Nieuws

Samen creëren wij kansen voor onze bewoners om zich te kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is de basis.

We dragen bij aan een omgeving waarin mensen zich gelukkig en veilig voelen. Dat doen we niet alleen, maar samen met maatschappelijke organisaties.

20240220 Z Owonen 458
Nieuws 10 juli 2024

Met een ‘open’ blik op de bel drukken

Met een 8,2 als tevredenheidscijfer van je bewoners, kun je spreken van een mooi resultaat. De uitkomsten van de bewonerswaardering zijn bemoedigend. Ondanks dat je het goede wilt doen voor je bewoners, kun je niet iedereen tevredenstellen. Toch is dat het streven van Tom van Vliet, Directeur maatschappelijk presteren en Jordy Teheux, Opzichter dagelijks onderhoud en al hun collega’s.Twee totaal verschillende rollen, hoe werken jullie samen als het aankomt op bewonerstevredenheid? Jordy: "Als opzichter kom ik bij de bewoners thuis, terwijl een directeur de meeste tijd op kantoor doorbrengt. Maar samenwerking is tóch van onschatbare waarde. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden en op elkaar ingespeeld te zijn. Een goed cijfer is fijn, maar we doen het niet alleen voor dat cijfer. We rapporteren bovendien op gemiddelde cijfers, maar we moeten ons realiseren dat de gemiddelde bewoner niet bestaat. Daarom verdiep ik me regelmatig in de betekenis van de cijfers die bewoners ons geven. Het gaat ons vooral om wat áchter de cijfers zit. Ik ga regelmatig in gesprek met bewoners over hun tevredenheid." Tom: "Het is mijn rol om alle verschillende vakgebieden met één missie te laten werken, met respect voor elkaars vakmanschap. Ik vertrouw erop dat Jordy, net als de andere collega's, zijn vak beheerst. Mijn taak is onder meer om hen niet in de weg te lopen maar wél te blijven zien hoe de samenhang van de vakgebieden bijdraagt aan onze missie. Ik vind het belangrijk dat we vanuit de samenhang de mens blijven zien. Ons beleid alleen is niet zaligmakend wanneer ons beleid niet tot de juiste oplossing leidt. Zoals Jordy al zegt, de gemiddelde bewoner bestaat niet, we moeten aanvoelen wanneer we de zijstap moeten maken vanuit ons hart. Op die manier groeien we als sociale huisvester en zijn we waardevol voor onze bewoners en onze omgeving."Hoe vullen jullie elkaar aan als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening aan bewoners? Tom: "Bij ons staan de bewoners centraal. Mijn taak is om duidelijkheid te scheppen wat we daarmee bedoelen. Streven we naar ultieme bewonerstevredenheid, kwaliteit, duurzaamheid en nog veel meer? Of is ons voornaamste doel gewoon een goede verhuurder zijn en zorgen voor tevredenheid binnen de grenzen van ons aanbod? Als je beleid schrijft, schrijf je dat voor pak ‘m beet 80% van de situaties. Wat je moet snappen én toestaan, is dat er dus in 20% van de gevallen de ruimte moet zijn om af te wijken. Het is dus belangrijk om duidelijk te zijn over je uitgangspunten. Dat zijn toch echt onze bewoners, niet de techniek van het keukenkastje. Verder zorg ik voor een zekere orde, waarbinnen Jordy zijn werk kan doen. Het is belangrijk om niet verstrikt te raken in poespas. We moeten het geheel blijven overzien. En... als de directie met allerlei ideeën komt, moet er iemand zijn die zegt: "Laten we niet vergeten dat we gewoon woningen verhuren. Ik moet ook bewaken dat mijn collega's de ruimte blijven voelen om óok dat te roepen. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat alles in de goede richting beweegt. Natuurlijk willen we het beste voor onze bewoners, maar wel binnen de grenzen van het mogelijke. Dat is een delicaat evenwicht dat we voortdurend moeten bewaren."Jordy: "Iedere woning en bewoner is anders. Het is dan ook belangrijk om elke bewoner individueel te benaderen zonder dat je continu van processen afwijkt. Pas dan kun je ernaar streven dat iedere bewoner tevreden is. Kwalitatief goed werk, eerlijkheid en wederzijds begrip zijn de sleutelwoorden in mijn werk. In sommige gevallen moet je “nee” verkopen. Als je goed en eerlijk uitlegt waarom, begrijpt een bewoner dat vaak wel. Op die manier blijven mensen tevreden."Hoe goed kennen jullie je bewoners? Tom: "Bescheidenheid is op zijn plaats als het gaat om het ‘kennen’ van al onze bewoners. Het is onmogelijk om ze allemaal te kennen. Juist daarom moeten we nieuwsgierig blijven naar wat er achter de voordeur gaande is. Wie is degene die daar woont? Achter elke voordeur gaat een ander verhaal schuil. Door enquêtes en tevredenheidsonderzoeken leer je de gemiddelde bewoner steeds beter kennen. Maar door naar ze toe gaan, leer je de echte mensen kennen. We beseffen dat sommige van onze bewoners geen andere keuze hebben dan om bij ons te huren. Ongeacht hun achtergrond, hebben we de 'zorgplicht' om deze mensen een 'thuis' te bieden. Het is belangrijk om een balans te vinden in maatwerk en eenduidigheid. Tegelijkertijd moeten onze beleidsbeslissingen ook werkbaar en doeltreffend zijn om echt het verschil achter die verschillende voordeuren te kunnen maken. Dat wat we op kantoor bedenken kan nooit volledig aansluiten bij de realiteit. Er zal altijd een deel zijn waarbij we moeten bouwen op het vakmanschap van collega's als Jordy. En het vermogen om nieuwsgierig te blijven, elke keer als je op de deurbel drukt."Jordy: "Ik kom als opzichter bij onze bewoners over de vloer bij mutaties of wanneer ze vragen of klachten hebben. Een deel van de mensen ken ik, maar een groot deel ook niet. Mijn collega’s van team Leefbaarheid zijn nauwer betrokken in de levens van onze bewoners. Die zijn dagelijks in de wijk of bij de mensen thuis. Dus, hoewel het met 14.000 woningen onmogelijk is om iedereen persoonlijk te kennen, zijn we wel zichtbaar en bereikbaar voor iedereen die ons nodig heeft.

Lees verder
20240305 Z Owonen 428
Nieuws 26 juni 2024

Kleurrijk wonen aan de Elsbeek

De twee seniorencomplexen, in totaal 18 woningen, aan de Elsbeek in Geleen zijn, net als de bewoners, al aardig op leeftijd. In 2023 kregen ze een flinke onderhoudsbeurt. Hiermee vergrootten we het woongenot voor de huidige bewoners en die van de toekomst.Een terugblik met Rick Habets, Opzichter planmatig onderhoud. "Aan deze woningen hebben we in 2023 onderhoud uitgevoerd en waar nodig hebben we de woningen meteen verder verduurzaamd. In dit geval hebben we de voor- en achterdeuren en de raamvleugels vervangen en al het schilderwerk uitgevoerd. Daarnaast zijn de daken geïsoleerd en zonnepanelen geplaatst. De gevels waren al eerder geïsoleerd. Alles voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Dat is waar we op inzetten voor al onze woningen.""We konden de uit te voeren werkzaamheden soepel combineren door goed samen te werken met de gemeente, met onze vaste onderhoudspartners en uiteraard door goed te luisteren naar de wensen van de bewoners. Samen zorgden we voor een passend ontwerp, goede planning en een strakke sturing op de uitvoering van het project. De voorbereiding van zoiets begint al anderhalf jaar voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra we een duidelijk plan hebben, dat ook uitgevoerd kan worden, informeren we de bewoners zo gedetailleerd mogelijk. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.In plaats van werkzaamheden te faseren over meerdere jaren, hebben we in dit project verschillende onderdelen in één jaar gecombineerd en uitgevoerd. Voor de bewoners betekende dit in een korte tijd veel overlast van de werkzaamheden. Maar ze zijn er wel in één keer vanaf." "Voor de bewoners is het vooral erg fijn dat ze in een beter geïsoleerd huis wonen, met meer comfort en lagere maandlasten. We hebben de bewoners deze keer laten kiezen welke type deur en in welke kleur ze deze graag wilden hebben. Dat vonden de mensen ook erg fijn. Ze wonen nu in een hofje van bontgekleurde voordeuren."Toevallig komt schilder Bram, fluitend de lobby ingelopen. Hij begint ook over de keuzevrijheid van de bewoners in dit project. Dat is zowel voor de bewoners als voor de makers goed bevallen. "Dat gaan we zeker vaker zo doen."

Lees verder
Bouwhekdoek einekoeze 2024 06 24 074439 uvjv
Nieuws 22 juni 2024

Startsein voor 15 woningen Einighausen

Het startsein voor de bouw van 15 levensloopbestendige woningen op de oude schoollocatie in Einighausen is gegeven . De woningen zijn in de zomer van 2025 gereed. Geheel in stijl werden tekeningen van basisschool kinderen uit de buurt onthuld, op de bouwhekdoeken! Een gave cross-over. Dit project is mede tot stand gekomen door de betrokkenheid van de Stichting Huurdersbelang en dorpsplatform Einekoeze. Deze laatste onderstreept het belang van dit type woningen in Einighausen. Daar sluiten wij ons bij aan. ZO blijkt wederom: samen kom je verder. We kijken uit naar de vorderingen op deze locatie. Van Wijnen Sittard is onze bouwpartner in deze. 

Lees verder
20240220 Z Owonen 767
Nieuws 20 juni 2024

Tevreden bewoners na renovatie in Einighausen

In Einighausen zijn vorig jaar twintig eengezinswoningen grondig gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt. Daar plukken de huidige en de nieuwe generatie bewoners de vruchten van. Een gesprek met een trotse Thomas Starmans, Regisseur uitvoering vastgoedontwikkeling over ‘zijn’ renovatieproject. En een tevreden bewoonster Gretha, die al vanaf 1967 op hetzelfde adres woont en dit jaar haar 80ste verjaardag viert.Voor Thomas is ZOwonen nog altijd zijn eerste werkgever. In éénendertig jaar is er wel veel veranderd. "We zetten ons vastgoed in als basis van waaruit bewoners, al dan niet samen met ons, invulling kunnen geven aan hun eigen perspectief en woongeluk. Die maatschappelijke uitdaging trekken we ons aan. Ook in financieel moeilijkere tijden. Dat betekent nog scherpere keuzes maken om het goede te doen voor onze bewoners. Het renoveren van onze woningen blijven we natuurlijk doen. Welke keuzes we daarin maken, hebben we vastgelegd in onze herijkte koers." "Bij deze woningen hebben we spouwisolatie, glasisolatie, dakisolatie en kozijnvervanging uitgevoerd. Bij het vervangen van de daken, hebben we de daken asbestvrij gemaakt. Daarnaast hebben we de gevels gevoegd en kelders waterdicht gemaakt. Bijna alle daken zijn voorzien van zonnepanelen. Daar waar nodig hebben we de badkamer, keuken en toiletten vernieuwd. De bewoners hadden inspraak in de kleurkeuze en model van de voordeur, in het tegelwerk en ook het uitbreiden van de keuken behoorde ook tot de mogelijkheden.""Ik vond dit een topproject. Omdat er voornamelijk 65-plussers wonen, hebben we extra veel aandacht besteed aan het uitleggen van wat we allemaal gingen doen. De renovatie was erg gewenst door de bewoners. Soms werd het de bewoners echter ook wel eens te veel. Dan gingen we hierover in gesprek. Uiteindelijk hebben álle bewoners meegedaan en daar ben ik heel tevreden mee. Van dit soort renovaties wil ik er nog wel twintig uitvoeren."Voor alle buren een frisse start"Zoals ik al zei had ik in dit project echt intensief contact met de bewoners. In een leegstaande woning organiseerden we wekelijks samen met de aannemer een inloopuurtje oftewel een spreekuur. En op mijn wekelijkse rondje door de buurt vroeg ik actief naar de ervaringen van de bewoners. Wat vinden ze van de uitgevoerde werkzaamheden? Ervaren ze overlast? We realiseerden ons echt goed dat we hun huis op de kop zetten. Bij een nieuw dak moest bijvoorbeeld ook de hele zolder leeg. Daar hielpen we dan mee. Zeker bij oudere mensen. Indien nodig stelden we een container ter beschikking, waarin alle spullen opgeslagen konden worden. Als de badkamer vervangen moest worden, regelden we een nooddouche in de tuin. Allemaal om de impact van de renovatie voor de bewoners zo klein mogelijk te houden.Ook organiseerden we een ‘container dag’. Een dag waarop iedereen overtollige huisraad kwijt kon. Dit is dan ook vaak een sociaal moment. Samen met de buren aan de grote schoonmaak, inclusief koffie met vlaai. Een mooie start van zo’n proces."Al 57 jaar thuis in Einighausen Gretha Heijlighen woont al zevenenvijftig jaar in hetzelfde huis. Haar woning werd ook gerenoveerd. "Het is altijd leuk als je keuzevrijheid hebt. Ik kreeg ook de keuze om een nieuwe keuken te laten plaatsen, maar ik ben zo aan mijn keuken gehecht en alle apparatuur doet het nog prima. Dus ik heb dat aanbod afgeslagen. In 1999 hebben we al dubbelglas gekregen. Ze hebben alles heel netjes gemaakt en hard gewerkt. Die ‘container dag’ vond ik heel fijn. Mijn kelder is weer opgeruimd en dat onder het genot van een stuk vlaai. Ik ben heel tevreden."Thomas is bijna kind aan huis bij Gretha en je ziet de wederzijdse betrokkenheid. "De oplevering doen we dan ook zelf. Is het allemaal goed gegaan en is alles naar wens? Verder geven we ook nog extra informatie over een stukje techniek. Hoe de zonnepanelen en de ventilatiesystemen werken bijvoorbeeld. Dan volgt er nog een stukje nazorg, door de aannemer. Mocht er nog iets niet in orde zijn, lossen we dat op." Als we bij Gretha op bezoek zijn om haar te vragen naar haar ervaringen met de renovatie, checkt Thomas meteen even het achterraam, waar nog korrels op lijken te zitten. En hij maakt de deurbel. "Nu we er toch zijn", zegt Thomas. Over nazorg gesproken. 

Lees verder
Teniers renovatie schets
Nieuws 17 juni 2024

Renovatie appartementen Teniersstraat

De 100 appartementen aan de Teniersstraat wordt grondig gerenoveerd. Vanuit de Ambitie 'Luuj make Gelaen-Zuid' hebben we een uitgebreid traject doorlopen van participeren, ontwerpen, rekenen, opnieuw ontwerpen, checken bij bewoners en aanvragen van de vergunning. Deze laatste is nog in behandeling, maar verder staan bijna alle stoplichten op groen om in september dit jaar te starten met de renovatie. Dit gaan we zoal doen:- De complete schil isoleren (incl. vernieuwen puien en HR++-glas aanbrengen)- Een nieuwe, gasloze installatie plaatsen - Leidingen en radiatoren in de woningen vernieuwen- Algemene ruimtes vernieuwen- Een nieuwe, brede en overzichtelijke entree mét extra ingang aan de Jos Klijnenlaan realiseren- Galerijen ophogen- Een ontmoetingsruimte (aanbouw) in de 'tuin' realiserenSamen met de bewoners zijn we tot mooie plannen gekomen. ZO weten we zeker dat de aanpassingen een positief effect hebben op hun directe leefomgeving. En daar doen we het voor.We werken voor dit project samen met onze partner Heijmans.

Lees verder
20240313 Z Owonen 614 copy
Nieuws 13 juni 2024

Houd moed & hout moet

Hoe één gebouw een oplossing creëert voor het krimpende zorgbudget, een tegenbeweging start tegen toenemende eenzaamheid en tegelijkertijd ambassadeur is voor duurzame houtbouw. In alle opzichten een bijzonder project: ons eerste gemengd wonen project en de eerste keer houtconstructiebouw. Dit is het veelzijdige verhaal van De Gyselaar in Amstenrade. Janneke Wolfs is Conceptontwikkelaar bij ZOwonen met een sterke focus op de woonzorgvisie. Eric van Breugel is Projectmanager bij Heijmans Woningbouw (één van de ketenpartners van ZOwonen) en is vanaf het begin betrokken bij de bouw van De Gyselaar. Alex Korsten is Projectregisseur vastgoedontwikkeling. Hij is van begin tot eind verantwoordelijk voor nieuwbouwprojecten bij ZOwonen. Hoe is het idee van De Gyselaar ontstaan? Janneke: "Als je kijkt naar het woonzorgvraagstuk van ZOwonen, dan signaleren we naast zorgkrapte en afnemende zorgkwaliteit een andere trend: de toenemende individualisering. Die combinatie is een groot probleem." De hamvraag die we stellen, binnen onze zorgvisie, is: hoe kunnen we nu de zorg ontlasten en tegelijkertijd eenzaamheid tegengaan? Gemengd wonen kan hier een oplossing zijn. Diverse doelgroepen samenbrengen creëert gemeenschappen waar mensen iets kunnen betekenen voor elkaar. Zo is het idee van de Gyselaar ontstaan. Alex: "We bouwen 48 appartementen in de sociale huursector voor mensen die naar elkaar omkijken. Vanuit vastgoed ontwikkeling vinden we het bovendien belangrijk om duurzaam te bouwen, vandaar de bewuste keuze voor houtbouw." Janneke: "De locatie van dit project in Amstenrade is perfect voor een gemengd wonen concept. Direct naast een zorgaanbieder en gesitueerd in een dorpskern. De bestaande dorpelingen vinden het omgaan met elkaar nog vanzelfsprekend. Als het ergens kans van slagen heeft, is het hier." Het is de eerste keer dat jullie werken met houtconstructiebouw. Verloopt dat anders dan traditionele bouw? Alex: "Zeker. We moesten partijen vinden die ervaring wilden opdoen met houtbouw. Ook was het voor het eerst dat een project vooraf volledig BIM* uitgewerkt was (*Bouw Informatie Management, red.). BIM is een model waarin alle betrokken partijen virtueel in 3D aan een gebouw kunnen werken. Zo is het model altijd up-to-date en de kans op fouten relatief klein. Dit resulteert in efficiënter werken, wat weer een gunstig effect heeft op de kosten en de duurzaamheidsprestaties van een project, en de veiligheid op de werkplaats." Eric: "Houtconstructiebouw, vier lagen hoog, zoals De Gyselaar, is voor de corporatiewereld echt nieuw. Je bouwt in fases en met prefab elementen. De voorbereiding moet dan veel eerder klaar zijn, want de onderdelen worden vooraf in de houtfabriek in Oostenrijk geproduceerd. Dat levert wel wat druk op. Maar de bouwperiode op de bouwplaats is hierdoor zeker drie maanden korter dan in de traditionele bouw. Dat is voor omwonenden erg prettig. Er is veel minder geluidsoverlast omdat de prefab elementen alleen aan elkaar geschroefd hoeven te worden. Werken met prefab draagt ook op een positieve manier bij aan de stikstofcrisis, want er is veel minder transport nodig en de te vervoeren materialen zijn lichter."Hoe zit het eigenlijk met kosten vergeleken met traditionele bouw? Alex: "Houtbouw is gemiddeld nog 16% duurder dan traditionele bouw, maar kosten mogen geen reden zijn om duurzaamheid van je agenda te schrappen. Dan moet je slimme keuzes maken. Hout is eigenlijk een eeuwig product omdat het hernieuwbaar en herbruikbaar is. Bovendien zijn er subsidies die duurzaam bouwen stimuleren.Eric: "Corporaties die investeren in milieuvriendelijke bouwmaterialen of die circulair bouwen of renoveren komen in aanmerking voor de MIA*-regeling (*Milieu Investerings Aftrek, red.). Je moet hiervoor aan hoge eisen voldoen op het gebied van materiaalgebruik. De kernwoorden hierbij zijn hernieuwbaar, herbruikbaar en losmaakbaar. We hebben bij De Gyselaar gefocust op slim gebruik van materialen zodat deze hun waarde en kwaliteiten behouden. We hebben dan ook een fors subsidiebedrag binnen kunnen halen."Merkt de bewoner verschil tussen wonen in houtbouw of in een traditionele woning? Alex: "Zeker. Hout is van nature vochtregulerend en beschikt over zeer goede isolerende eigenschappen. De luchtvochtigheid blijft daardoor op een constanter niveau. Voor de bewoner betekent dit een gezonder en prettiger binnenklimaat, en ook een lager energieverbruik." Vertel eens wat meer over het gemengd wonen concept? Janneke: "We kijken niet meer alleen naar wonen. We kijken vooral naar: wat hebben mensen nodig om hier gelukkig te blijven léven? Het gaat om welbevinden en levensloopbestendigheid. Dat kun je doen door verschillende woningen in dezelfde omgeving te bouwen, of door mensen met diverse achtergronden bij elkaar te laten wonen. We stappen af van het zogenoemde ‘sectoraal bouwen’, waarbij we alleen maar mensen die tot dezelfde doelgroep behoren bij elkaar laten wonen." "Bij De Gyselaar zetten we in op een verdeling van 70% 65-plussers, al dan niet met een zorgvraag, en 30% bewoners met een leeftijd tussen de 23 en 64 jaar. Door mini-community's te creëren waarbij mensen elkaar kunnen helpen met hun (zorg)vragen vermindert de doorstroom naar verpleeghuizen. Immers, mensen willen daar blijven waar hun jarenlange netwerk tot een gelukkig bestaan heeft geleid. En dat kan nu ook doordat een deel van dat netwerk nog jong en vitaal is."Denk je dat wat jullie voor ogen hebben met De Gyselaar gaat werken? Janneke: "Absoluut. Dit zijn echt oplossingen voor de toekomst. De Gyselaar creëert op allerlei manieren nieuwe kansen. Zo zou je tegen een zorgaanbieder kunnen zeggen: ‘ik snap jouw probleem van tekorten aan personeel. Weet je wat, kom dan minder frequent, maar behandel in één keer meerdere bewoners in onze ontmoetingsruimte." "Dat scheelt dan behoorlijk wat reistijd voor het personeel van die zorgaanbieder." "Onlangs hadden we de eerste brainstormsessie met dertig geïnteresseerden. We wilden weten hoe mensen het samen wonen met elkaar zagen en wat ze konden vragen en konden bieden. De verbroedering ontstond al terwijl het gebouw nog niet eens staat. Er wordt nog wel eens gedacht dat jongeren niets willen doen voor hun medemens, maar niets bleek minder waar tijdens deze bijeenkomst. Jongeren zeiden bijvoorbeeld: 'ik kan best een buur even helpen met steunkousen aandoen, dat is een kleine moeite. Voor mij is het ook fijn dat ik een invulling van mijn avond heb als ik alleen thuiskom.' Op haar beurt sprak een 65-plusser: 'ik sta nog midden in de maatschappij, maar ga binnenkort met pensioen. Mijn partner is onlangs overleden en het idee om in een gebouw te wonen waar iedereen naar elkaar omkijkt, is troostend.' Hoe groot het animo voor deze vorm van samenwonen is, geeft tegelijkertijd aan hoe groot de eenzaamheid is. Oók onder jongeren. Daar word je wel een beetje verdrietig van."Wat drijft je? Janneke: "Dat zal deels mijn zorghart zijn, maar ook dat ik me vaak realiseer dat ik zelf mooie kansen heb gekregen die ik gewoon mocht pakken, waaronder het zelf bepalen waar ik wilde wonen. Je afhankelijkheid wordt groter als je ouder wordt en wij hebben als woningcorporatie de mogelijkheid om ouderen zich minder afhankelijk te laten voelen. Steeds weer probeer ik door die menselijke bril te kijken. Samen met mijn collega’s probeer ik een verschil te maken op menselijk vlak. Door in gesprek te gaan. Want wie zijn wij om te bepalen waar iemand zich gelukkig voelt?" Waar zijn jullie trots op? Eric: "Dat wij deze stap durven zetten met ZOwonen en als Heijmans niet weglopen voor deze uitdaging en de duurzame weg inslaan. Omdat we vinden dat het anders moet en kan. Houtbouw is in Nederland nog in het beginstadium, maar ontwikkelingen gaan razendsnel. Voor ons is dit ook het eerste houtbouwproject in hoogbouwvorm. We verwachten dat deze trend zich voortzet, daarom hebben we inmiddels onze eigen houtskeletbouwfabriek. We zijn er trots op medeambassadeur te zijn voor houtbouw in Nederland."Alex: "De Gyselaar is voor alle betrokken partijen nieuw en uitdagend. Ondanks dat niemand directe ervaring heeft met deze specifieke vorm van bouwen, heeft iedereen zich unaniem geconformeerd aan het uiteindelijke doel. Iedereen zet zich voor de volle 100% in. Daar ben ik trots op. Het is een leerzaam proces en een waardevolle investering in de toekomst. Alle geleerde lessen kunnen we bij een volgend project weer inzetten."Janneke: "Als ik nu terugkijk over de periode dat ik werk bij ZOwonen, zie ik dat waar het in het begin vooral nog mooie ambities waren, we nu ook echt overgaan tot daden. Een mooi resultaat om vanuit verder te bouwen. Samen met onze partners blijven we zoeken naar oplossingen, waarbij we de nadruk leggen op doen. Dat laatste, daar ben ik trots op. Je weet dat je als corporatie goed bezig bent als je gevraagd wordt om te komen vertellen over wat je doet." 

Lees verder
029 SAMZO ZOWONEN 23 mei 2024 min
Nieuws 11 juni 2024

Voortgang Sam&ZO

De bouw van wooncomplex Sam&ZO is in volle gang. We zijn nu nog op zoek naar bewoners, vrijwilligers en medewerkers die op elkaar kunnen bouwen. Neem een kijkje op Sam&ZO (samenzo-wonen.nl) voor het laatste nieuws, vacatures en meer. We werken voor dit project samen met Stichting Radar en Daelzicht.

Lees verder
Janine Godderij 4
Nieuws 04 juni 2024

Een bewogen jaar

Voor mij, als bestuurder van een woningcorporatie, geen tekort aan uitdagingen afgelopen jaar. Immers, de wereld heeft last van crisissen, wij dus ook. In Nederland leed bijna iedereen onder ofwel de koopkrachtcrisis, de asielcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis, de wooncrisis, de klimaatcrisis, de oorlogscrisis, óf - nog steeds - de toeslagenaffaire. Onze bewoners behoren helaas tot de groep mensen die door meer dan één crisis keihard geraakt wordt. Dat maakte dat we begin 2023 onze strategische koers hebben herijkt. Onze bewoners staan op één. En de noodzaak om ‘het goede te doen’, voelen wij nu dieper dan ooit.Overigens, ook onze eigen financiële situatie vroeg hierom. Ons investeringsvolume moest kritisch bekeken worden als gevolg van de stijgende bouwprijzen van de aannemers en rentes. Minstens zo belangrijk, want als wij niet financieel gezond zijn, heeft dit direct invloed op onze bewoners.Dus begin 2023 stelden we onze koers opnieuw vast. Vernieuwden we onze portefeuillestrategie, bepaalden we ons risicoprofiel en -bereidheid opnieuw en stroopten we daarna gedreven onze mouwen op om ervoor te zorgen dat al die mooie plannen werkelijkheid werden. Want met alleen kaders en beleid komen we er niet. Het gaat om wat je dóet!Eigenlijk gun ik me geen tijd om terug te blikken, maar als ik tóch even kijk naar wat we in 2023 gedaan hebben, dan ben ik tevreden. We leverden 102 nieuwe woningen op, startten met de bouw van 228 woningen, hebben 728 woningen verduurzaamd, 763 woningen voorzien van zonnepanelen, 149 woningen gerenoveerd en (de laatste) 217 woningen in rap tempo van dubbelglas voorzien. Naast wat we in bouw en renovatie uitgevoerd hebben, was het zetten van onze handtekening onder de Woondeal Limburg een belangrijk moment in 2023. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen samenwerken een einde kan maken aan de wooncrisis en daarom tekenden we mee. Ook in onze dienstverlening hebben we meters gemaakt. En niet zonder succes. Onze bewonerstevredenheid scoorde voor het eerst gemiddeld boven een acht! Een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn.Op het gebied van leefbaarheid deden we ook van alles. Onze collega’s in de wijk gingen op zoek naar nog meer betrokken bewoners die als ogen en oren wilden dienen in de buurt, voor het project Bewonerskrachten. In samenwerking met gemeente Sittard-Geleen startten we het jongerenproject Schuldenvrij en omdat we ons de groeiende eenzaamheid onder bewoners aantrekken, hebben we ingezet op een uitbreiding van ontmoetingsruimtes bij onze complexen. Ook zochten we nóg meer de samenwerking met maatschappelijke partners op het gebied van housing. Daarover meer verderop in dit magazine. Verder hielpen we maar liefs 207 gezinnen te verhuizen van een woning die we op korte termijn gaan slopen naar een ander fijn(er) (t)huis. Een intensief proces dat de nodige emoties met zich meebrengt voor bewoners. En waarvan we ons realiseren dat we heel veel van mensen vragen. Als ode aan al die mensen van wie wij hun vertrouwde thuis gaan slopen, vroegen we Theatergezelschap Het Laagland om samen met bewoners, collega’s en betrokkenen een theatervoorstelling te maken over twee grote sloopflats in Geleen-Zuid. Het werd een inspirerende en zeer rake afsluiting van 2023. Die theatertocht, daar kwam voor mij alles in samen. Daar werd duidelijk dat we geen huizen verhuren, maar dat onze woningen een basis bieden aan de levens van mensen. Met alle geluksmomenten, maar ook momenten van pijn en verdriet, die daarbij horen.Door te investeren in wonen, onderhoud, verduurzaming, leefbaarheid, samen wonen en leefbaarheid op zó’n manier dat onze bewoners zich echt gehoord voelen, willen we als ZOwonen bijdragen aan méér geluksmomenten. Een belangrijke en onmisbare taak die voldoening geeft. Ook in 2024 gaan we hiervoor!

Lees verder
Fe5c9b22 d557 4daa 91e6 1d3f3c44d47f
Nieuws 03 juni 2024

KOM'MIT On Tour!

Wil je ook op eigen benen staan en een actieve rol in de samenleving? Ga mee on tour en ontdek de werkplek die bij jou past.Tijdens KOM'MIT On Tour laten we je ervaren hoe het is om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Samen met anderen op pad in Sittard-Geleen om verschillende soorten werk te ontdekken. Van de zorg, bouw, schoonmaak en horeca. Het is de ideale kans om erachter te komen wat voor werk het beste bij jou past. We beloven dat het een te gekke dag wordt waarop je nieuwe mensen leert kennen. Wie weet is het de eerste stap naar een baan en jouw nieuwe toekomst! Wij zorgen voor vervoer, een lekkere lunch en een leuke afsluiting van de dag.De dag wordt georganiseerd door KOM'MIT, Vidar & ZOwonen samen met lokale en regionale werkgevers.Ben jij er bij?Dinsdag 20 juni 20239:00 tot 16:00 uurStart bij De Zuidkamer (Zuidhof 26, Geleen)Meld je aan via: www.vidar.nl/on-tour. 

Lees verder
Titselaar Odasingel zowonen
Nieuws 22 mei 2024

Al 85 jaar bewoner van ZOwonen!

Piet Titselaar (85 jaar) woont al zijn hele leven in woningen van ZOwonen. Dit is ZO uniek dat we hier meer van wilden weten. We zochten Piet op in zijn nieuwe woning aan de Odasingel. Sinds wanneer woont u hier? En waarom bent u verhuisd?“Ik ben echt net verhuisd. Hiervoor woonde ik, sinds mijn geboorte, aan de Leliestraat. Helaas woont mijn vrouw Ans niet meer bij me, zij zit in een verzorgingstehuis in de buurt. Gelukkig kwam deze woning vrij zodat ik snel bij haar ben. Ik ga dan ook zoveel mogelijk langs. En soms komt ze hier op bezoek.”Vertel eens over uw oude woning“Mijn ouders woonden aan de Leliestraat toen ik 85 jaar geleden geboren werd. Een paar jaar later kreeg ik nog een zusje. Ondanks dat het niet groot was en we bijvoorbeeld geen badkamer hadden, vonden we het een heerlijk huis. We speelden vaak buiten met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Ik had als een van de enigen een leren bal, dus na school kwamen ze naar me toe met de vraag: “Pietje, kom je voetballen?” Hoe heeft u uw vrouw leren kennen?“Een tante van haar woonde bij mij in de straat. We kenden elkaar al toen we 10 of 11 jaar waren. Haar nichtjes uit ‘Holland’ kwamen wel eens op bezoek. Eentje daarvan was Ans, een geadopteerd Indisch meisje. Ik vond haar vroeger al leuk. Toen ik in dienst zat heb ik haar een kaartje geschreven. Twee weken later was ze bij mij thuis. Ook ben ik op de brommer naar haar toe gereden in Harderwijk. Toen we een jaar of 20 waren zijn we getrouwd. Ik werkte in de bouw maar vond in het noorden geen werk. Uiteindelijk zijn we in het huis van mijn ouders gaan wonen.” Hoe was het om daar met een eigen gezin te wonen?“De woning was verouderd dus ik heb alles eruit gehaald en ben opnieuw begonnen. Het werd weer een fijne plek. Wij kregen drie jongens en een meisje die eigenlijk dezelfde herinneringen hebben als ik vanuit vroeger. Ik was metselaar en in mijn vrije tijd actief in het verenigingsleven. Van voetbalclubs tot schaakverenigingen. Ik was fanatiek en draaide mee op hoog niveau. Dat is niet altijd dankbaar werk, maar ik heb het met plezier gedaan. Mijn vrouw werkte in een groentewinkel en later in een tricotagefabriek. We woonden er met veel plezier.Veel kinderen willen terugkeren naar de wijk. Er wordt snel een negatieve stempel op een wijk geplakt als er paar dingen gebeuren, dat vind ik onterecht.”Welke buurtbewoner is u bijgebleven uit de oude wijk?“We hadden een goede buurman. Vroeger hadden we niet zo’n goede relatie, maar later wel. Ik ben eigenwijs. Wij hadden een berkenboom, die wilde hij weghebben. Een tijdje later zag ik de boom zwabberen. Uiteindelijk heeft hij hem met zijn zwager omgezaagd en alle rotzooi weggebracht. Dat was eigenlijk ideaal. Toen zijn vrouw is gestorven heb ik hem een beetje opgevangen. We hebben nu niet meer veel contact maar hij woont er nog steeds, met zijn hondje. Het was altijd fijn om een praatje te maken.”Hoe vindt u uw nieuwe woning?“Ik vind het fijn dat ik dichtbij mijn vrouw ben, daar kan ik te voet naartoe. Verder is het een mooie ruime woning. Maar ik moet nog wennen aan de buurt en ik ken mijn buren nog niet goed. Iedereen is wat meer op zichzelf. Gelukkig krijg ik veel aanloop van mijn kinderen en kleinkinderen.” 

Lees verder
Start Bouw SAMZO 36
Nieuws 22 april 2024

We zijn begonnen!

Toekomstige bewoners Mayke, Maud en Saar glunderen. Wij delen hun gevoel. Zij krijgen de mogelijkheid om, net als leeftijdsgenoten, het nest te verlaten. Na een lange, uitdagende voorbereidingsfase is de bouw gestart van 46 woningen in Vrangendael voor mensen met en zonder zorgbehoefte; SAM&ZO is een feit. Het idee is ontstaan bij de ouders van deze dames. En nu wordt hun droom werkelijkheid. Na een lange voorbereidingstijd, is het fundament letterlijk en figuurlijk gelegd. We kunnen eindelijk aan de wijk laten zien dat iederéén talenten heeft en bijdraagt aan de maatschappij. Dat de buren uit de wijk dat omarmen. Dat daardoor de zorgkosten zullen dalen. Onze lange adem heeft effect gehad.Dit was nooit gelukt zonder onze eigenzinnige collega's, zoals Janneke, die zich hier hard voor hebben gemaakt. En natuurlijk de samenwerkingspartners Daelzicht en Stichting Radar.Iedereen verdient een thuis, dus maken we ook het verschil voor deze jongeren. Dat is nodig, nu meer dan ooit. En daar zijn we trots op. Kijk voor meer informatie over dit project op: Sam&ZO (samenzo-wonen.nl).

Lees verder
Gyselaar hout zowonen
Nieuws 28 november 2023

Houd moed & hout moet!

Hoe één gebouw een oplossing creëert voor het krimpende zorgbudget, een tegenbeweging start tegen toenemende eenzaamheid en tegelijkertijd ambassadeur is voor duurzame houtbouw. Dit is het veelzijdige verhaal van De Gyselaar.We hebben in Nederland te maken met een krimpend zorgbudget. De huidige manier van zorg wordt in de nabije toekomst onbetaalbaar. Daarnaast is er al jaren een beweging van sterke individualisering gaande, resulterend in toenemende eenzaamheid in alle lagen van de bevolking. Dit, in combinatie met de wetenschap dat we maar één planeet hebben, is de gedachte van waaruit De Gyselaar is ontstaan.In alle opzichten een bijzonder project: ons eerste gemengd wonen project en de eerste keer houtconstructiebouw.Aan het woord: Janneke Wolfs, conceptontwikkelaar bij ZOwonen met een sterke focus op de woonzorgvisie, Alex Korsten, projectregisseur vastgoedontwikkeling bij ZOwonen en Eric van Breugel, projectmanager bij Heijmans Woningbouw.Vertel eens over het proces van totstandkoming van De Gyselaar?Janneke: Dit project is echt bottom-up ontstaan. In 2019 hebben we onze koers herijkt. Daarin hebben we heel duidelijk gesteld: een huis maakt nog geen thuis. Dat zijn de bewoners. Als je kijkt naar het woonzorgvraagstuk van ZOwonen, dan signaleren we naast zorgkrapte en afnemende zorgkwaliteit een ander probleem: er is al jaren een trend van toenemende individualisering. We kijken niet meer naar elkaar om.De combinatie van een krimpend zorgbudget en toenemende individualisering is een groot probleem. Het is vijf voor twaalf. Gemeentes, zorgaanbieders en corporaties zien dit ook. De hamvraag die we ons stellen binnen de zorgvisie van ZOwonen is: hoe kunnen we nu de zorg ontlasten en tegelijkertijd eenzaamheid tegengaan?Gemengd wonen kan hier een oplossing zijn. Als je diverse doelgroepen samenbrengt, creëer je gemeenschappen waar mensen iets kunnen betekenen voor elkaar, zich van waarde voelen en het veilige gevoel hebben op hun omgeving terug te kunnen vallen als dat nodig is. Dit levert hele concrete projecten op. De Gyselaar is daar een van.Alex: Er stond op de plek van De Gyselaar een gedateerd gebouw met 33 verouderde aanleunwoningen dat we gesloopt hebben. Op dezelfde plek bouwen we nu de nieuwe Gyselaar: 48 appartementen in de sociale huursector, voor mensen die naar elkaar omkijken. Vanuit vastgoedontwikkeling vinden we het ook belangrijk om toekomstbestendig en dus duurzaam te bouwen, vandaar de bewuste keuze voor houtbouw.Eric: Buiten Nederland is houtbouw vrij gangbaar, maar binnen Nederland nog niet, zeker als het gaat om grotere gebouwen. Houtconstructiebouw, vier lagen hoog, zoals De Gyselaar, is voor de corporatiewereld hier in het Zuiden echt nieuw.Janneke: Het is bovendien een perfecte kansrijke locatie. Direct naast een zorgaanbieder en gesitueerd in een dorpskern. De bestaande dorpelingen vinden het omgaan met elkaar nog wat vanzelfsprekender. Als het ergens kans van slagen heeft, is het hier in Amstenrade.Alex: Het voortraject was vrij intensief, maar door heel goed in overleg te gaan met de omgeving, de gemeente en alle betrokkenen hebben we dit - best wel ambitieuze - plan zonder noemenswaardige bezwaren geaccordeerd gekregen.Het is de eerste keer dat jullie werken met houtconstructiebouw. Verloopt dat anders dan traditionele bouw?Alex: Zeker. Voor ons was de uitdaging niet alleen het bouwconcept, maar ook om partijen te vinden die ervaring hebben - of willen opbouwen - met houtbouw. Sowieso was Heijmans als vaste ketenpartner ons eerste aanspreekpunt, maar vervolgens moesten we er partijen bij zoeken die dit ook aandurfden. Van houtleverancier, constructeur en bouwfysicus tot architect.Daarnaast is het ook voor het eerst dat we een project hebben gedaan dat vooraf volledig ‘BIM’ is uitgewerkt. BIM staat voor Bouw Informatie Management en is een model waarin alle betrokken partijen virtueel in 3D aan een gebouw kunnen werken. Hierdoor is het model altijd up-to-date en de kans op fouten relatief laag. Dit resulteert in efficiënter werken, wat een gunstig effect heeft op de kosten, de duurzaamheid en de veiligheid op de werkplaats. In de voorbereidende fase gaat wel meer tijd zitten. Alles moet vooraf in detail uitgedacht worden, niet in de laatste plaats omdat er met houtbouw veel zichtwerk is. Je kunt in de eindfase eigenlijk geen wijzigingen meer aanbrengen zonder dat dat zichtbaar sporen nalaat. Dit vraagt dus ook om gedurende de gehele bouw netjes te werken. Dus niet even snel een berekeningetje met potlood op de muur.Eric: Normaal gesproken bouwen we in lagen, nu bouwen we in fases en met prefab elementen. De voorbereiding moet dan veel eerder klaar zijn, want de onderdelen worden vooraf in de houtfabriek in Oostenrijk geproduceerd. Dat levert wel wat druk op. De daadwerkelijke bouwperiode op de bouwplaats is met deze bouwmethode aanzienlijk korter dan in de traditionele bouw. Het scheelt zeker 3 tot 4 maanden. Dat is voor omwonenden erg prettig.Omdat de houten onderdelen kant-en-klaar op de bouwplaats aankomen en alleen aan elkaar geschroefd hoeven te worden, is er veel minder geluidsoverlast. In de traditionele bouw heb je te maken met lawaai van beton storten en dergelijke. Dat elementen geprefabriceerd worden aangeleverd, draagt bovendien op een positieve manier bij aan de stikstofcrisis, want er is veel minder transport nodig en de te vervoeren materialen zijn lichter.Hoe zit het eigenlijk met kosten ten opzichte van traditionele bouw?Alex: Eerlijk is eerlijk, op dit moment is houtbouw gemiddeld nog 16% duurder dan traditionele bouw. Dan komt het aan op slim keuzes maken. Kosten mogen geen reden zijn om duurzaamheid van je agenda te schrappen, want je moet ook kijken naar de toekomst. Hout is eigenlijk een ‘eeuwig’ product omdat het hernieuwbaar en herbruikbaar is. En met de subsidies die er tegenover staan kom je qua kosten aardig in de richting van traditionele bouw.Eric: Corporaties die investeren in milieuvriendelijke bouwmaterialen, of die circulair bouwen of renoveren, komen in aanmerking voor de MIA-regeling (Milieu Investerings Aftrek). Je moet aan hoge eisen voldoen op het gebied van materiaalgebruik. De kernwoorden hierbij zijn hernieuwbaar, herbruikbaar en losmaakbaar. We hebben bij De Gyselaar gefocust op slim gebruik van materialen zodat deze hun waarde en kwaliteiten behouden.Merkt de bewoner verschil tussen wonen in hout of wonen in een traditionele woning van baksteen en beton?Alex: Hout is van nature vochtregulerend en beschikt over zeer goede isolerende eigenschappen. De luchtvochtigheid blijft daarbij op een constanter niveau. Voor de bewoner betekent dit een gezonder en prettiger binnenklimaat, maar ook een lager energieverbruik.Vertel eens wat meer over het gemengd wonen concept?Janneke: We kijken niet meer alleen naar wonen, we kijken nu vooral naar: wat hebben mensen nodig om hier gelukkig te blijven leven? Het gaat om welbevinden en levensloopbestendigheid. Dat kan je doen door verschillende woningen in dezelfde omgeving te bouwen, of door mensen met diverse achtergronden bij elkaar te laten wonen. We stappen dus af van het zogenoemde ‘sectoraal bouwen’, waarbij we 100% dezelfde doelgroepen bij elkaar plaatsen.Bij De Gyselaar zetten we in op een verdeling van 70% 65-plussers, al dan niet met een zorgvraag, en 30% bewoners van boven de 23. Door mini-community's te creëren vermindert de doorstroom naar verpleeghuizen, want mensen willen daar zijn waar hun jarenlange netwerk tot een gelukkig bestaan heeft geleid. Ook zijn ze gelukkiger, want in de kern zijn we toch liever niet alleen.Denk je dat wat jullie voor ogen hebben met De Gyselaar echt gaat werken in de praktijk?Janneke: Absoluut. De Gyselaar creëert op allerlei manieren nieuwe kansen. Zo zou je kunnen zeggen tegen een zorgaanbieder: ‘ik snap jouw probleem van tijd- en geldgebrek. Weet je wat, kom dan minder frequent, maar behandel in een keer meerdere bewoners in onze ontmoetingsruimte’. Dit zijn echt oplossingen voor de toekomst.Onlangs hadden we de eerste brainstormsessie met 30 geïnteresseerden. Wat daar gebeurde was echt magie. De verbroedering ontstond al terwijl het gebouw nog niet eens staat. Het was prachtig om te zien dat iedereen die aan tafel zat, echt aansloot bij de intentie die wij hebben. Er wordt nog wel eens gedacht dat jongeren niets willen doen voor hun medemens, maar niets is minder waar. Ze zeiden bijvoorbeeld: ‘ik kan best een buur even helpen met steunkousen aandoen, dat is een kleine moeite. Voor mij is het ook fijn dat ik een invulling van mijn avond heb als ik alleen thuiskom.’ Op haar beurt sprak een 65-plusser: ‘ik sta nog midden in de maatschappij, maar ga binnenkort met pensioen. Mijn partner is onlangs overleden en ik vind het vooruitzicht op alleen thuis zijn vreselijk. Het idee om te wonen in een gebouw waar iedereen naar elkaar omkijkt, is troostend.’Tegelijkertijd geeft hoe groot het animo hiervoor is ook aan hoe groot de eenzaamheid is. Daar word je ook verdrietig van.Wat drijft je?Janneke: Dat zal deels mijn zorghart zijn, maar ook dat ik me vaak realiseer dat wij als werkende mensen mooie kansen hebben die we gewoon mogen pakken, waaronder het zelf bepalen waar we willen wonen. Je afhankelijkheid wordt groter als je ouder wordt en wij hebben de invloed om ouderen zich minder afhankelijk te laten voelen. Steeds weer probeer ik door die menselijke bril te kijken. Ondanks dat ik en mijn collega’s uit een systeemwereld komen, proberen we samen een verschil te maken op menselijk vlak. Door in gesprek te gaan. Want wie zijn wij om te bepalen waar iemand zich gelukkig voelt?Waar zijn jullie trots op?Eric: Dat wij deze stap durven zetten met ZOwonen en als Heijmans niet weglopen voor deze uitdaging. Omdat we vinden dat het anders moet en kan. Voor ons is dit ook het eerste houtbouwproject in hoogbouwvorm. We zijn trots om deze duurzame weg in te slaan. Houtbouw is in Nederland nog in het beginstadium, maar ontwikkelingen gaan razendsnel. We verwachten dat deze trend zich voortzet, daarom hebben we inmiddels onze eigen houtskeletbouwfabriek. We zijn trots om mede-ambassadeur te zijn voor houtbouw in Nederland.Alex: De Gyselaar is voor alle betrokken partijen nieuw en uitdagend. Ondanks dat niemand directe ervaring heeft met deze specifieke vorm van bouwen, heeft iedereen zich unaniem geconformeerd aan het uiteindelijke doel. Iedereen zet zich voor meer dan 100% in. Daar ben ik trots op. Het is een leerzaam proces en een waardevolle investering in de toekomst. Alle geleerde lessen kunnen we bij een volgend project weer inzetten.Janneke: Als ik nu terugkijk over de periode dat ik werk bij ZOwonen, zie ik dat waar het in het begin vooral nog mooie ambities waren, we nu ook echt overgaan tot daden. Het visitatierapport afgelopen jaar laat zien hoeveel mooie maatschappelijke projecten we daadwerkelijk hebben opgeleverd. Samen met onze partners blijven we zoeken naar oplossingen, waarbij we de nadruk leggen op doen. Dat laatste, daar ben ik trots op. Je weet dat je als corporatie goed bezig bent als je gevraagd wordt om te komen vertellen over wat je doet. 

Lees verder
Pexels fauxels 3184465
Nieuws 14 november 2023

(Baan)kansen moet je creëren

De succesformule Kom’mit On Tour wordt vervolgd met een nieuwe editie op donderdag 7 december. Deelnemers gaan op pad langs bedrijven in de regio. Het ultieme doel is om ze aan een passende baan te helpen. Kom’mit, Vidar en ZOwonen organiseren dit initiatief.Proeven aan werkDe dag staat in het teken van een eerste – laagdrempelige – kennismaking tussen werkzoekende deelnemers en werkgevers in de Westelijke Mijnstreek. Deelnemers worden met een bus meegenomen langs werkgevers uit diverse sectoren zoals schoonmaak, zorg, horeca en bouw. Hier ervaren ze aan den lijve hoe het is om hier te werken.SuccesverhaalSwen Wintjens is een van de oud-deelnemers. Hij wilde altijd al in de horeca werken en dat is dankzij Kom’mit On Tour gelukt. Swen: “Ik hou wel van een uitdaging dus ik heb me gelijk aangemeld. We gingen bij allerlei bedrijven langs, waaronder het Merici Hotel, waar Martin vertelde over zichzelf en zijn bedrijf. Hij vroeg aan mij wat ik wilde, dat is zoveel mogelijk mensen helpen. Dat mag ik nu doen en daar ben ik hem heel dankbaar voor.”Samen kansen creërenKom’mit On Tour is een initiatief dat een aantal keer per jaar georganiseerd wordt door Kom’mit, Vidar en ZOwonen. Samen met werkgevers die inclusief ondernemen belangrijk vinden. Een samenwerking om mensen op weg te helpen naar werk. Eerdere edities hebben al succesvolle matches opgeleverd.Mee on tour?Wil je mee on tour? Deelname is gratis. Aanmelden kan via: www.vidar.nl/on-tour.

Lees verder
Maria Z Owonen Interview
Nieuws 26 oktober 2023

Iedereen kan energie besparen

We hebben de prijzen voor energie de afgelopen jaren flink zien stijgen. Gelukkig komt daar verandering in. Evengoed moeten we energie besparen. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee. Bewoonster Maria heeft er haar hobby van gemaakt. Ze wil anderen helpen met handige tips.Hoe het begonMaria wandelt regelmatig door haar wijk. Een tijd geleden viel haar op dat in veel woningen licht brandde, terwijl er niemand thuis was. Dat vond ze enorm zonde. Ze was vastbesloten om hier zelf beter op te gaan letten en anderen te helpen om energie te besparen. Maria: “Veel mensen denken dat ze goed bezig zijn, omdat ze niet beter weten.”VeranderingenEr zijn veel verschillende manieren om minder energie te verbruiken. “Als je de lampen en radiatoren uitzet als niemand thuis is, scheelt dat flink in kosten. Ikzelf zet alleen nog de verwarming aan als mensen op bezoek komen. Voor de rest draag ik in de winter vaak fleece kleding. Die kun je in de zomermaanden met flinke korting kopen in de sale. Bovendien douche ik niet elke dag, dat is ook veel beter voor de huid’’, aldus Maria.Meer tipsZo zijn er nog veel meer tips waar mensen niet direct aan denken. Maria: “Ik kook op inductie, zoveel mogelijk eenpansgerechten. Ook draai ik nooit een halve (afwas)machine en trek ik alle stekkers uit als ik apparaten niet gebruik. Daarnaast doe ik bijna alles met de fiets, wandel ik veel en brand ik vaak theelichtjes voor licht en warmte. Natuurlijk kun je ook met radiatorfolie en tochtstrips aan de slag. Er zijn genoeg mogelijkheden.”BesparingMaria bespaart nu gemiddeld € 90,- per maand op haar energierekening. Van dat geld heeft ze vorig jaar een iPad gekocht waar ze vaak tv op kijkt. Maria: “Tv kijken via de Ipad levert een flinke besparing op. Bovendien heb ik veel voordeel van de zonnepanelen op mijn woning. Dat is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar. Maar ook met kleinere aanpassingen kun je op lange termijn een groot verschil maken.”

Lees verder
26 Ruysdealstraat 3 25 augustus 2023
Nieuws 27 september 2023

Steeds meer energiezuinige woningen

We doen hard ons best om zoveel mogelijk woningen energiezuinig te maken. Soms moeten we dit nog even uitstellen, of komen er nieuwe woningen voor in de plaats. Samen met Heijmans renoveerden we 85 eengezinswoningen in Sittard. Verduurzaming is daar een belangrijk onderdeel van. Zodat de bewoners weer comfortabel kunnen wonen, nu en in de toekomst. Maar wat merkt een bewoner daar nu van? We vroegen een korte reactie van een bewoonster.Wil je je even voorstellen?“Mijn naam is Manoesjka Haroetjunjan. Ik kom oorspronkelijk uit Armenië maar woon al 18 jaar in deze woning in Broeksittard. Ik ben redelijk tevreden over de wijk.”Wat is er in je woning allemaal opgeknapt?“Poeh, een heleboel. Het dak van de woning is compleet vervangen door een isolerend dak met nieuwe pannen. Vervolgens is isolerend glas in de ramen geplaatst met ventilatieroosters. Tot slot is de spouw geïsoleerd en heb ik nu zonnepanelen. Echt veel verbeteringen, het lijkt bijna een nieuw huis.Gelukkig kreeg ik vooraf goede informatie. Hiervoor kwam iemand van ZOwonen samen met iemand van Heijmans bij me thuis om precies uit te leggen wat er ging gebeuren. Zo wist ik waar ik aan toe was en bij wie ik terecht kon met vragen.”Hoe is de renovatie verlopen?“Soms was het lastig om uitvoerders te spreken en iets te plannen. Ondanks dat verliep het allemaal zoals gepland. En hebben ze alles gedaan zoals ze dat aan de voorkant hebben afgesproken.Merk je veel verschil na de renovatie?“Ik was eigenlijk meteen gewend aan de veranderingen. De temperatuur in huis is aangenamer en stabieler. Dat heeft vast met de ramen en isolatie te maken. Aan het einde van het jaar weet ik pas of de zonnepanelen iets hebben opgeleverd, dan krijg ik de afrekening. Ik hoop natuurlijk dat dit een groot verschil maakt.”Wij willen het goede doen voor onze bewoners. Wat leggen de focus op betaalbare en comfortabele woningen. Daarbij kijken we verder dan alleen de huurprijs, maar ook naar energie(lasten). Benieuwd naar onze doelen en aanpak? Bekijk hier de duurzaamheidsvisie.

Lees verder
33 Roel Z Owonen 17 september 2023
Nieuws 19 september 2023

Een betrokken bewoner maakt het verschil

Roel (29) is vader van 2 kinderen van 2 en 8 jaar. Hij woont met zijn gezin in Lindenheuvel, de wijk waar hij zelf ook is opgegroeid. Het viel hem op dat de kinderen in de buurt weinig buiten zijn en lastig met elkaar in contact komen. Daar wil hij verandering in brengen.Roel: "Lang niet alle kinderen in de buurt kennen elkaar. Ik wilde iets bedenken om ze samen te brengen. Van deze doelgroep krijg ik veel voldoening."Samen met onze buurtbouwers maakte hij een plan voor verschillende activiteiten. Met instemming van de gemeente vond onlangs de eerste mijlpaal plaats. In een speeltuin en op een veld in de buurt konden kinderen ouderwetse spellen spelen, stuiteren op het springkussen, een suikerspin draaien en nog veel meer. Natuurlijk was er ook muziek en een drankje voorzien. Ouders en kinderen van alle leeftijden waren welkom. Het was een succes. De kleintjes waren enthousiast en ouders hebben hun feedback gedeeld. Daar kan Roel mee aan de slag. Hij is nu al bezig met de volgende activiteiten, met inbreng van de buurt.Roel: "Er komen nog veel meer leuke ideeën aan, zoals een Sint Maartenstocht en volgend jaar misschien een bruutfeest."We steunen betrokken bewoners zoals Roel graag bij het organiseren van activiteiten in de buurt. Samen maken we het verschil.

Lees verder
Main canvas 64db42db5954124cce222725
Nieuws 12 september 2023

Spullen krijgen tweede kans in Stadbroek

Op zaterdag 23 september is het weer Burendag. Een dag waarop buurtbewoners iets goeds doen voor de buurt en voor elkaar. ZOwonen organiseert in dit kader, samen met bewoners, een snuffelroute in Stadbroek. Hier kunnen bewoners hun oude, nog bruikbare spullen een tweede kans geven.Snuffelroute StadbroekDe snuffelroute wordt georganiseerd op zaterdag 23 september van 11:00 tot 16:00 uur. Bewoners uit diverse straten in Stadbroek doen er aan mee. Zij verkopen hun spullen aan huis, zoals kleding, boeken, speelgoed, elektronica en meubels. De route is herkenbaar aan de versierde woningen, die meedoen.ZO samen opruimenDankzij de snuffelroute kunnen bewoners hun spullen opruimen en een tweede kans geven. “Zo houden we samen met de bewoners de buurt schoon en opgeruimd. Bewoners kunnen daar wel een helpende hand bij gebruiken. Zeker omdat een deel van de bewoners over een paar jaar moet verhuizen”, vertelt Robin Meij (buurtbouwer ZOwonen). In 2026 worden namelijk woningen van ZOwonen aan de Hemelsley, Vrangendael en P.P. Rubensstraat in Sittard gesloopt en vervangen door nieuwbouw.Zelf spullen verkopenWoon je in Stadbroek en wil je ook spullen verkopen? Stuur dan uiterlijk woensdag 20 september een mail naar buurtbouwer Robin via: [email protected].

Lees verder
11
Nieuws 17 augustus 2023

Bewonerskrachten in Vrangedael van start

In Vrangendael zijn een aantal enthousiaste bewoners gestart als Bewonerskracht. Vrijwilligers met hart voor hun buurt. Ze houden een oogje in het zeil en melden onveilige situaties aan ZOwonen. Samen met ZOwonen en andere bewoners zetten zij zich in om van Vrangendael een nog schonere en prettigere wijk te maken.Werken aan prettig wonenSamen met Strategische WijkAanpak heeft ZOwonen gezocht naar buurtbewoners in Vrangendael die zich extra willen inzetten voor hun buurt. Na instructie en training zijn ze nu klaar om aan de slag te gaan als Bewonerskracht. Ze gaan de wijk in en gaan in gesprek met buurtgenoten. Ze doen meldingen als ze onveilige situaties tegenkomen. Bewonerskrachten zijn de oren en ogen van de wijk. De wijkbeheerder is een belangrijke bondgenoot voor de Bewonerskrachten om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Zo werken zij, samen met hun medebewoners, aan een buurt waar het prettig wonen is.Actief in de wijkNa de aftrap gingen de Bewonerskrachten Diana en Taha, samen met wijkbeheerder Jos en Vincent van Strategische WijkAanpak, de eerste loopronde maken door Vrangendael. Vanaf vrijdag 18 augustus lopen de Bewonerskrachten twee keer per week rond door Vrangendael. Zij gaan de komende maanden met bewoners in gesprek en de buurt verder verkennen.Ook Bewonerskracht worden?Meer Bewonerskrachten zijn van harte welkom in Vrangendael. Wil je meer weten of ook Bewonerskracht worden? Neem contact op met Strategische WijkAanpak via 06-34 96 82 35. Of stuur een mail naar Vincent Wolff via [email protected].

Lees verder
Groen dak zowonen heijmans verkoelen
Nieuws 22 juli 2023

Na groene gevels, nu ook groene daken

Aan de Vermeerstraat in Sittard vallen 2 huizen extra op. De dakpannen van de woningen en de berging zijn namelijk vervangen door groen. Het gaat om woningen die recent gerenoveerd en verduurzaamd zijn. We monitoren de komende tijd de effecten en ervaringen van de bewoners.PilotVanuit ketensamenwerking, continue verbeteren en experimenteren zagen we een kans om bij een gepland renovatietraject met 95 woningen, groendaken uit te proberen. Een mooie uitdaging vanwege de hellende daken. Waterdichtheid en de aanleg van een irrigatiesysteem spelen een belangrijke rol. Daarnaast willen wij onze woningen betaalbaar houden voor bewoners en hechten we belang aan klimaatadaptie. Geïntegreerde zonnepanelen waren een harde eis. Het was een intensief traject met nauwe samenwerking tussen ZOwonen, Heijmans en Verkoelen dakspecialisten.Tom Wolters (Ontwerpmanager Renovatie Onderhoud - Heijmans): “Alex Korsten, Regisseur Vastgoedontwikkeling bij ZOwonen, en ik waren tegelijk met hetzelfde idee bezig. We besloten om 2 groene, hellende daken aan de Vermeerstraat te realiseren. We betrokken de dakspecialisten van Verkoelen erbij om de randvoorwaarden te bepalen. Zij haakten op hun beurt weer 2 passende partijen aan voor het groen. Hellende groene daken komen nog niet zo vaak voor, maar we zijn de uitdaging aangegaan. Wij pretenderen immers makers van een gezonde leefomgeving te zijn.”UitvoeringBij de aanleg van groen op een schuin dak moet je met een aantal zaken rekening houden. Jimmy Nijssen (Werkvoorbereider BU bij Verkoelen): “We realiseren vaker groendaken op platte daken. Op hellende daken komt minder voor. We hebben het proces goed voorbereid met ZOwonen, Heijmans en de groenvoorzieners. We hebben gekeken welk systeem we het beste toe konden passen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor twee verschillende varianten. Bij beide is een irrigatiesysteem toegepast. Ik ben zelf bij het ontwerp, de calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering geweest. Een erg leuke en leerzame ervaring! Natuurlijk loop je ook altijd tegen onvoorziene zaken aan. We willen beide werkwijzen vaker gaan toepassen op hellende daken.”Meer vergroeningDe samenwerkende partijen zoeken naar manieren om meer groen te verwerken in de leefomgeving. De groene daken zijn daar een mooi voorbeeld van. Alex: “Groen heeft een positief effect op mensen. We hebben ooit onderzoek gedaan naar ‘sociaal groen’, samen met andere partijen, waaronder Heijmans. Door onze krachten te bundelen proberen we steeds meer van de grond te krijgen, van binnentuinen tot groene daken.”OpbrengstHet is nog even afwachten wat de pilot precies gaat opleveren. “We moeten ons realiseren dat twee groene daken nog niet het grote verschil maken. Het is een experiment. We moeten kleinschalig beginnen en gaandeweg leren. Tot nu toe zijn de reacties positief. Een dak wordt niet alleen mooier, maar biedt ook vele voordelen voor de omgeving. Denk aan het verminderen van hittestress, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast. Ook geven ze de lokale biodiversiteit een boost.”, aldus Alex.ToekomstHoewel er veel positieve geluiden klinken, worden nog niet veel hellende groene daken aangelegd. Tom: “De insteek is om dit structureel te gaan invoeren, in plaats van pannen. Nu is onze procedure: dak eraf, isoleren, nieuwe dakpannen erop. De nieuwe standaard zou een groen dak moeten zijn, met als alternatief de pannen. Dit zal waarschijnlijk nog even duren. Investeerders zien nu vooral wat het kost in plaats van wat het oplevert voor bewoners. Als corporatie krijg je niet altijd subsidie van de gemeente voor dergelijke projecten. Wellicht moeten meerdere organisaties zich samenpakken. Wij hebben gesprekken lopen met leveranciers om te kijken of we meer volume en minder kosten kunnen creëren.”Alex: “Voor nu zijn we heel benieuwd naar de ervaringen van de bewoners in onze pilot. Wordt vervolgd.”

Lees verder
Mockus bewoner 9096
Nieuws 23 juni 2023

Verhuur woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties

Recent heeft het programma Nieuwsuur op NPO2 aandacht besteed aan het bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Na grondig onderzoek van diverse casussen, zijn er aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van (een schijn van) belangenverstrengeling of van twijfelachtig verhuurderschap.Het spreekt voor zich dat bij ZOwonen integriteit hoog in het vaandel staat. Wij begrijpen dan ook de aandacht die wordt gevraagd voor dit onderwerp. We maken kenbaar dat zowel de bestuurder als de leden van de Raad van Commissarissen van ZOwonen, buiten hun eigen privéwoning, geen woningen bezitten die bestemd zijn voor de verhuur.Als woningcorporatie vinden wij het van groot belang om heldere en transparante afspraken te maken over de rol en verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen met betrekking tot private activiteiten in de woningverhuur. Zo voorkomen we onduidelijkheden en (de schijn van) belangenverstrengeling.

Lees verder
Christianne Zuidkamer Geleen Z Owonen
Nieuws 20 juni 2023

De Zuidkamer: veel meer dan een ontmoetingsplek

De Zuidkamer: de huiskamer van de wijk in winkelcentrum Zuidhof. Een plek waar bewoners uit de buurt terecht kunnen met allerlei vragen, voor activiteiten en een praatje. Christianne Schols, ‘Chris’ voor bekenden, werkt als gastvrouw bij de Zuidkamer. Ze vertelt er ons meer over.Hoe het begonChristianne woont zelf al jaren in Geleen-Zuid in een woning van ZOwonen. Ze werkte vroeger in de zorg, maar raakte haar baan kwijt en werd erg ziek. Haar zorghart bleef ondanks alles kloppen. Ze ging op zoek naar een nieuwe kans en die kwam: als gastvrouw bij de Zuidkamer. Ze moest in het begin even wennen, maar heeft nu helemaal haar draai gevonden. Christianne is er voor iedereen. Ze staat voor hen klaar bij de Zuidkamer, regelt een kop koffie en biedt een luisterend oor. Bewoners met vragen verwijst ze door naar de partners in de Zuidkamer, zoals ZOwonen of PIW. “Ik leer hier er zelf ook van en vind het mooi dat ik iets voor anderen kan betekenen. Ik weet hoe het is om in een lastige situatie te zitten. Alle beetjes helpen”. Bewoners zijn haar dankbaar. Ze is de supermama van de Zuidkamer.Verschillende clubjesChristianne doet echter meer voor de buurtbewoners dan alleen kopjes koffie schenken. Ze neemt de hele coördinatie van de Zuidkamer op zich: “Toen ik net was gestart heb ik met alle partners gesproken. Ze vertelden mij over alle mooie activiteiten in de wijk, maar ik zag weinig bewoners verschijnen. Dat moest anders. Ik ging voor de deur staan en sprak alle mensen aan. Dat zorgde voor diepe gesprekken over eenzaamheid, onbegrip en armoede. Ik wilde iets voor hen betekenen en startte een koffieclub.” De koffieclub bestaat inmiddels uit een tiental vaste leden die steeds mensen meenemen. Ook zijn er nieuwe groepjes ontstaan, zoals een ontbijtclub waar mensen elkaar helpen met klusjes, een breiclub en een scootmobielclub.De buurtbewonersIn Geleen-Zuid wonen mensen met veel verschillende achtergronden. Er zijn veel vooroordelen en mensen spreken zich niet altijd uit. “Achter de voordeuren wordt alles besproken, maar één op één durven mensen dat vaak niet. Dat zorgt voor onbegrip en lastige situaties. Ik vind dat iedereen een kans verdient, zonder oordeel. Maar ze moeten zelf actie ondernemen om iets te veranderen. Zo nam ik een twijfelende non mee naar de Moskee, ging een ex-gedetineerde het gesprek met me aan en ga ik een creatieve vluchteling aan De Werkhal koppelen. We zijn allemaal mensen die elkaar kunnen helpen”.

