Veranderingen in jouw situatie

Verhuizen en huur opzeggen

De huur opzeggen van je woning of parkeerruimte doe je met een opzegtermijn van minimaal een maand. Er zit dus minstens een maand tussen de dag dat jouw opzegging bij ons binnen is en het inleveren van de sleutels. Je hoeft niet op te zeggen per de eerste van de maand. Dit kan op elke dag van de maand. De einddatum van de huurovereenkomst valt wel altijd op een werkdag (maandag t/m vrijdag), behalve als dat een algemeen erkende feestdag is. In dat geval ligt de einddatum op de eerste werkdag erna.

Je hoeft met opzeggen niet te wachten tot één maand voor je verhuizing. Doe je dat meer dan 2 maanden van tevoren, dan hebben wij meer tijd om een nieuwe huurder te zoeken. Daardoor is de kans groter dat je zaken aan een nieuwe huurder kunt overdragen. Een voordeel voor jou, maar ook voor ons. En daarom belonen wij je voor eerder opzeggen. Met een VVV-bonvan 25 euro!

Wat gebeurt er nadat ik de huur van mijn woning heb opgezegd?

Als wij jouw opzegging ontvangen hebben, bellen we jou om afspraken te maken over de vooropname, de eindopname en het bezichtigen van jouw woning door eventuele nieuwe huurders. Na de eindopname vindt de eindafrekening plaats.

Vooropname
De vooropname doen we zo snel mogelijk. Onze opzichter loopt samen met jou door het huis en bespreekt hoe je alles moet achterlaten. Je krijgt uitgelegd wat je ter overname mag aanbieden aan de nieuwe huurder. Je ontvangt na afloop een bevestiging van de afspraken per mail. Daarbij zit ook de checklist 'Hoe laat ik de woning achter'.

Let op: woon je in een woning van vóór 1994, dan kan het zijn dat er asbest aanwezig is. Lees hier wat te doen bij een vermoeden van asbest.

Bezichtiging door nieuwe huurders
We vragen je om jouw medewerking bij bezichtiging door mogelijke nieuwe huurders. Dit kunnen meerdere kandidaten zijn. Zij maken zelf een afspraak met jou.

Eindopname
Voordat je de sleutels van de woning inlevert, loopt de opzichter nog een keer samen met jou door het huis. Je laat alles natuurlijk schoon en netjes achter en je houdt je aan de afspraken die we bij de vooropname hebben gemaakt. Neemt de nieuwe huurder zaken over, dan lever je nu het ondertekende overnameformulier in.

Eindafrekening
Ongeveer een week na de eindopname ontvang je de eindafrekening. Hierop staat alles wat nog verrekend moet worden. De jaarlijkse afrekening van de servicekosten vindt plaats uiterlijk op 1 juli in het daaropvolgende jaar.

Hoe laat ik mijn woning achter?

Natuurlijk wil je graag weten hoe je je woning achter moet laten en wat je allemaal moet regelen. In de checklist 'Hoe laat ik de woning achter' vind je alle informatie die je nodig hebt om goed voorbereid te zijn op je verhuizing. In het klussenoverzicht kun je alvast kijken wat je mogelijk ter overname kan aanbieden en welke aanpassingen je niet mag laten zitten. Bij de vooropname bekijkt de opzichter jouw situatie en vertelt je wat je in de woning mag achterlaten, wat je moet verwijderen en wat je kan overdragen aan de nieuwe huurder.

Hoe regel ik overname met nieuwe huurders?

Als de definitieve nieuwe huurder zich bij je meldt voor overname van spullen, dan vullen jullie samen het overnameformulier in. Dit formulier krijg je na de vooropname toegestuurd.
Is er 5 dagen voor de einddatum van je contract niemand bij je geweest? Lever dan de woning op zoals de opzichter met je besproken heeft.

Wat gebeurt er nadat ik de huur van mijn parkeerruimte heb opgezegd?

Je laat de parkeerruimte leeg en bezemschoon achter. Sleutels en eventuele handzenders lever je voor het eind van de huurovereenkomst in op ons kantoor. Er vindt geen voor- en eindopname plaats. Je ontvangt zo snel mogelijk een eindafrekening.

Andere woning van ZOwonen?

Verhuis je van de ene naar de andere woning van ZOwonen? Dan hoef je niet apart de huur op te zeggen. De acceptatie van de nieuwe woning is de opzegging van de oude woning. Er is wel een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat je voor een korte periode dubbele huur betaalt.

Verhuurdersverklaring

Met een verhuurdersverklaring geeft ZOwonen een verklaring aan de nieuwe verhuurder over jouw betaal- en woongedrag.