Reparaties, onderhoud en klussen

Bouwen aan jouw wijk

Wijken met een goede mix van koop- en huurwoningen en voldoende voorzieningen in de buurt. Én dat de bewoners er zich helemaal thuis voelen. Dat is wat we willen. Daarom knappen we onze woningen en gebouwen op. Soms is het nodig om oude woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen. Omdat die beter aansluiten bij de wensen van bewoners en de eisen waaraan een woning vandaag de dag aan moet voldoen.

Hier werken we aan een betere buurt voor jou:

Wat als jouw woning wordt gesloopt?

Dat is heel vervelend nieuws. Wij gaan jou zo goed mogelijk begeleiden bij het zoeken naar een andere woning en de verhuizing. In deze video leggen we uit wat je van ons kunt verwachten.

Sociaal Plan

De rechten en plichten van huurders bij het slopen van woningen zijn in goed overleg met de huurdersbelangenorganisaties in het Sociaal Plan vastgelegd. Het Sociaal Plan geldt voor alle woningen van ZOwonen die worden gesloopt of planmatig en ingrijpend opgeknapt. De afspraken gaan over:

  • Hulp bij het vinden van tijdelijke en/of andere woonruimte
  • Vergoedingen/tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en verhuizen
  • Onderhoud van de woning dat door blijft gaan
  • Het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving