Klacht over ZOwonen

Regionale Klachtencommissie

Ben je niet tevreden over de manier waarop ZOwonen jouw klacht heeft opgelost? Dan kun je je wenden tot de Regionale Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het Samenwerkingsverband Woningcorporaties Westelijke Mijnstreek.

De Regionale Klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden:

  • Een voorzitter
  • Een lid, voorgedragen door de woningcorporaties
  • Een lid, voorgedragen door de huurderorganisaties

Je kunt een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie als je jouw klacht in eerste instantie schriftelijk bij ZOwonen hebt gemeld, maar niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht. Of als ZOwonen de klacht niet binnen 2 maanden heeft afgehandeld.

De Regionale Klachtencommissie neemt je klacht niet in behandeling als:

  • Je klacht niet schriftelijk is ingediend bij ZOwonen
  • De klacht betrekking heeft op een huurverhoging. Hiervoor kun je terecht bij de Huurcommissie
  • Je al een procedure hebt gestart bij een rechter of andere beroepscommissie, of die gaat starten
  • De klacht niet volledig is aangeleverd

Hoe dien ik een klacht bij de Regionale Klachtencommissie in?

Door het klachtenformulier van de Klachtencommissie volledig ingevuld naar hen toe te sturen. Voor de beoordeling is het belangrijk dat ook alle relevante schriftelijke stukken meegezonden worden.
De klacht kun je sturen naar [email protected] of per post naar:

Regionale Klachtencommissie SWWM
T.a.v. het secretariaat
Postbus 13
6130 AA SITTARD

Behandeling van de klacht

Na ontvangst van je klacht beoordeelt de Regionale Klachtencommissie of deze gegrond is en in behandeling neemt. Neemt de commissie jouw klacht in behandeling, dan vraagt zij ZOwonen om schriftelijk te reageren op de klacht. De commissie kan daarna een (besloten) hoorzitting beleggen waarin jij en ZOwonen de standpunten kunnen toelichten. Het principe van hoor en wederhoor wordt toegepast. Tijdens deze hoorzitting kun je je laten vertegenwoordigen door een advocaat, maar ook door bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). De eventuele kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Daarnaast kan de commissie, op jouw verzoek, getuigen of deskundigen laten horen.

Advies Regionale Klachtencommissie

Binnen twee weken na de hoorzitting brengt de Regionale Klachtencommissie een advies aan ZOwonen uit. Jij ontvangt hiervan een kopie. Wij zijn dan verplicht om, binnen twee weken na het advies van de klachtencommissie, aan jou te laten weten of wij het advies al dan niet opvolgen. Als wij afwijken van het advies dan moeten wij dit duidelijk motiveren. Ben je het niet eens met de beslissing van ZOwonen om het advies van de klachtencommissie al dan niet op te volgen? Dan kun je je wenden tot de kantonrechter.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan verwijzen we naar het klachtenreglement van de Regionale Klachtencommissie. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Regionale Klachtencommissie op 046-4209777.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy