Huurdersorganisaties

Huurdersbelangenraad Beek

Werkgebied: Beek

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenraad, zodat jij jouw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Wat doen ze?

  • Ze zijn lid van de woonbond.
  • Ze voeren overleg met woningcorporatie ZOwonen.
  • Ze voeren overleg met de gemeente Beek.
  • Ze werken samen met collega's binnen de Samenwerkende Huurders Organisatie van ZOwonen.
  • Ze informeren de huurders over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot huurbeleid, service, en onderhoudsbeleid van ZOwonen door nieuwsbrief en website.
  • Ze helpen huurders met het invullen van klachten, onderhouds- en andere aanvraagformulieren voor ZOwonen

Maar de stichting huurdersbelangenraad Beek doet meer:
Bij problemen met ZOwonen, dan proberen zij te bemiddelen. Duurt een reparatie te lang of komt er helemaal geen reactie, dan geven zij jou advies hoe je tot een goede oplossing komt.

De huurdersbelangenraad Beek is beslist geen klachtenbureau. Wel bieden ze hulp als dat nodig is. Zo gaan ze met ZOwonen in overleg, met of zonder u. En als er een zwaarwegend conflict is, gaan ze naar de Huurcommissie. Ze proberen u altijd eerst de juiste weg te wijzen als dat voor u niet helemaal duidelijk is. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersbelangenraad Beek, als nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Stichting huurdersbelangenraad Beek brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die jij als huurder, in het woongebied Beek, direct aangaan. Lossen zij dan alle problemen op? Nee, maar zij kunnen er wel voor zorgen, dat jij als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid tot een bevredigend resultaat.

De stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van ZOwonen in het werkgebied gemeente Beek.

Bestuur

  • Voorzitter: Paul Montulet
  • Secretaris: Paul Montulet

Contact

"Zoekt elders niet wat de Huurdersbelangenraad u biedt"