Lees verder
Statushouders Schinnen interview
Nieuws 12 juni 2023

Van opvanglocatie naar nieuw thuis

Verhuurmakelaar Angélique (ZOwonen) stapte met een brok in haar keel en een grote glimlach op haar gezicht in de auto na een sleuteloverdracht in Schinnen. De nieuwe bewoners hebben na een lang verblijf in opvanglocaties eindelijk een thuis gevonden, waar ze een nieuwe start kunnen maken. Wij spraken hen samen met hun maatschappelijk werker en een buurtbewoner in de nieuwe woning.Weg van thuisWe worden hartelijk ontvangen door Joseph Jerro (65) en Sabah Jerro-Aldaaboul (63). Sabah zorgt gelijk voor koffie en Joseph leidt ons rond. We gaan in de woonkamer zitten. Joseph vertelt dat ze hiervoor 1,5 jaar in tijdelijke opvanglocaties in de buurt hebben gewoond. Hun zoon woont in Sittard en helpt hen waar hij kan. Ze hebben ook een dochter met 2 kindjes, en een derde onderweg. Ze kunnen hen voorlopig niet zien. Zij wonen nog in Aleppo; het gevaarlijke oorlogsgebied in Syrië dat Joseph en Sabah zijn ontvlucht. De vrolijke stemming slaat even om als we het over hun dochter hebben. Het verdriet is van hun gezicht af te lezen. We nemen even pauze.Dankbare ondersteuningJoseph en Sabah hebben veel steun aan maatschappelijk werker Sabine (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk). Ze hebben een warme band opgebouwd. Sabine helpt hen met het regelen van basisvoorzieningen, zoals wonen en gezondheidszorg. Ook ondersteunt ze bij het leren kennen van de leefomgeving en begeleidt ze bij inburgering.Om alles voor elkaar te krijgen, is samenwerking nodig. Angélique heeft als verhuurmakelaar gezorgd dat dit echtpaar in aanmerking kwam voor deze woning. Hier is ook de gemeente Beekdaelen bij betrokken. Zo legt iedereen een stukje van de lastige ‘puzzel’. Joseph en Sabah zijn heel erg dankbaar, dat ze op deze plek een nieuw leven kunnen opbouwen.Toekomstplannen makenJoseph werkte in Syrië als fysiotherapeut. Hij zou het liefste soortgelijk werk in Nederland doen. Het koppel start eerst met een cursus Nederlands. Joseph spreekt en begrijpt al aardig wat, maar ze willen zich zelfstandig kunnen redden. Sabah voelt zich nog niet prettig om ver van huis te gaan. Ze wil uiteindelijk graag mensen ontmoeten en vrijwilligerswerk doen.Hulp van buurtbewoner en vertalerBuurtbewoner Samir, zelf ook afkomstig uit Syrië, helpt met vertalen. Hij begrijpt heel goed wat deze bewoners meemaken. Zelf heeft hij met zijn gezin van 3 kinderen 2 jaar in een vluchtelingenopvang gezeten. In de coronaperiode kwam er een woning voor hen vrij, ook in Schinnen. Hij vindt het moeilijk om contact te krijgen met de lokale inwoners. Om zijn Nederlands te oefenen helpt hij Sabine vrijwillig als tolk. Ook zijn vrouw helpt Sabine met vertalen, bijvoorbeeld bij gesprekken met alleenstaande vrouwen. Samir werkte in Syrië als landmeter. Hij heeft onlangs een baan aangeboden gekregen bij GEONIUS voor vergelijkbaar werk in Nederland.Samen uitdaging aangaanWe zijn trots dat we deze mensen samen met lokale partners een veilige woonomgeving kunnen bieden. Jerry Dijkstra (gemeente Beekdaelen): “De taakstelling om statushouders een woning te bieden is een wettelijke opdracht vanuit de rijksoverheid. De gemeente en woningvereniging moeten deze samen uitvoeren. ZOwonen is een uitstekend voorbeeld van een woningvereniging die ondanks de uitdagingen haar verantwoordelijkheid blijft nemen. De no-nonsens en praktische aanpak kenmerkt ZOwonen en maakt dat het een fijne en betrouwbare partner is.”Het is een grote uitdaging voor gemeenten en corporaties om vluchtelingen onderdak te geven. Maar nòg zwaarder is het voor de betrokkenen zelf. Zij hebben veel meegemaakt en blijven, ondanks alles, positief. We hebben veel bewondering voor de bewoners en blijven ons inzetten voor deze groep.

Lees verder
Z Owonen On tour Fortune Sittard
Nieuws 06 juni 2023

Ga je mee On Tour op 20 juni?

Wil je ook op eigen benen staan en een actieve rol in de samenleving? Ga mee on tour en ontdek de werkplek die bij jou past.Tijdens On Tour laten we je ervaren hoe het is om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Samen met anderen op pad in Sittard-Geleen om verschillende soorten werk te ontdekken. Van de zorg, bouw, schoonmaak en horeca. Het is de ideale kans om erachter te komen wat voor werk het beste bij jou past. We beloven dat het een te gekke dag wordt waarop je nieuwe mensen leert kennen. Wie weet is het de eerste stap naar een baan en jouw nieuwe toekomst! Wij zorgen voor vervoer, een lekkere lunch en een leuke afsluiting van de dag.We organiseren deze dag samen met Kom'mit, Vidar en lokale en regionale werkgevers.Ben jij er bij?Dinsdag 20 juni 20239:00 tot 16:00 uurStart bij De Zuidkamer (Zuidhof 26, Geleen)Aanmelden kan via deze link.Heb je vragen? Neem contact op met Richard van Eerden (ZOwonen) via 06 82072712 of met Yvonne Cootjans (Vidar) via 06 15236953.

Lees verder
Zowonen nash werner mural sittard
Nieuws 31 mei 2023

Eisenhowerflat Limbrichterveld canvas voor kleurrijk kunstwerk

“Nog een keer, samen met zijn goed bevriende grafitti artiesten een kunstwerk maken in eigen stad.” Dat is de droom van grafitti artiest Werner Zwakhalen, alias Nash uit Sittard.Cultureel fenomeen en grondlegger van de Limburgse graffiti scene, werkt over heel de wereld, maar komt uit Sittard. Woningcorporatie ZOwonen, geworteld in Sittard, trof een van Nash' werken aan op de gevel van de voormalige mavo-school in Sittard. ZOwonen herontwikkelt deze school tot haar nieuwe kantoor.Drie artiesten 1 canvasTijdens een ontmoeting van beiden, bleek er een verhaal van liefde te schuilen achter dit werk. De liefde die hij kreeg van een bijzonder persoon, en de ruimte die hij kreeg tijdens een expositie in het gebouw. Een erkenning die hij volgens hem niet altijd kreeg in zijn eigen stad. Al pratende kwamen ZOwonen en de artiest op het idee om de liefde voor de stad en haar iconen uit te beelden in een schildering. Een kopgevel van een hoogbouwflat pal naast het spoor in de buurt van station Sittard is het canvas. Samen met twee andere Sittardse iconen Mr. June en Does werkt Nash, in opdracht van ZOwonen aan die trots werken. In de stad die door Nash aan de basis stond van de opkomst van de Nederlandse graffiti scene, die veel betekent heeft voor de rijke cultuur die Sittard kenmerkt.Na 30 jaar komen deze drie artiesten samen op de plek waar het allemaal begonnen is.De drie totaal verschillende stijlen hebben ze tot 1 geheel weten te maken, waar ze erg trots op zijn.Een podium voor bijzonder gewone jongens uit de wijkZOwonen omarmt het verhaal van drie Sittardse jongens, opgegroeid in de sociale wijken van de stad, waar ZOwonen haar woningen verhuurt. Zich opgewerkt tot artiesten in hun vak. Deze bijzondere en toch ook normale Sittardenaren verdienen een podium. Geen beter canvas voor een eenmalige samenwerking van deze jongens dan “onze” Eisenhowerflat. Een kleurrijk welkom aan bezoekers die met de trein Sittard binnen rijden.

Lees verder
Sloop Eisenhouwerflat Sittard 6
Nieuws 12 mei 2023

Duidelijkheid voor bewoners van 54 woningen in Philipsbuurt Sittard

Woningen van ZOwonen aan de St. Petrusstraat, St. Paulusstraat en St. Paulusplein in Sittard worden in 2026 gesloopt en daarna vervangen door nieuwbouw. De betrokken bewoners zijn hier gisteren over geïnformeerd. ZOwonen helpt ze bij het vinden van een nieuw thuis.Woningen hebben geen toekomstDe 48 zogenaamde “groene woningen” en de 6 woningen aan het St. Paulusplein zijn bijna 100 jaar oud. En daarom aan vernieuwing toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat renovatie van deze woningen ingrijpend en kostbaar is. Daarnaast levert dit nog steeds geen toekomstbestendige woningen opSloop is de enige optieSloop is onvermijdelijk. “Alweer een groep bewoners die we deze vervelende boodschap moeten brengen. Met de demografische ontwikkelingen en eisen rondom woningbouw in het vooruitzicht is dit voor ons de enige verantwoorde keuze.Bewoners Dit soort besluiten gaan niet over 1 nacht ijs. Daar gaat een zorgvuldig traject aan vooraf. Daar wordt lang over nagedacht voordat In ons woningaanbod zitten meerdere woningen waarvan we de komende jarenWe realiseren ons dat de druk op de woningmarkt vergroot wordt door nog een groep bewoners te verhuizen. Recent zijn bewoners Het gaat me altijd weer aan het hart als we deze boodschap moeten vertellen. We zijn er echter van overtuigd dat de bewoners in een andere woning gezonder, comfortabeler en veiliger kunnen wonen”, zegt Janine Godderij, directeur-bestuurder ZOwonen.Druk op huurwoningmarktRecent informeerden we de bewoners van de 222 twee-op-een woningen in Stadbroek en Vrangendael over de voorgenomen sloop van hun woning. Daar komen nu nog eens de bewoners van deze 54 woningen bij. We realiseren ons dat hiermee de druk op de huurwoningmarkt verhoogd wordt. Maar bewoners nog langer in deze woningen wonen is ook geen optie.Verloren thuis biedt nieuwe kansVoor bewoners betekent het ook een kans op een nieuw thuis. Met een verhuiskostenvergoeding van ongeveer 7200 euro en begeleiding van ZOwonen is het verhuizen naar een andere woning een nieuwe stap in hun wooncarrière. Van een woning met trappen naar een gelijkvloerse woning bijvoorbeeld. Er zijn bewoners die absoluut niet weg willen uit de wijk. Dat respecteren we. De komende maanden inventariseren we ieders woonwensen in een persoonlijk gesprek. We helpen en begeleiden elke bewoner zo goed mogelijk naar een nieuw thuis.Woonwensen terug in nieuwbouwDe woonwensen van de bewoners nemen we mee in de nieuwbouwplannen op de verschillende locaties. Met de sloop en nieuwbouw in deze wijken streven we naar woningen die beter aansluiten op woonwensen en levensfases van mensen. Daarnaast zorgt meer variatie in het woningaanbod ook voor een makkelijkere doorstroming.

Lees verder
Beweegroute Sittard West 1
Nieuws 03 april 2023

Bewoners Sittard West in beweging

Sittard West heeft een beweegroute in de wijk. De route is feestelijk geopend door leerlingen van het Trevianum, DaCapo College en Loedoes. Samen met bewoners en ondernemers in Sittard West en de gemeente Sittard-Geleen wordt gewerkt aan de toekomst van de wijk. De beweegroute is daar onderdeel van.De beweegroute is 4,6 kilometer lang en loopt door de straten en parken van de wijken Hoogveld en Limbrichterveld. De route brengt mensen in hun eigen omgeving in beweging. Langs de route staan 12 paaltjes met daarop een QR-code. Via die QR-code kunnen sporters en wandelaars oefeningen doen. Deze oefeningen zijn geschikt voor jong en oud, op ieders eigen niveau. De route is ontwikkeld in samenwerking met QR-Fit.,,Deze beweegroute is een initiatief van de samenleving en dat ondersteunen we natuurlijk van harte,” zei wethouder Yvonne Salvino-Meijer bij de opening. ,,Bovendien helpt dit initiatief mee aan het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners.” ,,Dankzij de inzet van veel betrokken partners uit de wijk, vooral ook vanuit het onderwijs, is de route tot stand gekomen. We willen immers dat toekomstige generaties ook prettig én gezond hier kunnen wonen,” vult Diederick Barendsz van ZOwonen haar aan.Buiten bewegenDe gemeente Sittard-Geleen werkt met inwoners en partners uit de wijken aan de Toekomstvisie 2030. Ook in Sittard West (Hoogveld, Limbrichterveld en het handelsgebied). Dat heeft geleid tot een zogenoemd ontwikkelpad met thema’s waar de wijk aan wil werken. De thema’s zijn: samen ontmoeten, leren met de wijk en buiten bewegen. Betrokken inwoners, organisaties en bedrijven zijn gestart met het thema buiten bewegen. Samen met het onderwijs is het idee voor een beweegkralenketting ontstaan. Vanuit ZOwonen is meegedacht hoe hier invulling aan te geven in de twee wijken.De beweegroute is een initiatief van bewoners, ZOwonen, gemeente Sittard-Geleen, bedrijven, Loedoes, Trevianum, DaCapo, Vista College, Zuyderland, FysioQ, Ecsplore, sportverenigingen, MIK/PIW, Burgerkracht, Pitboel Theater, Vidar, JÓNGK! de leerlingen/studenten/docenten in de wijk en QR-FIT. Naast deze beweegroute is er nog een tiental projecten in Sittrard-West die vanuit de samenleving (via een brede klankbordgroep) worden uitgewerkt. Een daarvan is het onlangs heropende Theehuisje in Hof van Onthaasting.

Lees verder
Sloop Eisenhouwerflat Sittard 4
Nieuws 15 maart 2023

Bewoners in Amstenrade op zoek naar nieuw thuis

Woningen van ZOwonen aan het Raadhuisplein en de Putstraat in Amstenrade worden in 2026 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De betrokken bewoners zijn hier gisteravond bij een bewonersbijeenkomst over geïnformeerd. ZOwonen helpt ze bij het vinden van een nieuw thuis. Jaren 50 woningenDe 2-op1- woningen dateren uit de jaren 50. Diverse klachten, zoals tocht, vocht, schimmel en koude klachten zorgen voor ongemak en hoge energiekosten. Daarnaast is dit soort woningen, door de moeilijke toe- en doorgankelijkheid, in de toekomst niet meer wenselijk. Renovatie is te ingrijpend, te kostbaar en leidt nog niet tot woningen die toekomstbestendig zijn vanwege bouwtechnische beperkingen.Sloop is de enige optieSloop is onvermijdelijk. Geen fijne boodschap voor de bewoners. “Zeker in een kleine kern als Amstenrade is dit impactvol. Dat realiseren we ons. We helpen daarom de bewoners op alle mogelijke manieren om weer een nieuw thuis te vinden.” zegt Janine Godderij, directeur-bestuurder ZOwonen.Sociaal PlanVoor de bewoners wordt goed gezorgd. Het Sociaal Plan is vanaf vandaag van kracht. Met diverse vergoedingen, waaronder een verhuiskostenvergoeding van ongeveer 7200 euro. Het verhuizen naar een andere woning met deze vergoeding is voor velen een kans op een nieuwe wooncarrière. Naar een woning zonder trappen of een grotere of kleinere woning. De komende weken inventariseren we ieders woonwensen in een persoonlijk gesprek. We helpen en begeleiden elke bewoner zo goed mogelijk naar een nieuw thuis.NieuwbouwNa de sloop in 2026 bouwt ZOwonen op de 2 vrijgekomen vlekken nieuwe woningen. Welk type woningen is nog niet bekend. We starten zo snel als mogelijk met de planontwikkeling. Ook in de kleine kernen investeren we in duurzame woningen. Met de sloop en nieuwbouw van deze 23 woningen streven we naar woningen die beter aansluiten op woonwensen en levensfases van mensen. Daarnaast zoeken we naar meer variatie in het woningaanbod in deze kern. Dit zorgt ook voor een makkelijkere doorstroming.

