Wonen bij ZOwonen

Huurdersorganisaties

Als huurder van ZOwonen kun je lid worden van een huurdersorganisatie en via die weg betrokken worden bij onze activiteiten rondom beleid en beheer.

Huurdersorganisaties behartigen de belangen van bewoners van woningen van ZOwonen. Iedere organisatie werkt zelfstandig en heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De huurdersorganisaties zijn lokaal verankerd en organiseren plaatselijke activiteiten voor de achterban waaronder: (telefonisch) spreekuur, ledenvergadering en nieuwsbrief.

Bij welke huurdersorganisatie kan ik me melden?

We werken samen met vijf huurdersorganisatie. Bekijk hieronder waar jij je kunt melden en wat ze voor je kunnen betekenen.