Veranderingen in jouw situatie

Beëindiging samenwoning

Als je samen huurt en uit elkaar gaat, kan het zijn dat een van jullie in het huurhuis blijft. Om van alle rechten en plichten als huurder af te zijn, moet je dan voor een deel de huurovereenkomst opzeggen. Wij stellen daarna de huurovereenkomst op naam van de huurder die in de woning achterblijft.

Opzegtermijn

De datum van uitschrijving bij de gemeente houden we aan als datum waarop de huurovereenkomst overgaat van 2 personen naar 1 persoon. Als jij of je partner zich niet kan laten uitschrijven bij de gemeente (om wat voor reden dan ook) dan houden we een opzegtermijn van 1 maand aan.

Vooropname

Wij adviseren een vooropname door ons te laten uitvoeren in de woning. Met deze vooropname maken wij voor jullie inzichtelijk welke kosten zijn gemoeid met het terugbrengen van de woning in de oorspronkelijke staat. Voor deze kosten ben je namelijk nog beiden hoofdelijk aansprakelijk. Neem contact met ons op als je een vooropname wilt.

Betaalachterstand?

Je bent beiden hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele achterstand tot de datum van uitschrijving bij de gemeente. Dit betekent dat jullie beiden afzonderlijk gehouden kunnen worden om de volledige achterstand te betalen. Heb je op het moment dat je de huurovereenkomst wilt wijzigen een betaalachterstand, dan vragen wij jullie deze achterstand per direct te betalen. Lees hier meer over wat te doen bij huurachterstand.