Snel een woning nodig

Sociale urgentie

In een aantal situaties kom je in aanmerking voor een een sociale urgentie. Wanneer dat is, lees je hieronder.

Situaties

 • ik ben slachtoffer van huiselijk geweld (je hebt een aangiftebewijs Politie én rapport (vertrouwens)arts/maatschappelijke instelling)
 • mijn woning is onbewoonbaar verklaard door bijvoorbeeld brand of storm (je hebt een verklaring van gemeente dat de woning onbewoonbaar is)
 • mijn woonlasten zijn te hoog voor het gezinsinkomen en de gemeente verplicht mij om te verhuizen (je hebt een brief van de gemeente over verplichte verhuizing en toekenning woonkostentoeslag).

Voorwaarden

 • ik kan aantonen dat ik in één van bovenstaande situaties zit (zie hierboven)
 • ik sta ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in Limburg
 • het jaarlijks bruto gezinsinkomen is lager dan € 44.655
 • als ik nu een woning huur, laat ik goed huurgedrag zien, zoals goed betaalgedrag.

Hoe aanvragen?

Dat kan met dit formulier.

Wat heb je nodig bij je aanvraag (van jou en je eventuele medeaanvrager):

 • De documenten zoals bij de situaties hierboven beschreven.
 • De meest recente Inkomensverklaring van de Nederlandse Belastingdienst. (via Mijn Belastingdienst.nl of aan te vragen via 0800-0543)
 • Een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) waaruit adreshistorie blijkt (als je huurt van ZOwonen is dit niet nodig). Aan te vragen bij je gemeente of via Mijnoverheid.nl). Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Een verhuurdersverklaring van de laatste verhuurder (niet ouder dan 3 maanden). Als je nu huurt van ZOwonen is dit niet nodig)

Maak op alle documenten je BSN-nummer onleesbaar.