ZO werk ik

ZOwonen als organisatie

Welkom bij ZOwonen! ZOwonen bouwt aan mensen. Samen creëren wij kansen voor onze bewoners om zich te kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is de basis.

"Eigenzinnig, eigen mening, eigen kracht, samen creeëren en humaan zakelijk."

ZOwonen werkt mee aan een wereld waarin mensen samen wonen, werken en leven in een omgeving waarin ze zich gelukkig en veilig voelen. Doordat mensen tot rust komen in hun thuis ontstaat er meer ruimte om zich te focussen op hun eigen ontwikkeling.

ZOwonen levert passende huisvesting en kwalitatief goede dienstverlening, zodat onze bewoners goed kunnen leven in hun huis en in hun wijk. We ondersteunen onze bewoners in het verbeteren van perspectieven, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere maatschappelijke organisaties.

Onze koers

Een nieuwe strategische koers, onze nieuwe identiteit. Deze is bepaald in een zorgvuldig proces dat we met alle collega’s en met een groot aantal stakeholders en bewoners hebben doorlopen. Samen hebben we de goede richting gevonden, de juiste route op weg naar de juiste bestemming. We zullen hierin koersvast en toch flexibel zijn.

Onze HR visie

Nieuwsgierig hoe wij op onze manier bouwen aan onze mensen? Lees dan hoe wij werken.

Belanghouders

ZOwonen treedt als maatschappelijk ondernemer in dialoog met de belanghouders. We maken duidelijk wat je van ons mag verwachten. ZOwonen verantwoordt zich over haar geleverde prestaties. Hierdoor vergroten we onze zichtbaarheid en zijn we aanspreekbaar op ons handelen. ZOwonen richt zich de komende jaren op het verder uitbouwen van de samenwerking met belanghouders. Aanspreekbaar, verbindend en zichtbaar. Daar gaan we voor.

Belanghouders zijn onder andere huurdersorganisaties, gemeenten, provincie, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en collega woningcorporaties.

Elk jaar maken we per regio (in ons geval de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg) prestatieafspraken met andere corporaties, gemeenten en de huurdersorganisaties. Daarnaast maken we aanvullende prestatieafspraken per gemeente. Hierin spreken we met elkaar af wat we dat jaar gaan doen op allerlei gebieden.

Huurdersorganisaties

Als huurder van ZOwonen kun je lid worden van een huurdersorganisatie en via die weg betrokken worden bij onze activiteiten rondom beleid en beheer.