Inschrijven en woning zoeken

Snel een woning nodig

Je hebt snel een woning nodig omdat je in een noodsituatie zit. Kijk eerst tussen het woningaanbod naar woningen die geadverteerd staan met "Loting". Hiervoor is je inschrijftijd niet belangrijk.

In een aantal gevallen kun je een urgentie aanvragen.

Huiselijk geweld

Je bent slachtoffer van huiselijk geweld. Je kunt een urgentie aanvragen als je onderstaande bewijsstukken hebt:

  • aangifte politie óf een verklaring Veilig Thuis

én

  • rapport van je arts/instelling (of Partners in Welzijn)
Woning is onbewoonbaar verklaard

Je woning is onbewoonbaar verklaard. Je kunt een urgentie aanvragen als je onderstaand bewijsstuk hebt:

  • verklaring van de Gemeente waaruit blijkt dat je woning onbewoonbaar is.
Woonlasten zijn te hoog

Je woonlasten zijn te hoog. Je kunt een urgentie aanvragen als je onderstaand bewijsstuk hebt:

  • brief van de Gemeente waaruit blijkt dat je woonlasten te hoog zijn.
Fysieke of visuele beperkingen

Je kunt geen gebruik meer maken van noodzakelijke ruimtes in je woning door fysieke of visuele beperkingen. Je kunt een urgentie aanvragen als je onderstaand bewijsstuk hebt:

  • Een verslag van de ergotherapeut of de brief van de WMO (pakket van eisen verhuisadvies/verhuis-kostenvergoeding).
Mantelzorg

Je bent mantelzorger en moet dichter wonen bij de persoon die je verzorgt. Je kunt een urgentie aanvragen als je onderstaand bewijsstuk hebt:

  • kopie van de mantelzorgverklaring waaruit blijkt dat je mantelzorger bent. Hierop staat de naam en adresgegevens van de persoon die je verzorgt (door PIW/huisarts/Gemeente)

Andere voorwaarden:

  • je staat ingeschreven bij Thuis in Limburg
  • je jaarlijkse bruto gezinsinkomen is lager dan € 45.014

Zit jij in een van deze situaties en voldoe je aan de twee voorwaarden? Laat dan je contactgegevens hieronder achter. Wij nemen dan contact met je op.