Leefbaarheid

Leefbaarheidsfonds

Een stimulans voor leefbaarheidsinitiatieven!

Fijn wonen in jouw buurt

Het Leefbaarheidsfonds is bestemd voor activiteiten die de leefbaarheid, sociale samenhang en betrokkenheid in jouw buurt of straat vergroten. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds moet de aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Wanneer kun je een bijdrage krijgen uit het Leefbaarheidsfonds:

 • Het gaat om een initiatief, van en voor huurders van ZOwonen.
 • De aanvraag is ingediend door een huurder, groepen van huurders of bewonerscommissies.
 • Het initiatief levert een bijdrage aan de leefbaarheid, de sociale samenhang en de betrokkenheid van bewoners in een wijk.
 • Er is een duidelijk verzoek met een begroting van inkomsten en uitgaven, eventueel aangevuld met prijsopgaves.
 • Verder staat het aantal deelnemers aan de activiteit, de geplande datum en locatie vermeld in de aanvraag.
 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor het ingediende initiatief.
 • De gevraagde financiële bijdrage staat in verhouding tot het aantal deelnemers dat gaat deelnemen aan de activiteit.
 • Bij meerdere activiteiten vul je per activiteit een aanvraagformulier in.
 • Jaarlijks terugkerende activiteiten moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Wanneer krijg je geen bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds?

 • De activiteit heeft een commercieel, politiek of religieus doel of karakter.
 • De activiteit is in strijd met de visie en het beleid van ZOwonen.
 • De activiteit is bedoeld voor een individueel persoon.
 • De activiteit is al gefinancierd met reguliere financiële middelen vanuit ZOwonen of de gemeente.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy