ZO werk ik

Werken bij ZOwonen

ZOwonen werkt

We zijn een succesvolle, financieel gezonde woningcorporatie met circa 14.000 sociale huurwoningen. Het overgrote deel van deze woningen is gelegen in de Westelijke Mijnstreek. De woningen die we aanbieden, zijn betaalbaar voor huishoudens met een beperkt inkomen en geschikt voor kwetsbare groepen die extra aandacht behoeven. Ook de markt waarin wij opereren, is volop in beweging en stelt andere en soms meer flexibele eisen dan vroeger. Die maatschappelijk, demografische en economische ontwikkelingen hebben ons geïnspireerd tot een strategie die een toekomstbestendige basis legt voor onze volkshuisvestelijke doelstelling, waar ook jij invulling aan kunt gaan geven. We bieden kortom een veelzijdige, uitdagende baan bij een dynamische woningcorporatie met oog voor verandering.

Onze bewoners zijn voor ons belangrijk en dus vinden wij het bijzonder relevant dat je hun belangen écht begrijpt en in balans brengt en houdt met de belangen van ZOwonen en partners. Je voelt je bovendien thuis in de Westelijke Mijnstreek en hebt een liefde voor je vak en de volkshuisvesting. We houden bij ZOwonen van aanpakken, van uitdagingen aangaan en vooral ook van mensen die oog hebben voor anderen en het verschil willen maken. Voor ons zijn woningen die we beheren kortom meer dan bakstenen en huurverhogingen. Er wonen mensen. En dus is voor ons is elk huis een thuis. En elke huurder een bewoner. Daar werken we voor.

Kom jij bij ons werken?

Op dit moment zijn er geen vacatures.