Geldzaken

Eenmalige huurverlaging

Voldoende inkomen om rond te komen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een inkomen kan veranderen, in het ergste geval lager worden. De huurprijs van je woning staat echter vast en kan jaarlijks zelfs verhoogd worden. Woon je in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een te hoge huurprijs dan krijg je in 2021 een eenmalige huurverlaging. Dit is de nieuwe Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.

Wanneer krijg ik die huurverlaging?

Als:

  • je een inkomen hebt dat onder de inkomensgrenzen valt voor passend toewijzen én
  • in een sociale huurwoning woont met een kale huurprijs die boven de voor jou geldende huurgrens ligt (zogenaamde aftoppingsgrens).

Je hebt dan éénmalig recht op een huurverlaging van de kale huurprijs naar de aftoppingsgrens die voor jou geldt.

In onderstaand overzicht kun je zien of je recht hebt op deze huurverlaging.

Wat moet ik doen om deze huurverlaging te krijgen?

Huur je een sociale huurwoning die boven de aftoppingsgrens ligt, dan vragen wij bij de Belastingdienst je inkomen op over het jaar 2019. Je krijgt bericht van de Belastingdienst dat wij dit opgevraagd hebben.
Kom jij met dit inkomen over 2019 in aanmerking voor de eenmalige huurprijsverlaging, dan krijg je hierover in maart een brief (per mail of per post) van ons. Hierin staat ons voorstel tot huurverlaging. De eenmalige huurverlaging gaat in vanaf 1 mei.

Mijn inkomen is na 2019 verminderd. Kan ik dan huurverlaging aanvragen?

Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor je al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heb je ook recht op huurverlaging, maar moet je het wel zelf bij ons aanvragen. Uiteraard moet je kale huurprijs wel boven de hierboven vermelde huurgrens liggen.

Je kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand nadat je bericht van ons hebt gehad over de invoering van de huurverlaging. Als je bijvoorbeeld in augustus ons bericht krijgt, dan gaat de huurverlaging in per 1 oktober 2021.

Krijg je bericht dat wij je huurprijs niet verlagen, dan kun je eventueel naar de Huurcommissie om een uitspraak te vragen als je vindt dat wij de huurprijs ten onrechte niet verlagen.

Heeft deze huurverlaging effect op mijn huurtoeslag?

Ja, deze verlaging kan betekenen dat je iets minder huurtoeslag ontvangt. Dus geef op tijd de nieuwe kale huur door bij de Belastingdienst zodat je later niet voor verrassingen komt te staan en je geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst.