Inschrijven en woning zoeken

Passend toewijzen

De regels van toewijzen van sociale huurwoningen staan in de woningwet. Met deze regels wil de overheid bereiken dat nieuwe huurders met de laagste inkomens in een woning gaan wonen waarvan de huurprijs aansluit bij het inkomen. Hierdoor komen huurders minder snel in betalingsproblemen en loopt het bedrag aan huurtoeslag dat de overheid moet uitgeven minder hoog op. Wij zijn verplicht deze wettelijke toewijzingsregels toe te passen.

In het kort komt het erop neer dat we bij het toewijzen kijken of je volgens deze wet het huis kunt huren. Dit beoordelen we op basis van:

 • je leeftijd
 • je inkomen
 • uit hoeveel personen je huishouden bestaat
 • de huurprijs van de woning

Spelregels

ZOwonen heeft nog meer spelregels voor het toewijzen van huurwoningen. Dit zijn algemene regels, per woning kunnen andere eisen gelden. De eisen die vermeld zijn bij een woning zijn leidend.

1 persoon

Inkomen tot € 23.725*

Je kunt huren tot en met € 633,25.
Ben je jonger dan 23, dan kun je huren tot maximaal € 443,46.

Hierbij telt je inkomen op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst. Is je inkomen gedaald? Dan kijken we naar je actuele inkomen op bijvoorbeeld loonstroken van de afgelopen periode.

Inkomen tussen € 23.725* en € 44.655

Je kunt huren tot € 752,33.

Inkomen boven € 44.655

Je kunt bij ons alleen een vrije sector woning huren.

* Heb je AOW, dan is dit € 23.650.

2 personen

Inkomen tot € 32.200*

Je kunt huren tot en met € 633,25.
Ben je jonger dan 23, dan kun je huren tot maximaal € 443,46.

Hierbij telt je inkomen op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst. Is je inkomen gedaald? Dan kijken we naar je actuele inkomen op bijvoorbeeld loonstroken van de afgelopen periode.

Inkomen tussen € 32.200* en € 44.655

Je kunt huren tot € 752,33.

Inkomen boven € 44.655

Je kunt bij ons alleen een vrije sector woning huren.

* Heb je AOW, dan is dit € 32.075.

3 of meer personen

Inkomen tot € 32.200*

Je kunt huren tot en met € 678,66.

Hierbij telt je inkomen op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst. Is je inkomen gedaald? Dan kijken we naar je actuele inkomen op bijvoorbeeld loonstroken van de afgelopen periode.

Inkomen tussen € 32.200* en € 44.655

Je kunt huren tot € 752,33.

Inkomen boven € 44.655

Je kunt bij ons alleen een vrije sector woning huren.

* Heb je AOW, dan is dit € 32.075.

Welke gegevens hebben we nodig

Om te kunnen beoordelen of je aan de eisen voor een woning voldoet, vragen we je na het reageren op een woning om de volgende documenten aan te leveren:

Inkomensgegevens

 • Ik werk in loondienst of ik heb een uitkering:
  • De meest recente inkomensverklaring van de Nederlandse Belastingdienst van jou en eventuele medeaanvragers. Deze inkomensverklaring kun je downloaden via de website van de Nederlandse Belastingdienst met je DigiD of gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800 - 0543 (dit duurt 5 werkdagen).
  • Alle loon- en/of uitkeringstrookjes van de laatste drie maanden of het laatste pensioenoverzicht (geen bankafschriften).
 • Ik werk als zelfstandig ondernemer:
  • De meest recente (max 2 kalenderjaren voor jaar van huuringang) inkomensverklaring van de Nederlandse Belastingdienst van jou en eventuele medeaanvragers. Deze inkomensverklaring kun je downloaden via de website van de Nederlandse Belastingdienst met je DigiD of gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800 - 0543 (dit duurt 5 werkdagen) of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting van het lopende jaar.
  • Als het inkomen 0 of niet bekend is, moet deze aangevuld worden met óf de definitieve jaarrekening/aangifte over het afgelopen jaar (T-2), inclusief de aftrekposten of de Prognose over het lopende jaar. Gebruik hiervoor dit formulier.

Overige gegevens

 • De voorkant van een geldig legitimatiebewijs (of verblijfsvergunning) van jezelf en je eventuele partner.
 • Een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) waaruit adreshistorie van jou en je eventuele medeaanvrager(s) blijkt (als je nu huurt van ZOwonen is dit niet nodig). Dit uittreksel is aan te vragen (ook online) bij je gemeente of te printen via je persoonlijke pagina van mijnoverheid.nl met je DigiD. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Een verhuurdersverklaring (niet ouder dan 3 maanden) van de laatste verhuurder. Ben je huurder (geweest) van ZOwonen dan is dit niet nodig.
 • Schriftelijke goedkeuring van eventuele bewindvoering/budgetbeheerder.

Je mag op al je documenten je BSN-nummer onleesbaar maken.