Lees verder
Groepsfoto ondertekening Woondeal Limburg
Nieuws 09 maart 2023

Partijen tekenen Woondeal Limburg voor de bouw van 26.550 woningen

Op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de betrokken partijen de Woondeal Limburg. In de Woondeal staat dat er in Limburg 26.550 woningen bij komen, waarvan het grootste deel in de sociale huur, de middenhuur en de betaalbare koop. In nauwe samenwerking gaan verschillende partijen aan de slag om deze Woondeal te realiseren.Samen aan zetWe staan met z’n allen aan de lat voor een ambitieuze opgave in Limburg, die breder is dan alleen huizen bouwen. Duurzaamheid en vergroening, betaalbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit en zorg hebben onze aandacht nodig. Grote uitdagingen, die flinke investeringen vragen. Daar moeten we samen de schouders onder zetten. Lokaal en regionaal moeten we afspraken maken over vergunningen, procedures en grondposities. Nu is er nog veel beperkende wetgeving, zoals de stikstofwet, flora- en faunawet. In Limburg gaat de uitvoering van de woondeal zeker hier en daar schuren, maar iedereen heeft nu zijn handtekening gezet en samen moeten we de klus klaren. Het Rijk moet daarvoor de noodzakelijke randvoorwaarden creëren én middelen aandragen.Minister Hugo de Jonge: "Met de woondeal in Limburg zorgen we ervoor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Met deze aanpak houden we dorpen en steden in Limburg leefbaar."Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw): “Ik ben er trots op dat het gelukt is om hier samen afspraken over te maken voor de nabije toekomst. Elke inwoner in Limburg verdient immers een eigen plek om te wonen. Een plek die past bij zijn of haar behoefte, de levensfase en niet te vergeten de financiële mogelijkheden die iemand heeft. Het is dan ook een grote opgave en er zijn nog heel veel zaken te overwinnen. We kunnen deze woningen alleen realiseren door het samen te doen. En dat is hoe we het in Limburg doen: samen de schouders eronder. Samen zorgen voor de juiste woning op de juiste plek.”In Weert zetten zowel minister Hugo de Jonge, de Provincie en gemeenten, als een aantal woningcorporaties en het Waterschap Limburg hun handtekening onder de woondeal. Daarnaast hebben de marktpartijen verenigd in Neprom en Bouwend Nederland een steunverklaring afgegeven, evenals de Woonbond.Woondeal LimburgIn Limburg zijn er drie woonregio’s te onderscheiden binnen de Woondeal, te weten Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Afgesproken is dat in Limburg minimaal 26.550 nieuwe woningen gebouwd worden met een ambitie voor 20.000 extra. Het gaat hierbij om een productie van circa 3.000 woningen per jaar. Landelijk, provinciaal en in de regio gaat 2/3 van de nieuwbouw verplicht bestaan uit betaalbare woningen. Van de nieuwbouw is 40% bedoeld voor middeninkomens. Voor sociale huur geldt dat gemeenten in de nieuwbouw een been moeten bijtrekken om op 30% te komen, als ze nu een lager aandeel hebben, terwijl gemeenten die al (ruim) boven het gemiddelde zitten meer moeten bouwen voor de middeninkomens.De komende tijd worden de bouwplannen voor Limburg verder uitgewerkt. Gemeenten, regio, provincies en het Rijk werken samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen om dit proces te versnellen. De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen.900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 in NederlandDe regionale woondeals zijn regionale uitwerkingen van de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin staan de oorzaken van de wooncrisis en de doelstellingen en de aanpak voor de komende jaren. Het beleid is erop gericht om het woningtekort op te lossen door 900.000 goede nieuwe woningen te bouwen tot 2030, waarvan een groot deel betaalbaar. Woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken nauw samen om deze doelstellingen te bereiken.

Lees verder
Sloop
Nieuws 01 maart 2023

Bewoners 222 woningen Sittard op zoek naar nieuw thuis

Woningen van ZOwonen aan de Hemelsley, Vrangendael en P.P. Rubensstraat in Sittard worden vanaf 2026 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De betrokken bewoners zijn hier gisteren over geïnformeerd. ZOwonen helpt ze bij het vinden van een nieuw thuis.Verouderde woningenDe 2-op-1 woningen dateren uit de jaren 50 en zijn dringend aan vernieuwing toe. Tocht, vocht, schimmel en koude klachten zorgen voor ongemak en hoge energiekosten. Reden voor ons om - eerder dan gepland – de 222 woningen aan te pakken. Onderzoek wijst uit dat renovatie ingrijpend en kostbaar is. Met als resultaat woningen die door bouwtechnische beperkingen nog steeds niet toekomstbestendig zijn.Sloop is de enige optieSloop is onvermijdelijk. Hoe vervelend dit ook is voor de bewoners. “Het gaat me altijd weer aan het hart als we deze boodschap moeten vertellen. We zijn er echter van overtuigd dat de bewoners in een andere woning gezonder, comfortabeler en veiliger kunnen wonen”, zegt onze directeur-bestuurder Janine Godderij.Verloren thuis biedt nieuwe kansVoor bewoners betekent het ook een kans op een nieuw thuis. Met een verhuiskostenvergoeding van ongeveer 7200 euro en begeleiding van ZOwonen is het verhuizen naar een andere woning een nieuwe stap in hun wooncarrière. Van een woning met trappen naar een gelijkvloerse woning bijvoorbeeld. Er zijn bewoners die absoluut niet weg willen uit de wijk. Dat respecteren we. De komende maanden inventariseren we ieders woonwensen in een persoonlijk gesprek. We helpen en begeleiden elke bewoner zo goed mogelijk naar een nieuw thuis.Woonwensen terug in nieuwbouwDe woonwensen van de bewoners nemen we mee in de nieuwbouwplannen op de verschillende locaties. Met de sloop en nieuwbouw in deze wijken streven we naar woningen die beter aansluiten op woonwensen en levensfases van mensen. Daarnaast zorgt meer variatie in het woningaanbod ook voor een makkelijkere doorstroming.

Lees verder
Photostique mockus zowonen 902662
Nieuws 22 februari 2023

In gesprek over woning voor 65+

Ben je ouder dan 65 jaar en woon je in een ééngezinswoning van ZOwonen? Heb je er dan al eens over nagedacht of en hoe je in jouw woning kunt blijven wonen als er iets gebeurt? Bijvoorbeeld omdat traplopen steeds lastiger gaat. Het is belangrijk daar nu al over na te denken. Inschrijven als woningzoekende is al een goede eerste stap. Of misschien heb je er al eens over gedacht om te verhuizen naar bijvoorbeeld een woning zonder trappen en drempels. Dat betekent nogal wat. Daar helpen we graag bij.Hulp en ondersteuningAls je nu of in de toekomst wilt zoeken naar een woning, dan:Gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Dan bekijken we ook of er tegemoetkomingen voor jou van toepassing zijn.Krijg je hulp bij het inschrijven en zoeken naar een woning, die beter past bij het ouder worden. Op een plek waar je graag wilt wonen.Krijg je voorrang bij het zoeken naar een woning, die geschikt is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.Wat is een geschikte woning?Van de stoep tot aan de woning hoef je geen trappen te lopen.In de woning hoef je geen trappen te lopen.Er zijn geen of heel lage drempels.Er zit een lage douchebak of een douchegedeelte zonder opstap.De badkamer en 1 slaapkamer zijn met een rollator bereikbaarBen je geïnteresseerd?Bel ons via 046 420 96 00 en maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. De volgende data hebben we al gereserveerd om een gesprek te plannen.Dinsdag 7 maart van 10:00-12:00 uur bij eerste flat van het Martin Luther Kingplein in GeleenDinsdag 7 maart van 10:00-12:00 uur op de Tudderenderweg 64 in SittardDinsdag 7 maart van 14:30-16:30 uur op de Dr. Stassenstraat 88 in BeekDonderdag 9 maart van 10:00-12:00 uur op kantoor bij ZOwonen in Sittard (Luxemburgstraat 30)Schikken deze data niet? Dan maken we een afspraak bij jou thuis of op een andere datum bij ons op kantoor.

Lees verder
9bd26971 d661 4e52 8532 547d5d3a6b40
Nieuws 15 februari 2023

On tour langs werkplekken in Sittard-Geleen

Samen met Vidar en het jongerenloket van Sittard-Geleen organiseerden we op 14 februari een nieuwe editie van ZOwonen on Tour. Met een volle bus gingen we langs acht potentiële werkplekken. Hiermee krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om een baan te vinden, die bij hen past.„Dit is goud!”, roept een deelnemer uit, terwijl hij het veld van Fortuna Sittard op sprint. Als ze erna de persruimte in mogen, staan ze in de rij voor een selfie. „Op deze stoel zat laatst Burak Yilmaz, hoe vet is dat!” Alsof ze het al jaren doen, leren ze erna vloeiend biertjes tappen in één van de skyboxen.WerkplekkenDe laatste stop van ZOwonen On Tour is een hit. Een hele dag wordt een groep van zo’n dertig man met een touringcar langs acht potentiële werkplekken in Sittard-Geleen gereden. Denk aan de gehandicaptenzorg, een schoonmaakbedrijf of onderneming in groenonderhoud. Zo kunnen ze ontdekken of er iets bij zit wat bij hen past. „In deze groep zitten onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt Janneke Wolfs van ZOwonen. „Sommige deelnemers hebben bijvoorbeeld in een burn-out gezeten en zijn nu op zoek naar een baan. Anderen willen vanuit een uitkering gaan werken.”PerspectiefDe groep bestaat uit huurders van ZOwonen, maar komen ook van het jongerenloket van Sittard-Geleen en Vidar, het participatiebedrijf voor de Westelijke Mijnstreek. „Met deze partijen werken we nauw samen, evenals de locaties de we in deze tour bezoeken”, aldus Wolfs. „In totaal hebben we ruim honderd partners. Wij willen bewoners perspectief bieden op werk en kansen om mee te doen, ongeacht hun achtergrond. Iedereen verdient het om op eigen benen te staan en een actieve rol in de maatschappij in te nemen. Ook kan het onze partners helpen, die vaak handjes tekort hebben.”EnthousiastZOwonen On tour is gratis en wordt drie keer per jaar georganiseerd. Tijdens de tour kunnen deelnemers zich bij een werkplek registeren die hen leuk lijkt. ZOwonen brengt hen vervolgens met de werkgever in contact, waarna er vrijblijvend een gesprek kan plaatsvinden. „Door deze dag ligt de lat voor mij minder hoog om te solliciteren”, zegt een 22-jarige deelneemster uit Geleen. Nadat ze haar studie afrondde, is ze nu zoekende in wat ze wil. „Nu heb ik gezien dat werkgevers ook maar gewone mensen zijn, die je makkelijk kunt benaderen. Ik vond het leuk bij Kasteel Limbricht, toen het over de trouwlocatie ging. Het lijkt me leuk om samen met een koppel hun speciale dag vorm te geven.” Een 31-jarige deelnemer uit Geleen werd enthousiast van de gehandicaptenzorg. „Ik speel zelf gitaar en piano en zag dat hier ook muziektherapie wordt gegeven. Graag zou ik mensen op die manier willen helpen.”Deze editie van On Tour werd verzorgd door Attender Groen, Tuinen van Zuid, Laudy Bouw, Bouwmensen Limburg, Janssen Schoonmaak, Kasteel Limbricht, SGL, en Fortuna Sittard.

Lees verder
Publiek
Nieuws 02 februari 2023

Murals van bewoners Geleen-Zuid

Thuis in je hoofd, wat betekent dat voor jou? Die vraag beantwoorden bewoners uit Geleen-Zuid. Samen met maker Sarai Erkens van Het Laagland gingen ze aan de slag met schilderingen. De schilderingen zijn in de wijk te bewonderen.Als onderdeel van de ZuidZone voorstelling ‘Hier brandt NOG altijd licht’ maakten bewoners muurschilderingen waarin ze verbeelden wat thuis in je hoofd voor hen betekent. Dat leverde stuk voor stuk persoonlijk schilderingen én verhalen op. Ook leerlingen van de basisschool werkten er aan mee. Via een audio-wandeling kunnen de murals bewonderd worden. Tijdens de interactieve ervaring worden de persoonlijke verhalen van de verschillende makers verteld. TIPSTijdens het schilderen luisterden Sarai en de bewoners vaak naar muziek. Die zijn te vinden via deze Spotify lijst. Beluister de nummers terwijl je van plek naar plek loopt!Locatie nummer 1 is het ZuidZone appartement in de Wagenaarflat, nummer 62. Je kunt de schilderijen níét bekijken vanaf de stoep, maar door het grote raam línks van de gele voordeur. Is de deur beneden dicht? Bel gerust aan bij nummer 62. Doet er niemand open? Maak dan een praatje met een bewoner! Misschien kan iemand je binnenlaten.Ga eerst naar de Zuidkamer in de Zuidhof voor een boekje waar alle verhalen in staan.Meer informatie over de tentoonstelling

Lees verder
Mobiele escaperoom 1
Nieuws 22 december 2022

Jonge generatie schuldenvrij het nieuwe jaar in

37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder heeft een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. Die problematiek staat centraal bij de mobiele escaperoom van ZOwonen, die jongeren inzicht geeft hoe schuldenvrij te blijven. Leerlingen van het Graaf Huyn College gingen aan de slag in de escaperoom.Taboe en schaamteFinanciële problemen starten al op jonge leeftijd. 15% van de MBO-studenten vindt dat hij of zij een financieel probleem heeft.* Veel jongeren schamen zich hier voor. Dat levert veel stress op. Studenten met schulden zijn vaker afwezig op school, zijn moe door veel werken, besteden weinig aandacht aan school besteden of stoppen zelfs met school. Een groter wordend probleem, wat echter weinig bespreekbaar gemaakt wordt op scholen. Daar brengt ZOwonen samen met de Kredietbank Limburg verandering in.Escaperoom biedt hulpSamen met leerlingen van het Technasium van het Graaf Huyn College is een mobiele escaperoom ontwikkeld. De escaperoom maakt jongeren, spelenderwijs, bewust van hoe makkelijk financiële problemen ontstaan, maar vooral hoe er mee om te gaan. De escaperoom maakt hen bewust om tijdig hulp te zoeken als ze tegen financiële problemen aanlopen. Leerlingen van het Graaf Huyn College in Geleen gingen 20 december zelf aan de slag in de escaperoom. Volgend jaar gaat de escaperoom verder on tour door de provincie. Ook wordt bekeken hoe leerlingen van de basisschool hiermee bereikt kunnen worden. We willen jongeren al vroeg en aan de voorkant helpen, zodat ze sneller hulp zoeken om in hun latere leven minder in de schulden terecht te komen.* Bron: Nibud, 2015 & 2021

Lees verder
Mockus zowonen Geleen Zuid 0472
Nieuws 22 december 2022

Visitatie: van vastgoedbedrijf naar maatschappelijke organisatie

De visitatie over de periode 2018-2022 hebben we als zeer spannend ervaren. Een onafhankelijke partij heeft ZOwonen beoordeeld en bekeken of we de juiste opgave voor ogen hebben en hier voortvarend in optreden. Daarnaast is door middel van diepgaande gesprekken door de visitatiecommissie onderzocht of onze koers gewaardeerd wordt door onze belanghebbenden.De visitatiecommissie heeft gezien wie we zijn, hoe we gegroeid zijn, hoe we de dingen doen en hoe onze  belanghebbenden naar ons kijken.Het doet ons deugd om te lezen dat de commissie van mening is dat de transitie die we doormaakten van vastgoedbedrijf naar organisatie midden in de samenleving die als haar kerntaak ziet “bouwen aan mensen” goed door vertaald is in hoe we georganiseerd zijn, in onze beleidsstukken en in onze activiteiten. Het belang dat we hechten aan samenwerken met belanghebbenden wordt ook door de commissie duidelijk teruggezien in onze prestaties. ZOwonen is meer gericht op cocreatorschap en minder op opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Het lef dat ZOwonen heeft gehad om haar koers/ identiteit door te vertalen in haar HR-beleid, wordt ook gewaardeerd door de commissie. We denken dat dit de basis van onze relatief snelle ontwikkeling is.De kern van onze HR-visie is dat ZOwonen geen organisatie is maar 140 mensen die organiseren. We bieden al onze medewerkers veel ruimte om passend bij de eigen talenten en drijfveren de koers van ZOwonen te realiseren. Hierdoor is de optelsom van alle individuen vele malen groter dan 140. En dat maakt ook dat al onze belanghebbenden (zonder uitzondering) ons in het dagelijks contact als “een andere club” ervaren dan vier jaar geleden. ZOwonen is van ons allemaal. En dat is voelbaar in de buitenwereld. Tot slot vinden we het erg fijn om te lezen dat de waardering van onze vier huurdersorganisaties voor ons werk en onze ambitie behoorlijk toegenomen is ten opzichte van zowel de visitatie vier jaar geleden als de tussentijdse visitatie. Zij zijn en blijven onze belangrijkste belanghebbenden, en juist hun waardering is voor ons van onschatbare waarde.Het beeld van de solistische woningcorporatie, die op eigen houtje haar koers bepaalt én vaart, dat uit de visitatie eind 2018 naar voren kwam, is (gelukkig) niet meer actueel. Of beter gezegd … anders actueel. Want nog steeds blijken er enkele belanghebbenden te zijn die vinden dat ZOwonen soms solistisch opereert. Volgens de visitatiecommissie wordt dit veroorzaakt door onze heldere kernwaarden als “eigenzinnig”. De commissie beschrijft deze opvatting van belanghebbenden eerder als een perceptie dan als een feit. Dat neemt niet weg dat de commissie ons aanbeveelt er voor te waken dat deze perceptie geen eigen leven gaat leiden. Een terechte en waardevolle aanbeveling wat ons betreft!Ook de aanbeveling dat onze nieuwe taakopvatting soms ten koste lijkt te gaan van meer basale, woning gerelateerde, zaken trekken we ons aan. Klachten moeten natuurlijk niet langer blijven liggen dan noodzakelijk is. Ons klachtenproces zijn we inmiddels aan het vernieuwen. Dat doen we in samenspraak met onze huurdersorganisaties.Wat gaan we nu doen? Verder bouwen aan mensen.We staan op het punt onze koers te herijken. Daarin nemen we de aanbevelingen van de commissie van harte mee. We gaan onze focus opnieuw bepalen, wat aansluit bij het advies van de visitatiecommisie richting onze toekomst. De vernieuwde focus zal, mede dankzij dit onderzoek, nóg beter op de maatschappelijke opgave in ons werkgebied gaan aansluiten. De lat ligt wederom hoger dan vier jaar geleden. En dat vinden we fijn. Dat is namelijk goed voor onze bewoners en ook voor onze medewerkers!Hartelijke groet,Janine Godderij (directeur-bestuurder) & Louis Vroomen (voorzitter Raad van Commissarissen)Lees hier het hele visitatierapportKen je dat? Dat je met heel veel passie en bevlogenheid werkt aan een droom waar je voor de volle 100% voor gaat? Waar je vanuit je hart in gelooft? Soms is er tegenslag of weerstand, maar onvermoeid en vol vertrouwen ga je verder, want je hebt je doel haarscherp voor ogen. Corporatiebestuurder Janine deelt haar gedachtes met je. 

Lees verder
Ondertekening HO dec 22 2
Nieuws 20 december 2022

Huurdersorganisaties en ZOwonen bouwen samen verder

ZOwonen bouwt samen met huurdersorganisaties aan een thuis voor bewoners. Daarvoor hebben alle betrokken partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend.Samen aan de slagZOwonen staat de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave. Van dubbele vergrijzing tot gezinsverdunning, stijgende zorgvraag en verduurzaming. Een opgave die de woningcorporatie niet alleen kan aanpakken. De samenwerking met de huurdersorganisaties is daarbij van essentieel belang. De huidige overeenkomst dateert van 2005. Daarom hebben de huurdersorganisaties - Huurdersvereniging Geleen, Stichting Huurdersbelangen Limbricht en Bewonersraad ZOwonen (Beekdaelen) - samen met ZOwonen een nieuwe overeenkomst opgesteld.Gezamenlijke visieIn de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over verantwoordelijkheden, rol- en taakverdeling en de overlegstructuren tussen ZOwonen en de huurdersorganisaties. Nieuw in de overeenkomst is de gezamenlijk opgestelde visie en missie: “Het behartigen van de belangen van onze huurders op een zodanige manier dat er een goede, betaalbare, en in omvang voldoende sociale woningvoorraad en een leefbare woonomgeving is en blijft, ook voor toekomstige huurders. In nauw contact met de achterban, strategisch en tactisch overleg voeren met ZOwonen, vanuit eigen kennis en kracht.” Afgesproken is dat de huurdersorganisaties en ZOwonen met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect.Bewoners centraalHet betrekken en laten meedoen van bewoners is voor ZOwonen enorm belangrijk. Om kansen te creëren zodat bewoners zich kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is daarvoor de basis. Ook de huurdersorganisaties onderschrijven deze ambitie. Zij zijn de schakel tussen ZOwonen en de bewoners. Voor de huurdersorganisaties is een grote rol weggelegd om de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Dit wordt in een participatieplan met participatie-toolkit verder uitgewerkt. 

Lees verder
Veilig warm winter
Nieuws 13 december 2022

Veilig en warm de winter door

Een woning effectief verwarmen is goed voor zowel de gezondheid als voor het energieverbruik. De brandweer geeft zeven belangrijke tips om op een veilige manier je woning te verwarmen. Met eenvoudige middelen en maatregelen kun je je huis veiliger maken. Zo komen we samen veilig en warm de winter door.Ga naar de website van de brandweer voor meer informatie. Of bekijk de flyer met alle tips.

Lees verder
Nieuws 05 december 2022

Bewoners ZOwonen steeds tevredener

De tevredenheid van bewoners over de dienstverlening van ZOwonen stijgt. Dat blijkt uit de jaarlijkse Aedes-benchmark, waarmee prestaties van alle corporaties in Nederland inzichtelijk en onderling vergelijkbaar zijn. Daarnaast hebben we ook verder versneld bij het verduurzamen van onze woningen en hebben we meer geïnvesteerd in woningverbetering door onderhoud en reparaties uit te voeren.Stijgende lijn dienstverleningDe kwaliteit van onze dienstverlening blijft zich verbeteren. Dat bevestigen de resultaten uit de Aedes-benchmark. Bewoners geven ZOwonen gemiddeld een 8,1. Vorig jaar was dit een 7,9 en landelijk is dit cijfer een 7,7. Ook beoordelen onze bewoners de woningkwaliteit hoger dan gemiddeld met een 7 ten opzicht van een 6,8. Hiermee zien we onze inzet ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen, onderhoud en reparaties direct terugvertaald in de bewonerstevredenheid. Dat bereiken we overigens niet alleen door te investeren in de stenen, maar juist ook door steeds meer de aandacht te hebben voor de mens achter de voordeur.Investering in woningverbeteringZOwonen besteedt meer geld aan onderhoud en verbetering van de woningen: zo’n 9% meer dan vorig jaar. Een lijn die we overigens sectorbreed zien. De totale investeringen in onderhoud en woningverbetering zijn gestegen van 3.467 naar 3.730 euro per verhuureenheid. Daarnaast zijn er veel stappen gezet om woningen te verduurzamen. Zonnepanelen zijn gelegd en woningen zijn geïsoleerd. Steeds meer woningen hebben energielabel B of hoger.Werk aan de winkelWe zijn trots op de resultaten uit de benchmark en dat motiveert ons alleen maar meer om ons sterk te blijven maken voor onze bewoners en de woningen waarin ze wonen. Zo blijven we de focus leggen op verduurzamen en actief bouwen aan voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Door alle stijgende prijzen, zien we dat steeds meer bewoners voor (financiële) uitdagingen komen te staan. Daarom houden we oog voor (energie)armoede en kijken we hoe we de bewoners verder kunnen helpen. Daarbij werken we samen met onze partners ook actief aan het verbeteren van het perspectief van bewoners door te kijken waar er kansen liggen qua werk.Aedes-benchmarkNet als 297 andere woningcorporaties in Nederland doet ZOwonen mee met de Aedes Benchmark. Jaarlijks bekijkt Aedes hoe woningcorporaties hun middelen besteden en hoe zij presteren ten opzichte van elkaar. De benchmark wordt gemeten op vijf onderdelen: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid.Klik hier voor de factsheet met alle cijfers van ZOwonen.

Lees verder
Energieactie Cityflat Geleen 22 11 2022 1
Nieuws 23 november 2022

Energiecoaches langs de deuren

Om te voorkomen dat huurders in de problemen komen door de hoge energiekosten, stuurt woningcorporatie ZOwonen energiecoaches langs de deuren. Op dinsdag 22 november kwam de energiecoach in actie bij de Cityflat in Geleen.Versneld verduurzamenZOwonen doet er alles aan om de verduurzamingsagenda versneld uit te voeren en plannen verder naar voren te halen. De corporatie isoleert panden in hoog tempo, plaatst zonnepanelen en neemt andere structurele maatregelen. In 2023 wordt hierin bijna 16 miljoen geïnvesteerd. Dit is voor de in totaal 14.000 woningen echter niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Intussen zijn de energieprijzen explosief gestegen. Dat kan tot financiële problemen leiden bij de huurders. Van de woningen die nu nog een energielabel E of slechter hebben, zijn sowieso de huurprijzen bevroren.Duivels dilemmaDirecteur-bestuurder Janine Godderij van ZOwonen: “Gelukkig hebben we tot nu toe een warm najaar, maar sommige bewoners zullen besluiten om in de winter de verwarming helemaal uit te zetten om kosten te besparen. Vaak betreft het een duivels dilemma tussen boodschappen doen en het huis verwarmen. Met ook nog eens alle gevolgen van dien voor de gezondheid, door bijvoorbeeld vochtproblemen en schimmel. Zulke situaties, die ontstaan door de energiearmoede willen wij voorkomen.” De compensatie die politiek Den Haag in het vooruitzicht heeft gesteld, heeft bijzondere aandacht bij ZOwonen, aldus Godderij: “Wij willen zo snel mogelijk inzicht kunnen verschaffen in wat de huidige energiecrisis concreet betekent voor een individuele huurder, ook na aftrek van compensatie door het Rijk. Voor flatbewoners, die gebruikmaken van blokverwarming is nog steeds niet duidelijk hoe en wanneer ze gecompenseerd worden. Het gaat voor ZOwonen om zo’n 2.500 huishoudens. Ik roep de beleidsmakers in Den Haag op om heel snel met een fatsoenlijke oplossing te komen, zodat de mensen niet nog maanden op de compensatie hoeven te wachten”.GemoedsrustGodderij geeft aan dat ZOwonen ook zoekt naar meer korte termijn oplossingen om bewoners te helpen. “We doen wat we kunnen doen. We zetten pro-actief energiecoaches in en delen energietassen uit met daarin energiebesparende middelen, vooral daar waar we zien dat huurders het nodig hebben. Huurders trekken hiervoor niet altijd zelf naan de bel bij ons. Dus hebben we besloten om de energiecoaches in grote flats van deur tot deur te laten gaan. Veel mensen zitten met de handen in het haar en wij vertrouwen erop dat we ze hiermee een beetje gemoedsrust kunnen geven. Het is ónze verantwoordelijkheid om onze huurders zorgeloos woongenot te bieden en daar hoort dit bij.”Dinsdag 22 november ging energiecoach Ruud samen met toezichthouder Peter en medewerkers van ZOwonen bij de Cityflat in Geleen langs de deuren om energietassen uit te delen. De tas zit vol energiebesparende middelen, waaronder radiatorfolie, tochtstrips, LED-lampen, een waterbesparende douchekop en een energiemeter. Veel bewoners namen de energietas dankbaar in ontvangst.

Lees verder
Niet gevonden wat je zocht? Probeer het hier opnieuw
© 2024 ZOwonen. Alle rechten voorbehouden.  Algemene voorwaarden Privacybeleid Disclaimer
Design:  Mannen van 80 Realisatie:  Zuiderlicht