Wil je gaan samenwonen, dan kan dit gevolgen hebben voor je huurovereenkomst.

Je kunt ervoor kiezen om beiden huurder te worden. De medehuurder krijgt dan dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent dus allebei verantwoordelijk voor de woning en voor het betalen van de huur.

Als je getrouwd bent, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract hebt, dan ben je automatisch medehuurder. In andere situaties kun je medehuurderschap aanvragen, als je minimaal 2 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wanneer ben ik automatisch medehuurder?

Je bent medehuurder als je met de hoofdhuurder samenwoont en:

 • getrouwd bent of
 • geregistreerd partnerschap hebt of
 • een samenlevingscontract hebt dat notarieel is vastgelegd

Kan een inwonend kind medehuurder worden?

Als inwonend kind kun je alleen medehuurder worden als je aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • je bent ouder dan 30 jaar
 • je woont vanaf je geboorte bij je ouders
 • je voert samen met de hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding (je kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of verzekering)
 • de hoofdhuurder mag niet van plan zijn op korte termijn te verhuizen.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor inwonende kleinkinderen, waarbij ouders dan grootouders zijn.

Wanneer kan ik medehuurder worden?

Om medehuurder te worden moet je voldoen aan 3 voorwaarden:

 • je woont al minstens 2 jaar op dit adres
 • je voert samen met de hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding (je kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of verzekering)
 • de hoofdhuurder mag niet van plan zijn op korte termijn te verhuizen.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

Je vraagt medehuurderschap aan met het aanvraagformulier medehuurderschap (PDF). Print het formulier en vul het in. De hoofdhuurder en de aanvrager (degene die medehuurder wil worden) zetten allebei hun handtekening. Je stuurt het formulier naar ZOwonen met de volgende bijlagen:

 • Kopie uittreksel BRP (BasisRegistratie Persoonsgegevens) van de gemeente met de adreshistorie van de aanvrager. Dit uittreksel is aan te vragen (ook online) bij je gemeente of te printen via je persoonlijke pagina van mijnoverheid.nl met je DigiD-code. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van hoofdhuurder en aanvrager.
 • Bewijs gemeenschappelijke huishouding, bijvoorbeeld een kopie van een gezamenlijke bankrekening of verzekering.
 • Als van toepassing: Kopie van het trouwboekje, bewijs geregistreerd partnerschap of akte samenlevingscontract.

Maak op alle documenten je BSN-nummer onleesbaar.