 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen de 0% en 2,6% (inflatie over 2019). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de streefhuur van jouw woning.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huishoudens met een jaarinkomen boven de € 43.574,- die in een sociale huurwoning wonen, krijgen per 1 juli een inkomensafhankelijke huurverhoging tussen 0% en 6,6%. De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de streefhuur van jouw woning. Uitgezonderd zijn huishoudens met een AOW’er en huishoudens van 4 of meer personen.

Vrije sector woningen (geliberaliseerde woningen)

De huurprijzen van onze vrije sector huurwoningen (woningen met een huurprijs hoger dan € 737,14 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen 0% en 2,6% (inflatie over 2019). De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de markthuur van jouw woning.

Vanaf 2017 geldt de huursombenadering waarbinnen een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. Daarnaast moet ZOwonen rekening houden met de huursombenadering. In onderstaand filmpje wordt de huursombenadering toegelicht.

Veel gestelde vragen

Hoe en wanneer krijg ik informatie over huurverhoging?

Eind april ontvang je van ons een brief met de nieuwe huur en een verdere toelichting op de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hoe wordt het huurverhogingspercentage bepaald?

ZOwonen bepaalt de huurverhoging per woning via het huurprijsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat woningen betaalbaar blijven, daarom betaal je als huurder in de meeste gevallen niet de maximaal redelijke huur die wij voor de woning mogen vragen. Bij sociale huurwoningen hangt de precieze verhoging af van het verschil tussen de nettohuur en de streefhuur. Hoe dichter je huidige huur bij de streefhuur ligt, hoe lager het huurverhogingspercentage.

Krijgt iedereen dezelfde huurverhoging?

Nee. De huurverhoging is niet voor iedereen gelijk, omdat niet iedereen evenveel huur betaalt. Dit kan verschillen als de huizen anders zijn. Of als iemand al heel lang in een huis woont kan het zijn dat hij nog niet betaalt wat de woning nu waard is. We bekijken de verhoging dus per huis.

Wordt de huur van een parkeerruimte ook verhoogd?

Ja, ZOwonen verhoogt de huur van parkeerplaatsen en garages ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen vastgestelde percentages vanuit het ministerie.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de verhoging?

Je kunt, onder bepaalde voorwaarden, bezwaar maken tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor eventueel het voorbeeld van de Huurcommissie. Mail het formulier uiterlijk 30 juni naar ons of stuur het per post.

Worden in de huurverhoging ook de servicekosten meegenomen?

Op het overzicht van je nieuwe huur staan ook de servicekosten. Als wij het voorschot van de servicekosten per 1 juli aanpassen, krijg je daarvan een aparte brief.

Krijg ik door de huurverhoging ook meer huurtoeslag?

Je ontvangt huurtoeslag van de Belastingdienst over 1 januari t/m 31 december. Deze verrekent dit na afloop van het jaar met je. We geven het nieuwe huurbedrag per 1 juli alvast door aan de Belastingdienst.